DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Iskorišćavanje šuma ravna se po tekućem
prirastu. Tako na pr. za sve državne
šume, srednji je tekući godišnji prirast za
periodu 1952.—1953. g. 1,5 kub. m po hektaru.
Faktična godišnja sječa po hektaru
u toj istoj periodi bila je 1,33 kub. m. Tekući
prirast u raznim rajonima Švedske
varira: u sjevernim krajevima iznosi 0,75—
1,00 kub. m, u srednjim 1,30—1,70, a u južnim
4,10—4,6 kub. m.


Šumarstvo u Švedskoj spada pod ministarstvo
poljoprivrede, a stoji pod upravom
generalnog direktora. Pod šumarskom
upravom nalazi se i lov, ribarstvo, zaštita
prirode, nacionalni parkovi i uprava kraljevskim
imanjima.


Upravljanje šumama vrši se u 10 okruga.
Okrugom upravlja načelnik, koji ima
pomoćnika, tehnički personal i nekoliko pisara.
Površina šuma u sjevernim okruzima
iznosi 800.000 ha, u centralnim 500.000, a
u južnim 100.000. U svakom je okrugu 8-14
šumarija. Osoblje šumarije sačinjavaju:
šumar, njegov pomoćnik, jedan do dva
tehničara, četiri do pet lugara i lugarskih
pomoćnika.


Čitav kadar namještenika u državnoj
šumarskoj službi (zajedno sa glavnom
upravom) iznosi 1.600 ljudi. U tom je broju
250 šumara, 700 tehničara i lugara, 650
administrativaca, građevinara i saobraćajnih
inženjera.


Gospodarenje i izradbu u državnim šumama
vrši aparat šumarije vlastitim
sredstvima. Utrošak radne snage u godini
dana na pojedine vrste radova, prema podacima
šum. uprave, razvrstava se ovako:
na sječu šuma otpada 1,1 milion dana, na
izvoz 0,5 miliona, na kulturne radove 0,4
miliona, na izgradnju putova 0,4 miliona
trudodana. Na taj način više od 50% radne
snage troši se godišnje na eksploataciju.


Tri su osnovne grupe radnika. U prvoj
su oni, koji su uposleni čitave godine
u šumskom gospodarstvu. To je kadar najkvalificiranijih
radnika. Drugu grupu čine
tzv. šumski farmeri, koji se bave za svoj
račun poljoprivredom na zemlji državnog
šumskog fonda, a zato su dužni da rade u
šumi najmanje 150 dana godišnje. U treću
grupu spadaju sezonski radnici koji rade
samo zimi na sječi šuma.


Prema podacima 1951.—1953. g. srednji
je godišnji obim radova u državnim šumama
slijedeći:


Sječa i izvoz — oko 3 miliona kub. m.
Prorede se vrše na površini od 30.000 ha.
Godine 1954. proredama se prešlo 60.000
ha; sjetva i sadnja vrši se na 10—12.000
ha (gdje se zadnjih godina 80D/o kultura
obavlja sadnjom biljaka). Pomaganje prirodnoj
obnovi šuma vrši se na površini od


21.000 ha. Svake se godine izgradi 300—320
km. šum. putova. Mreža je puteva u rajonu
Štokholma tako gusta, da je na najudaljenije
mjesto u šumi tek 0,5 km daleko.
Pa i u sjevernim šumama Švedske nagusto
su izgrađeni putovi.
U svrhe isušivanja zamočvarenih čestica
godišnje se kanalizira 350 km.


U južnim i centralnim područjima odavno
su bile vođene jake prorede koje su
prelazile u glavne sječe ili u neredovne
preborne, a najviše u postupno oplodne. U
sjevernim područjima primjenjivale su se
preborne i čiste sječe s velikim brojem sjemenjaka.


Taj je način sječa, naročito na sjeveru,
doveo do rijetkog obrasta, do umanjene
vrijednosti šuma i nije bio garancija za
njihovu obnovu. Danas međutim u rajonu
Štokholma, tamo gdje preborne ili postupno
oplodne sječe nisu dale pozitivne rezultate,
provode se čiste sječe.


U švedskim šumama nema sastojina
omeđašenih prosjekama u obliku paralelograma,
nego prirodnim granicama ili putovima.


Smjer i način sječa nije fiksiran. Mjesto
gdje će i kako će se sjeći određuje šumar
prema ustanovljenom tekućem prirastu.
Taj prirast može posjeći u proredama,
a može ga izvaditi i kao glavni prihod.
Pravilo je međutim, da se čistom sječom
ruše jako prorijeđene sastojine koje ne bi
valjalo dalje ostavljati, jer bi vodilo sniženju
produktivnosti tla.


Pri oplodnim i prebornim sječama šume
se obnavljaju prirodnim putom. Međutim,
tamo gdje nije dovoljno prirodno pošumljenje,
vrši se sjetva ili sadnja bora i
smrče. Zadnjih se godina u pravilu primjenjivalo
ovo posljednje i to na površinama
koje su eksploatirane čtetom sječom.


Švedski su se šumari zainteresirali za
Sukačevljev ariš i unose ga u šume. Sjemenom
uzetim iz arhangelske oblasti posijane
su na sjeveru kulture koje relativno
dobro uspijevaju. Na 500 m visine ariš
je sa 49 godina dao 250 kub. m po hektaru.
Obrast je 0,7, srednja visina 17 m, a srednji
promjer 22 cm. Taj je ariš plodan, pa
se suvišne biljčice presađuju i iskorišćuju
za nove kulture.


Obnova borovih šuma, kako se prije
prakticirala, nije mogla zadovoljiti. Pođmladak
izrastao pod sjemenjacima nije valjao.
Zato se sada odmah nakon što je površina
naplođena posijeku sjemenjaci. (To
negativno djelovanje sjemenjaka na podmladak,
njegovu biološku suštinu, nisu
mogli razjasniti švedski šumari. Utjecaj se
njihov vidi čak i onda kad je na hektaru
samo 4—5 sjemenjaka).


455