DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 36     <-- 36 -->        PDF

nosioca uredo i teleutogeneracije. To je, međutim, bilo potrebno provjeriti
infekcionim pokusima. Iste smo provodili 2 godine (1957. i 1958.). Ecidiospore
su izvađene iz ecidija vlažnom vatom, te prenesene na listove Vincetoxicuma,
koji nisu pokazivali prirodnu zarazu. Infekcije su izvršene na
biljkama u blizini nasada, kao i na onima, koje su bile znatno udaljene.
Biljke su pokrivene staklenim bocama sa vlažnim filter papirom, 24—48
sati, te zatim otkrivene. U 1957. god. infekcija je izvršena 26. V., ukupno
8 biljaka (sa više izboja), a 15. V. 1958. inficirano je 10 biljaka (5 u blizini
borova, 5 podalje). Infekcija je u oba slučaja potpuno uspjela i na svim
inficiranim listovima pojavili su se uredosorusi u obilju. Kako je umj.
infekcija dvaput ponovljena i kako se je jako zaraza pojavila na svim inficiranim
biljkama, to nema sumnje, da nam je tim pokusima uspjelo dokazati,
da je Vincetoxicum sp. nosilac uredo- i teleutogeneracije. Prema tomu,
rđa na alepskom boru, nađena u Istri, pripada vrsti Cr. asclepiadeum (Cr.
flaccidum), odn. Peridermium cornui.


Kako bi provjerili i mogućnost i direktne zaraze borova ecidiosporama,
izvršen je i direktan prenos ecidiospora na bor. Kora je na deblu i granama
ubodima vrha nožića ozlijeđena na više mjesta, zatim navlažena, te su
vatom nanesene ecidiospore. Inficirana mjesta obavijena su vlažnom vatom,
te pokrivena polivinil-ovojem, koji je učvršćen. Vata i polivinil su
skinuti nakon 2, 4 i 6 dana. Na istim je borovima izvršena infekcija i bez
ozlijeda, nanošenjem ecidiospora direktno na koru. Sva su zaražena mjesta
označena bojom radi daljeg promatranja. Do sada (konac 1958.) nisu na
inficiranim mjestima opažene nikakve promjene, ni onu, koju opisuje
Kle b ah n (9) za Peridermium pini, a to je promjena boje kore u prvoj
godini. Ipak pokus će trebati i dalje promatrati, kako bi sa još većom
sigurnošću mogli utvrditi, da kod ove rđe nema direktne zaraze ecidiosporama.


Prema tomu, životni je ciklus ove rđe, slijedeći: prezimi u obliku teleutospora
u teleutosorusima na lišću Vincetoxicum sp. Teleutospore klij u
u proljeće, te nastaju basidiospore. Vjetar ih prenosi na koru alepskih borova,
gdje klij u i prodiru u bor. Tu se sada razvije intercelularni micelij.
Na kori se u početku ne primjećuje zaraza. Slijedećih godina izbijaju iz


kore ecidije. U njima se nalaze ecidiospore. Vjetar ih prenosi na listove
Vincetoxicum sp., gdje klij u i putem puci prodiru u unutrašnjost lista. Nakon
infekcije razviju se uredosorusi sa uredosporama. Uredospore šire za