DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Promotrimo li razvitak bolesti općenito, uzevši u obzir naprijed opisane
slučajeve, kao i materijal s kojim raspolažemo u Zavodu, može se
zaključiti da gljiva perenira u kori i, djelomično, drvu. To isto bilježi i literatura
za Cronartium asclepiadeum na P. silvestris (Neger, 16). Razvitak
teče ovako: Gljiva se širi u početku prvenstveno ,u kori, koja se ne
mijenja, niti je zaraza prve godine uočljiva. Slijedećih godina u proljeće
kora manje ili više zadeblja (a ima slučajeva da i ne zadeblja), a na njoj
izbijaju ecidije sa ecidiosporama. Peridija, nakon pucanja, pomalo suši
i otpada, pa se gubi. Kad su ecidije potpuno prazne, ostaju jastučaste udubine.
Te su udubine opkoljene nešto nadignutim listićima kore. Micelij se
iste godine dalje širi, zahvatajući nove partije kore gore i dolje iznad
prvotno zaraženog mjesta. Slijedeće godine izbijaju ecidije na tim novim
mjestima, a na staroj (lanjskoj) zarazi se one više ne razvijaju. Na mjestu
stare zaraze kora u međuvremenu zadebljava još jače, raspucavajući uzduž
i popreko, nadiže se, a smolotok je pojačan. Slijedeće se godine zaražena
partija kore opet povećava, ali se ecidije razvijaju opet samo u novo zaraženim
dijelovima. U starije zaraženim dijelovima micelij odumire, ali istovremeno
i kambij. Kako će se dugo održati gljiva na pojedinom zaraženom
mjestu, ovisi u prvom redu o debljini samog debla odnosno grane. Čim,
naime, deblo ili grana, opkoljena sa svih strana, počinje odumirati, prestaje
i rast rđe kao obligatnog parasita. Literatura (Neger , 16) navodi,
da zaraza starijih borova (P. silvestris ) može trajati godinama, ali da
redovito svršava sušenjem stabla ili grana. Mi smo pregledima ustanovili,
da tanke grane odumiru često već u prvoj godini (vidljive) zaraze, pa
prema tome na takovim granama odumire brzo i gljiva. Naprotiv, nalazili
smo i višegodišnje zaraze, koje su se sve više proširivale, deblo ili
grana ostaje i dalje na životu, a samim tim i gljiva. Nalazili smo zaraze
stare 3—4 god. Brzina i intenzitet širenja zaraze različita je. Zaraza se
za 1 godinu može proširiti 5—12 cm oko stare zaraze. Interesantno je
istaknuti, da smo na deblu najčešće nalazili zarazu ispod pršljena, što se
može tumačiti na taj način, da gljiva prodire u koru debla iz tanjih grana
u tom pršljenu. U svakom slučaju mladi su dijelovi više podložni napadu
gljive, što nam pokazuje i stanje na terenu, gdje su biljke mnogo jače
zaražene na granama nego na deblu. Sve one biljke, koje su zahvaćene na
deblu, neminovno su izgubljene. Budući da nismo našli zarazu starijih
primjeraka alepskog bora, ne možemo reći, dali je i kod njih slučaj kao
kod običnog bora, tj. da zaraza traje godinama.


Sto se tiče hrvatskog naziva bolesti, teško se odlučiti. U većini slučajeva,
prema izgledu bolesti, ne radi se o raku, jer gljiva ne izaziva ni trulež
niti patološke pojave (prerašćivanje kore, udubine u drvetu) u smislu definicije
raka. Stoga smatramo za ovu bolest pogodnijim naziv »palež« kore.
Sa gledišta uzročnika možemo je nazvati i rđa kore alepskog bora.


Stete i posljedice napada odnosno bolesti su ozbiljne. Naročito je
opasno, ako bolest zahvati deblo. U tom slučaju, čim ga gljiva zaokruži
(opkoli), dolazi do sušenja. Zaraza je češća na granama, koje također suše,
dapače tanje grane vrlo brzo. Sušenje stabla odn. grana nastupa postepeno,
jer se gljiva sve više širi u kori, pa dolazi do smanjenja cirkulacije sokova,
a sigurno je, da se i dobar dio asimilata zadrži na mjestu u korist parasita.
Na terenu šumarije Labin došlo je do pojedinačnog sušenja stabala, a do
brojnog sušenja grana. Vrlo rijetko se dešava, da zaraza, koja se razvija