DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 77     <-- 77 -->        PDF

brim delom njegova krivica što Jubilarna
knjiga još uvek nije gotova.


Kako je ing. Radovan Ivkov već duže
vremena zamenjivao ing. dr Dušana Simeunovića
na dužnosti urednika i završio veliki
deo posla, Plenum prihvata predlog
Pretsedništva da ing. Radovan Ivkov bude
urednik Jubilarne publikacije i to kao
prvi urednik, a ing. dr Dušan Simeunović
kao drugi.


Zadužuju se pretstavnici društava da
odmah preduzmu mere u svojim društvima
da se u Savezu najkasnije za 10 dana
dostave eventualne primedbe na zaključke
na Savetovanja o kršu. Ukoliko se (primedbe
ne dostave u predviđenom roku smatraće
se da Društvo prihvata zaključke onakve
kakvi su oni doneti na samom Savetovanju.


Plenum pozdravlja inicijativu Pretsedništva
da otštampa materijal za Savetovanje
o kršu.


Prima se na znanje izveštaj Pretsedništva
o preduzetim merama radi štampanja
materijala sa III Kongresa. Poziva se
Pretsedništvo da preko Redakcionog odbora
nastoji da se što pre otštampa pomenuti
materijal i dostavi republičkim društvima,
kao i svim ostalim koji su za njega zainteresovani.


Zadužuje se Komisija za štampu pri
Savezu da prouči pitanje izdavačke delatnosti
u okviru Saveza, kao i mogućnosti
koordiniranja rada republičkih društava
na ovom polju, a u cilju izdavanja kvalitetnijih
i jeftinijih publikacija.


Plenum za sada ne prihvata predlog o
pokretanju almanaha Saveza, već preporučuje
da se za publikovanje članaka o
svim problemima šumarstva i drvne industrije
koriste postojeći časopisi.


Prihvata se predlog Pretsedništva da se
rasturanje publikacija Saveza vrši preko
republičkih društava, s tim da im se dade
izvestan procenat.


Republička društva treba da nastoje da
njihovi stručni časopisi pišu o radu naših
plenuma.


Plenum se slaže da Komisija za šumarstvo
pri Naučnom savetu FNRJ obuhvati
šumarstvo i drvnu industriju zajedno, ali
je potrebno da se njen naziv promeni »Komisija
za šumarstvo i drvnu industriju«.


Plenum predlaže za članove ove Komisije
drugove: Ing. Fazlija Alikalfić, ing.
Jefta Jeremić, ing. Goger Nikola, ing. Novak
Mihajlović, ing. dr Dušan Oreščanin,
Komisiju će sazvati na prvi sastanak drug
Zdravko Turk. Na prvom sastanku treba
da se izabere pretsednik i predlaže radne


grupe. Plenum sugerira Komisiji ove grupe:


1. Organizacija i -ekonomika,
2. Mehanizacija u šumarstvu,
3. Osnove šumarstva,
4. Drvna industrija i
5. Unapređenje (uzdizanje) kadrova.
Odobrava se prekoračenje utroška na
partiji: Troškovi kongresa i troškovi savetovanja
za gajenje šuma. Sa viškovima
rashoda po ovim pozicijama teretiti part.:
Troškovi plenuma, Troškovi savetovanja
za zaštitu šuma i Postdiplomskih studija.
Eventualni manjak dopuniti sa partije: Budžetske
rezerve. Partija: Putni troškovi da
se poveća za dinara: 30.000.— na račun
partije Troškovi prijema stranih delegacija.


Pozivaju se sva društva koja nisu uplatila
doprinos Savezu da to što pre učine.


Za zalaganje oko organizovanja i samoga
rada III Kongresa Savez nagrađuje
novčanom nagradom ing. Zdravka Turka.
Pretsedništvo Saveza odredice visinu ove
nagrade.


Naredni plenum održati na proleće 1959
godine u Mostaru. Zadužuje se Društvo
BiH da otpočne sa pripremom za održavanje
ovog plenuma u Mostaru.


IZ SEKCIJE ZA ŠUMARSTVO
POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKE
KOMORE NRH — ZAGREB


Rad komisije za Krš.


Na konferenciji komisije za Krš, koja
je održana 4. X. 1958. prisustvovali su članovi
komisije: Ing. Horvat August, ing,
Colović Ilija, ing. Pužar Miloš, ing. Tkalčec
Branko i ing. Novaković Mladen, te
kao gosti: Sijan Jovica, Sekretar Sekretarijata
za šumarstvo I. V-a, Lovrić ing.
Ante i Mott ing. Rafo.


Ing. Novaković upoznao je prisutne o
problemima krša i zadacima komisije za
krš, koja tretira samo pitanja degradiranog
krša.


Osnovno je pitanje kako prilagoditi
šum. službu današnjem sistemu financiranja
i sistemu komuna, Daljnje je pitanje,
da li je potrebno donijeti poseban zakon


o
Kršu.
Osim tih zadataka, koji iziskuju dulje
izučavanje, postavlja se pred komisiju hitan
zadatak — rješenje financiranja postojeće
šumarske organizacije u 1959. godini.
Iz diskusije druga ing. A. Horvata
izlazi da pitanje degradiranog krša nije