DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ture i uopće naše društvene zajednice. Zbog
toga bi putem prije opisivane suradnje sa
takvim organizacijama trebalo utvrđivati
međusobnu suradnju i obveze i na ovom
području. U tom smislu mogu biti u programu
rada donijete i odgovarajuće mjere
za ostvarivanje ovoga zadatka.


U vezi sa rokom izrade i dostave akcionog
programa Upravi društva od strane
Šumarskih klubova, usvojen je termin 30.


X. 1958.
Po drugo j točki dnevnog reda Plenum
je korigirao neke prijedloge Uprave
društva pa će tako usvojene izmjene i dopune
Pravila našega društva biti baza za
prijedlog novih Pravila, koja će se predložiti
narednoj god. Skupštini društva na
usvajanje. Promjene se uglavnom odnose:
na kriterij za redovno i izvanredno članstvo,
koji je saglasan statutima Saveza IT
i našega Saveza, na produljenje roka za
održavanje red. skupština društva od jedne
na dvije godine, na delegatski sistem u vezi
skupština društva i na promjenu u sastavu
Upravnog odbora društva u tom pravcu, da
se uspostave 2 pododbora unutar toga odbora:
jedan za šumarstvo i jedan za drvnu
industriju.


Po trećo j točki dnevnog reda bilo je
nekoliko problema, koje je plenum rješavao.
Tako je u pogledu predaje društvenog
lista »Šumarske novine« Društvu lugara
zaključeno, da se ovlasti Upravni odbor
društva za rješenje pitanja. Plenum
je odredio, da svi Šumarski klubovi, koji
nisu dostavili podatke za matičnu knjigu,
udovolje do 20. XI. 1958. Napokon je zaključeno
da se slijedeći Plenum održi između
15. i 20. decembra 1958. s tim, da
se razmotre problemi i poteškoće, koje se
šumarstvu i drv. industriji suprotstavljaju
u izvršenju zadataka.


Ing. 2. Hajdin.


STRUČNI ISPITI ŠUMARSKIH
TEHNIČARA


U vremenu od 3. XI.—11. XI. 1958. u Zagrebu
održani su stručni ispiti za šumarske
tehničare. Ispitu je prisustvovalo 36 kandidata.


Prva dva dana pisane su zadaće iz uzgoja,
uređivanja, građevinarstva i iskorišćavanja
šuma. Poslije toga počeli su usmeni
ispiti. Odgovori su se redali jedan za
drugim. Bilo je i slabih. Svakako da je
uzrck slabih odgovora slabo pripremanje
gradiva. Ispitivač i slušač, koji čuje takove
odgovore dobiva dojam, da srednja škola,
koju je takav kandidat završio, nije dovoljno
polagala pažnje, da te ljude nešto nauči.
Ta konstatacija nije ispravna. U sred


njoj školi je svaki kandidat više učio, nego
što je trebao znati na stručnom ispitu.


Ispit je otežavalo i to, što su neke stvari,
a naročito iz uzgoja šuma bile mnogim
kandidatima nejasne. Gotovo ni jedan kandidat
nije znao šta je njega mladika, čišćenje,
a šta je proreda.


Moje je mišljenje, da se iz stručnog dijela
ispita treba napisati udžbenik ili skripta.
Na taj način kandidati bi se mogli bolje
spremiti za polaganje stručnog ispita.
Znademo, da za opći dio ispita, kao i za
ispite kancelarijskih službenika postoje takovi
udžbenici iz kojih se kandidati spremaju.


Drugovi koji u buduće budu prijavili
ispite, a za koje će dobiti odmor za pripremanje,
trebaju se stvarno pripremiti za
stručni ispit. Ispite ne treba olako shvatiti,
nego čestito spremiti.


Na ovaj ispit prijavljeno je 36 kandidata.
Ispit je položilo 22, a 14 nije, to znači 38,8
posto drugova ispitu nije udovoljilo. To
je svakako velik postotak. U buduće treba
više pažnje posvetiti stručnom ispitu.


Kovačević Nikola


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
PO PITANJU GENEZE, KLASIFIKACIJE
I KARTOGRAFIJE TALA JUGOISTOČNE
EVROPE


U okviru Međunarodnog društva za istraživanje
tla, organiziralo je Jugoslovensko
društvo za istraživanje tla 2. i 3. X.


o. g. u Zagrebu regionalnu konferenciju po
pitanju geneze, klasifikacije i kartografije
tala Jugoistočne Evrope. Osim delegata iz
naših Narodnih Republika, konferenciji su
prisustvovali predstavnik organizacije FAO
i Međunarodnog društva za istraživanje
tla, delegati Sovjetskog Saveza, SAD-a i
Bugarske. Delegat Turske, prof. dr. Oznygur
odjavio je učešće, jer je bio spriječen.
Kao predstavnik FAO za Evropu stigao je
prof. Dr. Tavernier, direktor centra za kartografiju
tala u Gand-a, Belgija, zatim Dr.
Guy Smith, direktor odjela za kartiranje
tla Ministarstva poljoprivrede, Washington
(SAD), prof. Dr. F. A. van Baren, generalni
sekretar Međunarodne organizacije za proučavanje
zemljišta, koji je ujedno direktor
odsjeka za ispitivanje zemljišta u Institutu
za tropske kulture — Amsterdam.
Kao predstavnici Instituta Dokučajeva
Akademije nauka SSSR-a stigli su akademik
Tjurin i akademik Gerasimov, te cand.
nauka Rudneva. Predstavnici Bugarske
akademije nauka — Instituta za ispitivanje
zemljišta — bili su prof. dr. Koinov i dr.
Ganev.