DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Iz naprijed iznijetog slijedi zaključak da rakava jelova stabla treba
uklanjati iz sastojine ne samo radi toga, jer je kod njih manja tehnička
drvna masa, nego i radi toga, jer rakava stabla slabije prirašćuju od zdravih
jelovih stabala.


THE INCREMENT OF CANKER-DISEASED FIR STEMS
SUMMARY


The Fir canker causes decay {rotting) of the merchantable cubic volume, and the
canker-infested trees break even at a slight wind blow and when breaking they
inflict considerable damage on the neighbouring trees and young growth.


Fir trees in which the canker has developed in the lower portions of the stem
are not infrequently affected by frost shakes.


Canker-diseased Fir trees are by 1 to 5 m. lover than sound ones, and therefore
they have a lesser volume than sound trees of the same d. b. h.


From thinner and medium thick Fir stems in which canker has developed in the
mid-stem portion of the tree it is not possible to work out high quality assortments
such as piles and power transmission poles.


The curve of the increment % of canker-deseased Fir trees is lower than that
of sound trees, i. e. canker-diseased trees display a considerably slower growth rate
than sound ones.


DIPLODIA PINEA (DESM) KICKX — UZROČNIK SUŠENJA
SADNICA BORA


Ing. Aleksandar Böhm, Zagreb


Prilikom pregleda rasadnika šumarije Krnja k u Bosiljevu zapazio
sam veoma snažno propadanje jednogodišnjih sadnica crnog bora, očigledno
uzrokovano jednim gljivičnim oboljenjem. Međutim simptomi bolesti
nisu ukazivali ni na kojeg od kod nas opisanih i utvrđenih uzročnika bolesti
sadnica bora.


Pregled rasadnika obavljen je početkom marta 1957. godine. Utvrđeno
je da je u prosjeku zaraza obuhvatila oko 60% sadnica. Oboljele biljke nisu
sagnjile niti polegle već su sasušene, većinom bez vrha, stajale među još
zelenim zdravim ili već djelimično žućkastim biljkama. Intenzitet napada
nije bio podjednak u svim partijama rasadnika; na pojedinim gredicama
potpuno su uništene sve biljke, na nekima je zaraza bila osjetno manja, ali
je na svakoj gredici bilo moguće zapaziti veći ili manji broj sasušenih
sadnica. Najviše su stradale sadnice na nešto nižim položajima u rasadniku
gdje je tlo bilo vlažnije. Među svim spoljnim oznakama bolesti najuočljivija
je bila pojava sušenja apikalnog dijela sadnica. Na tim sasušenim
vršnim iglicama bile su uočljive mnogobrojne sitne crne točkice.


Determinacijom uzetog materijala utvrđeno je da na sasušenim iglicama
nađeni piknidi odgovaraju vrsti Diplodi a pine a (Desm) Kickx.*


Kod nas ova vrsta parazitne gljive još nije opisana kao mogući uzročnik
propadanja sadnica četinjača. U SAD i nekim drugim zemljama gljiva
je poznata kao uzročnik sušenja i propadanja sadnica mnogih četinjača.
Malo je vjerojatno da je ovo stvarno prvi slučaj pojave ove gljive kod nas.


* Determinaciju sam izvršio zajedno sa dr. Ivankom Milatović, asistentom u Zavodu
za fitopatologiju Polj. šum. fakulteta u Zagrebu.