DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 84     <-- 84 -->        PDF

odgoj i naobrazbu tehničara u drvnoj industriji,
kratak historijat škole i poteškoće
sa kojima se škola borila.


Konstatirano je da polagani razvoj i
polagani napredak drvne industrije izvire
iz nedovoljnog broja stručnog kadra i nenaučnog
i prakticističkog shvaćanja postojećih
stručnih kadrova u drvnoj industriji,
te preslabog priliva školovanih kadrova u
drvnu industriju, te konačno radi nedovoljnog
razvitka škola i slabih uslova, pod kojima
se školuju stručni kadrovi za drvnu
industriju počevši od kvalificiranih radnika.


Samo pomoću tehničkih kadrova i školovanih
radnika urodit će investicije, koje
se ulažu u drvnu industriju, punim plodom
te će ista moći dostići razvitak ostalih
grana industrije, koje se naglo razvijaju.
Za rekonstrukciju i modernizaciju
drvne industrije omjer između polukvalificiranih
i nekvalificiranih radnika i između
visokokvalificiranih i kvalificranih radnka


(72 : 28%) je nezadovoljavajući.
Isto tako ne zadovoljava ni stanje tehničkih
kadrova. Od 690 tehničara drvoprerađivačke
struke u drvnoj industriji, stvarno
je završilo školu drvne struke oko 390
tehničara, a 300 tehničara je osposobljeno
za mehaničku preradu drveta u praksi, ili
su stručnjaci iz prakse, koji su se posebnim
putem okvalificirali, ili su im priznate kvalifikacije
srednjeg tehničara, iako nisu
imali redovito školovanje. Na jednog inženjera
u drvnoj industriji otpada 340 radnika,
a na jednog tehničara 95 radnika. U
drvnoj industriji, koja je zaostala za ostalim
granama potrebno bi bilo, radi preorijentacije
k savremenoj proizvodnji, da na
jednog rukovodećeg stručnjaka dođe oko
30 radnika, t. j . potrebno je oko 2.200 ovakvih
stručnjaka. Prema tome sadašnje
stanje stručnog rukovodećeg kadra zadovoljava
samo sa 40°/o, uzevši zajedno inženjere
i tehničare. Računajući da iz postojeće
4 srednje tehničke škole (Virovitica,
Sarajevo, Zagreb i Ljubljana) — izlazi
oko 115 tehničara godišnje, za 5 narednih
godina dobila bi proizvodnja oko


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Prof. Dr. Zeljko Kovačević: PRIMJENJENA
ENTOMOLOGIJA — III.
knjiga — ŠUMSKI ŠTETNICI, Zagreb,
1956. Pag. 535 sa 487 slika. Izdao: Poljoprivredni
nakladni zavod u Zagrebu.


Autor ovog djela obuhvatio je i obradio
čitav materijal, koji se odnosi na štetne
šumske insekte. Posebnu je pažnju


580 tehničara, i ako predpostavimo da će
u drvnoj industriji ostati isti broj zaposlenih
radnika i da bi drvno-industrijski
inženjeri pokrivali samo prirodni odliv tehničkih
kadrova, to bi nakon 5 godina na 1
inženjera otpalo oko 340 radnika, a na 1
tehničara 50 radnika. Time bi stanje stručnog
rukovodećeg kadra zadovoljilo tek sa
66°/o.


Sadanji nastavni programi opterećuju
učenike suvišnom teorijom i ne povezuju
ih dovoljno sa praksom, što dolazi uslijed
pomanjkanja vlastitih školskih radionica.
To je također jedan od razloga što praksa
teško prima tehnički kadar, koji se teško
snalazi u praktičnom radu, što se odnosi
kako na tehničare tako i na inženjere. Osim
toga ovu situaciju pogoršava česta pojava
da se tehničarima bez iskustva daju i rukovodeća
mjesta za koja nisu dorasli.


Od škole se ne može očekivati da daje
potpuno gotove ljude odnosno stručnjake,
nego se specijalnost i uža struka može sticati
u praksi, prema dispozicijama poslije
stanovitog pripravničkog staža.


Na kraju sastanka kada se rezimirao
sadržaj cijelog sastanka, ustanovljeno je
da je škola u potpunosti izvršila svoj zadatak,
da su se tehničari afirmirali kao stručnjaci
u drvnoj industriji, a osim toga i kao
društveni radnici i borci za socijalizam.
Ustanovljeno je da pred nama stoji još dugi
put savlađivanja tehničkih i materijalnih
poteškoća, do kne dostignemo industrijski
i tehnički najnaprednije zemlje, ali smo
isto tako svijesni da se u stvaranju novih
socijalističkih društvenih odnosa nalazimo
u prvim redovima, te da će nam
to dati snage, da ustrajemo do vremena
kada ćemo se uvrstiti među tehnički najopremljenije
zemlje u drvnoj industriji, i
zemlje koje maksimalno iskorištuju plemenitu
sirovinu drvo.


Sa sastanka su poslani brzojavni pozdravi
predsjedniku PNRJ drugu Titu, te
predsjedniku Sabora NR Hrvatske drugu
Bakariću.


Ing. Lađislav Hang


obratio i detaljno raspravio i prikazao one
štetne insekte, koji ugrožavaju naše šume
i nanose šumskom gospodarstvu velike štete.
Tu se nalaze podatci i o mnogim drugim,
manje važnim štetnim šumskim insektima,
kao i podatci mnogobrojnih po šumu
korisnih insekata. Pri svom izlaganju i donošenju
primjera autor je nastojao, da što