DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Iz naprijed iznijetog slijedi zaključak da rakava jelova stabla treba
uklanjati iz sastojine ne samo radi toga, jer je kod njih manja tehnička
drvna masa, nego i radi toga, jer rakava stabla slabije prirašćuju od zdravih
jelovih stabala.


THE INCREMENT OF CANKER-DISEASED FIR STEMS
SUMMARY


The Fir canker causes decay {rotting) of the merchantable cubic volume, and the
canker-infested trees break even at a slight wind blow and when breaking they
inflict considerable damage on the neighbouring trees and young growth.


Fir trees in which the canker has developed in the lower portions of the stem
are not infrequently affected by frost shakes.


Canker-diseased Fir trees are by 1 to 5 m. lover than sound ones, and therefore
they have a lesser volume than sound trees of the same d. b. h.


From thinner and medium thick Fir stems in which canker has developed in the
mid-stem portion of the tree it is not possible to work out high quality assortments
such as piles and power transmission poles.


The curve of the increment % of canker-deseased Fir trees is lower than that
of sound trees, i. e. canker-diseased trees display a considerably slower growth rate
than sound ones.


DIPLODIA PINEA (DESM) KICKX — UZROČNIK SUŠENJA
SADNICA BORA


Ing. Aleksandar Böhm, Zagreb


Prilikom pregleda rasadnika šumarije Krnja k u Bosiljevu zapazio
sam veoma snažno propadanje jednogodišnjih sadnica crnog bora, očigledno
uzrokovano jednim gljivičnim oboljenjem. Međutim simptomi bolesti
nisu ukazivali ni na kojeg od kod nas opisanih i utvrđenih uzročnika bolesti
sadnica bora.


Pregled rasadnika obavljen je početkom marta 1957. godine. Utvrđeno
je da je u prosjeku zaraza obuhvatila oko 60% sadnica. Oboljele biljke nisu
sagnjile niti polegle već su sasušene, većinom bez vrha, stajale među još
zelenim zdravim ili već djelimično žućkastim biljkama. Intenzitet napada
nije bio podjednak u svim partijama rasadnika; na pojedinim gredicama
potpuno su uništene sve biljke, na nekima je zaraza bila osjetno manja, ali
je na svakoj gredici bilo moguće zapaziti veći ili manji broj sasušenih
sadnica. Najviše su stradale sadnice na nešto nižim položajima u rasadniku
gdje je tlo bilo vlažnije. Među svim spoljnim oznakama bolesti najuočljivija
je bila pojava sušenja apikalnog dijela sadnica. Na tim sasušenim
vršnim iglicama bile su uočljive mnogobrojne sitne crne točkice.


Determinacijom uzetog materijala utvrđeno je da na sasušenim iglicama
nađeni piknidi odgovaraju vrsti Diplodi a pine a (Desm) Kickx.*


Kod nas ova vrsta parazitne gljive još nije opisana kao mogući uzročnik
propadanja sadnica četinjača. U SAD i nekim drugim zemljama gljiva
je poznata kao uzročnik sušenja i propadanja sadnica mnogih četinjača.
Malo je vjerojatno da je ovo stvarno prvi slučaj pojave ove gljive kod nas.


* Determinaciju sam izvršio zajedno sa dr. Ivankom Milatović, asistentom u Zavodu
za fitopatologiju Polj. šum. fakulteta u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Mnogo vjerojatnija je pretpostavka da je parazitizam ove vrste gljive ostao
nezapažen a propadanje sadnica pripisano nekom drugom uzroku. Smatram
da je stoga od interesa prikazati barem u najkraćim crtama uzročnika ove
za naše rasadnike do sada nepoznate bolesti da bi je u slučaju njene pojave
i na drugim mjestima mogli prepoznati i razlikovati od već opisanih uzročnika
propadanja sadnica bora (Fusarium, Lophodermium i dr.).


Znaci oboljenja veoma su tipični pa je moguće lako već makroskopskim
pregledom otkriti zarazu. Na mladom stabalcu bora, na gornjoj trećini
sadnice, pojavljuju se karakteristična crvenkasta do ljubičasta ulegnuća.
Ubrzo nakon toga iglice na dijelu sadnice iznad ovog mjesta počinju
da gube svoju normalnu boju, postaju žućkasto sive i polako se sasušuju.
Tipično je da se bolest javlja redovito prvo u najmlađem, apikalnom snopu
iglica povlačeći se prema dolje dok se čitava sadnica ne posuši. U tom
vršnom snopu iglica formiraju se piknidi gljive još dok ostali dio sadnice
nije zahvaćen bolešću. Nerijetko čitav taj apikalni dio otpada. Parazit zatim
prodire i u donje partije sadnice, te se nakon kraćeg vremena čitava biljka
osuši. Potpuno propale sadnice, predstavljaju samo suha stabalca koja izgledaju
kao obrštena sa otkinutim vrhom. Na gornjoj i donjoj strani iglica
formiraju se u velikom broju sitni, crni, nepravilno rasuti piknidi gljive
uzročnika bolesti.


Točan ciklus bolesti kod nas još nije ispitan. Slagg i Wright su izvršili
vještačku infekciju monospori jalnom kulturom micelije i dobili pozitivne rezultate.
Zaražene biljke su već petog dana nakon infekcije pokazivale vidne znakove oboljenja.
Desetog dana sadnice su poprimile sivu boju i izgledale gotovo kao uginule. Piknidi
su se pojavili petnaestog dana a posle trideset dana sve su biljke potpuno propale.


Isti autori zapazili su da gljiva napada jednogodišnje sadnice slijedećih vrsta:
Pseudotsuga taxifolia (Poir) Britt, Pin us nigra Arnold, P. ponderosa
i P. edulis Engel. Zapažena je zaraza i na trogodišnjem bijelom boru (P.
silvestris L) i na petogodišnjem P. ponderosa. Prema A. Waterman najosjetljivije
vrste u SAD su P. silvestris, P. nigra i P. mu gnus.


Piknidi gljive su uloženi u tkivo iglica i sadrže 13x36 mikrona velike,
smeđe, eliptične, dvostanične spore. Gljiva u kulturi veoma brzo raste razvijajući
sivo-crni površinski i zračni micelij.


Velika zračna i talna vlaga u rasadniku favorizira pojavu bolesti.
Položaj rasadnika u Bosiljevu prilično je nepovoljan, jer leži u udolici
opkoljen visokom šumom bora što uslovljava visoki procenat zračne vlage
i slabu aeraciju, dok pojedina mjesta u rasadniku očigledno ukazuju na
višak vlage u tlu. Do bolesti može doći i uslijed pretjeranog zalijevanja
ili preobilnih kiša. Pretpostavlja se mogućnost prenosa zaraze sjemenom
opnom koju mladi klijavac dugo nosi na svom vrhu. Dezinfekcija sjemena
i u ovom slučaju pretpostavlja veoma korisnu preventivnu mjeru.


Kod pojave zaraze treba oboljele biljke povaditi i spaliti, a preostale
sadnice poprskati 1%. neutralnom bordoškom juhom. Zbog voštane navlake
na mladim iglicama jednogodišnjih sadnica bora fungicidno sredstvo veoma
slabo prianja i lako se ispire sa iglica. Bordoškoj juhi stoga treba svakako
dodati neko sredstvo za kvašenje (Netzmittel Riedel, Sandov
i t). U nedostatku takvog preparata dobro je dodati nä 100 1 juhe 1,5 do
2 1 obranog mlijeka.


U literaturi se ista gljiva spominje i kao uzročnik truleži 3—5 god.
biljaka P. resinos a (Maryland USA). Konačno gljiva je od viš,e
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 52     <-- 52 -->        PDF

autora (Davidson, Verrall) označena kao uzročnik promjene boje
beljike kod nekih vrsta borova.


DIPLODIA PINEA (DESM.) KICKX — THE CAUSAL ORGANISM OF THE DIE


BACK OF PINE SEEDLINGS


SUMMARY


In a nursery in the environs of Karlovac (the village of Bosiljevo) there was
established in the spring of 1957 an intensive die-back of one-year-old seedlings of
the Austrian Pine. The plants began to dry up from the terminal needle cluster. The
disease attacked 60% od the plants. Through the examination of the infected material
it was established that the causal organism of the disease was Diplodia pinea (Desm.)´
Kickx, a parasitic fungus. The autor presents a short description of the disease,
which was observed in this country for the first time. Occurrences of a severer dieback
are to be associated with the high air and soil humidity in the nursery.


LITERATURA: J. C. Boyce: Forest Pathology N. J., Toronto, London, 1948.


POJAVA BAKTEEIOZE KOD ZLATOKRAJA I NJENO ZNAČENJE
ZA GUSTOĆU POPULACIJE 1958. GOD.


Dr. Milan Anđroić, Zagreb


Zlatokraj (Nygmia phaeorrhoea Don.) je dobro poznati i veoma rašireni
štetnik u našim nizinskim šumama. On zna pričiniti i veće štete,
premda po masovnosti i značenju zaostaje za gubarom. Činjenica je međutim
da se ovome štetniku kod nas polagalo mnogo manje pažnje, nego
je on kao štetnik zaslužuje. Njegova pojava ne koincidira uvijek s pojavom
gubara, iako se često oba štetnika,znaju pojaviti zajedno. Zlatokraj
se obično pojavljuje kad je gubar u latenci pa ga Kovačevi ć
smatra pretečom gubara. No već i činjenica da se zlatokraj ne širi u brdskim
već samo u nizinskim predjelima potvrđuje, da se nedvojbeno radi


Vegetativna forma bakterija iz hemolimfe


gusjenica zlatokroja. Povećanje u inerziji


1000 X.


o vrsti koja ima drugu ekološku valencu od one gubareve. Zanimljivo je
da se u posljednjoj gradaciji pojavio zlatokraj intenzivno u predjelima
oko Karlovca i istočno od Zagreba (područje šumarije Vrbovec,
Kutina i Popovača). Područje njegova rasprostranjen]a tek.se djelomično