DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 33     <-- 33 -->        PDF

ovogodišnje ecidije. Na tom mjestu kora još nije raspucala, pa ecidije probijaju kroz
glatku koru na površinu. Veličina ecidija je vrlo različita, od nekoliko do 12 mm.
Tamo gdje ecidije probijaju, odbačen je gornji tanki sloj kore u stranu i nadignut,
opkoljavajući ecidije. Čitava je ecidija u početku pokrivena peridijom bijele boje.
Kasnije peridija puca, te se u obliku krpica otvori, prilegnuvši uz nadignutu koru,
pa se vide ecidije narančaste boje. Odmah iznad tog zaraženeog mjesta izbije tanka
grana, koja je potpuno zaražena i puna ecidija. I slijedeća je tanka grana potpuno
zaražena, ecidije izbijaju već pri bazi, zatim slijedi mala partija neoštećene kore, a
nakon toga grana je zadebljala sa raspucanom korom i obiljem ecidija, 8 cm od
baze grane nalazi se pršljen, iz kojeg izbija 7 tankih grana. Sve su zaražene i na
svima se nalazi obilje ecidija, bez ikakvih vidljivih promjena kore.


Postrana grana br. 2. Starost grane 3 god. Debljina grane na zaraženom mjestu
1,9, a ispod i iznad njega 1,4 cm. Radi se o jednoj mladoj zarazi, što zaključujemo po
tome, što se ecidije nalaze na čitavom zaraženom dijelu grana, a nema, kao U ranije
opisanim slučajevima, pojedinih zaraženih dijelova bez ecidija, ondosno sa tragovima
prošlogodišnjih ecidija. U ovom je slučaju kora potpuno probijena ecidijama,
tako da se one nalaze gusto jedna u z drugu. Oblik je ecidija ovdje veoma različit,
uglavnom produžen. Raspucavanja kore i sličnih pojava još nema, nego bi do toga
došlo tek slijedeće godine.


Postrana grana br. 3. Također se radi o mlađoj zarazi koja je zahvatila samu
granu i dva pršljena. Zadebljanje kore nije uočljivo, a ecidije probijaju koru, kakona
samoj grani, tako i na pršljenu odnosno na bazama grana, koje izbijaju iz pršljena.
Boja je zaražene kore tamnija od boje nezaražene. Ecidija nalazimo manje nego u
prethodnom slučaju, tako da se između njih nalaze oveće partije za sada nepromijenjene
kore (osim boje).


Postrana grana br. 4. Nešto starija zaraza na grani staroj 4 god., a duga je
(zaraza) 26 cm. Počela je pri dnu grane i zato se tamo nalazi potpuno raspucana
kora, bez ecidija, dapače na istoj se ne vide ni jastucasti ostaci mjesta, gdje su
ecidije postojale ranije. Grana je na zaraženom mjestu nešto zadebljala. Iznad tog
mjesta, a ispod prsljenea, nalazi se neraspucana kora s jastucastim ostacima lanjskih
ecidija. Na bazi samog pršljena kora naglo zadebljava i počinje raspucavati, a ista


se slika nalazi i na bazi najdebljeg postranog izbojka. Tek iznad tog mjesta odnosno
iznad samog pršljena, izbijaju kako na glavnom, tako i na postranim izbojcima ecidije
obilno, a na kori ne primjećujemo nekih promjena.