DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 54     <-- 54 -->        PDF

izgleda da ne će predstavljati faktor koji će sam biti u stanju reducirati
gustoću populacije na podnošljiv nivo, barem ne na širem području.


U toku su ispitivanje djelovanja bakterija na druge insekte. Prije toga
treba riješiti koji unutrašnji i vanjski faktori djeluju na pojavu oboljenja
i gdje se u organizmu nalaze žarišta bakterija, prije nego se ispolji njihovo
patogeno djelovanje, odnosno prije pojave septikemije.


L´APPARITION DE LA BACTERIOS E CHEZ CU BRUN (NYGMIA PHAEORRHOCA
DON.) INFLUENCE SUR LA DENSITE DE LA POPULATION DE CET INSECT EN
1958.


L´infestation de Cul brun en Croatie a ete en 1957758 tres forte, particulierment
dans les regions de Karlovac et de Popovača (au Sud et a l´Est de Zagreb). On a entre-
pris la lutte chimique par avions en employant l´aerosol DDT. Chez les chenilles du 2
et du 3 stade, ramassees dans la regions de Karlovac avant le traitement, on a pu con-
stater au dernier stade de developpement au Laboratoire une maladie du aux bacteries
pathogenes. Les batonets se colorant tres bien avec Victoria bleu presentaient la forme
vegetative des bacilles.


Dans la region de Popovača on a ete constate des foyers de la bacteriose dans la
foret de Veliki Ravnik toujours chez les chenilles du dernier stade, maleuresement
quand elles ont fait dejä des degäts importants, ce qui a diminue beaucoup le role de
cette maladie dans la reduction de la population de Cul brun en 1958. Malgre la bacterise
du Cul brun en 1958, celui-ci apparüt en 1959 avec une tres forte intensite.


LITERATURA: Lysenk o O.: Report on diagnosis of bacteria isolated from
insects (1954—1958). Entomophaga, Tom IV. No. 1, 1959. Kovače vie Z.: Primjenjena
entomologija (I i HI), Zagreb, 1950 i 1956. Steinhau s E.: Principles of insects pathology,
New York, 1949.


SAOPĆENJA


METODE POJAČAVANJA VIDLJIVOSTI GODOVA NA BUKOVIM IZVRTCIMA


Ing. Mirko Špiranec


U NR Hrvatskoj vrši se utvrđivanje prirasta u svim šumama općenarodne imovine.
U toku rada izbušit će se Presslerovim svrdlima na hiljade modelnih stabala
u svrhu analize izvrtaka t. j . brojenja godova na stanovitoj dužini, radi izračunavanja
vremena prijelaza te daljnjeg obračuna postotka prirasta i samog volumnog prirasta
sastojine.


Kod nekih vrsti drveća analiza izvrtaka može se obaviti odmah neposredno iza
bušenja, kod samog stabla. To su vrsti drveća, kod kojih su granice među godovima
jasne, jer je uočljiva razlika između ranog i kasnog drva. Kod takvih vrsti (na pr.
hrasta, jasena, brijesta, kestena, bagrema, jele, smreke i dr.) mogu se godovi izbrojiti
prostim okom ili pomoću obične džepne lupe.* No mnoge vrsti drveća imaju tako
homogenu građu, da je vrlo teško raspoznati granice godova. Ovamo sipadaju: bukva,
joha, javor, grab, lipa, topole, vrbe i trešnja. Izvrtci takovih vrsti drveća ne mogu se
analizirati na licu mjesta u šumi, već se moraju spremiti i naknadno kod kuće izbrojati
godove. Za njihovu analizu nije dovoljna obična lupa, već su potrebni posebni
aparati ili naročita priredba izvrtaka, da bi se omogućila analiza.


Kako je kod nas bukva najraširenija vrst drveća, to će i prilikom akcije za utvrđivanje
tečajnog prirasta šuma biti najviše bukovih izvrtaka. Oni će nekim ekipama,
koje rade na prirastu, zadavati najviše muke, stoga ćemo opisati nekoliko načina,
kako se bukovi izvrtci mogu lakše analizirati. Naravno, što vrijedi za bukvu, vrijedi
uglavnom i za druge vrsti drveća homogene građe.


Najprije ćemo navesti, kako se taj problem riješava u inozemstvu.


1. Švedski stroj za brojenje i bilježenje godova. U Švedskoj je način utvrđivanja
prirasta metodom izvrtaka veoma raširen. Presslerova svrdla švedske konstrukcije
najbolja su na svijetu i vrlo su tražena.
* Francuski autor J. Parde (4) tvrdi, da analiza izvrtaka na licu mjesta ne daje
točne rezultate, jer je čitač godova u šumi izvrgnut fizičkom naporu i često puta
nepovoljnim uvjetima rada, što negativno djeluje na točnost brojenja godova.