DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Kako vidimo, mišljenja o broju Cronartium vrsta, koje dolaze na borovima, nisu
jednaka. Po jednima se radi o 3 vrste (ako računamo i Periđermium pini), a po drugirn
autorima o 4. Premda su i Widder (26) i sam Kleb ahn (11) dobili negativne
rezultate u infakcionim pokusima, to ipak Kle b ah n (11) u svojoj radnji (1939.) to
pitanje smatra neriješenim. Iskustvo jeKlebahn a u tim pitanjima toliko veliko,
da još uvijek unatoč novijem mišljenju Widde r a (26) moramo to pitanje ostaviti
otvoreno, t. j . možemo li Cronartium gentianeum posve odijeliti od skupnog speciesa
Cronartium asclepiađeum ili ga uključiti u taj species. U svakom slučaju, ovdje se
radi o jednoj formi, specifičnoj za Gentiana asclepiađea, na kojoj dolazi uredo-i
teleutogeneracija. Obzirom da u Sloveniji i sjev. Hrvatskoj ta rđa dolazi često na
Gentiana asclepiađea, bilo bi vrijedno to pitanje riješiti.


Na temelju navedene literature zaključili srno, da se u našm slučaju radi najvjerojatnije
o Cronartium asclepiađeum (uključ´vši u tu vrstu i Cronartium gentianeum)
ili, što je manje vjerojatno, o Periđermium pini.


C. OPIS BOLESTI
Bolest napada deblo ili tanje i deblje grane alepskog bora. Zaraza debla
nije tako česta, kao zaraza postranih grana i izbo ja. Grane su češće napadnute
blizu pršljena. Gljiva se prvenstveno nalazi u kori i, u manjoj mjeri,
u drvu, te u tim dijelovima perenira u obliku micelija. Pod utjecajem gljive
dolazi do jakog zasmoljenja zaraženog dijela kore. Na mnogo mjesta smola
izbija na površinu kore, gdje zasuši. Zaraženo je mjesto, bez -obzira dali se


SI. 1. Rđa na alpskom boru
(Foto ing. Zunko)


nalazi na deblu ili granama, zadebljalo. Zadebljanje je najčešće izraženo
samo na jednoj strani debla ili grana, a u manje slučajeva zadebljanje obuhvaća
deblo ili granu uokolo. Mjestimice je ustanovljen i ekscentričan rast


2C