DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 73     <-- 73 -->        PDF

N


ovaj dom, uredismo u njem šumarski muzej
i smještasmo u nj Šumarsku akademiju.


Tim udarismo na ovaj dom očit biljeg,
da bude duševnim stjecištem svih prijatelja
šumarske struke, da bude dom prosvjete
i znanosti.«


Nakon otvorenja Doma bilo je otvorenje
Šumarskog muzeja. Mnogi predmeti
toga muzeja bili su već prije izloženi na
Gospodarsko-šumarskoj izložbi u Zagrebu
1891. god. i na izložbi u Budimpešti 1890.
god. U jednoj dvorani muzeja bila je smještena
zbirka sjemenje naše dendroflore,
zbirka šumskog tla iz svih krajeva Hrvatske
i Slavonije. Bili su nadalje izloženi
modeli šumskih rasadnika (sv. Mihovil nad
Senjom i drugi). Osim toga bile su izložene
mnogobrojne fotografije radova na pošumljavanju
krša. Od naročite vrijednosti
bile su analize prirasta naših hrastova i
drugih vrsta drveća. Bilo je preglednih nacrta
šuma Imovnih općina i fotografija
šuma (naročito fotografija o izvršenim
uspjelim proredama). Instruktivne su bile i
reljefne karte na kojima su bile prikazane
sve naše šume. Jedna takova karta prikazala
je reljef našeg primorskog krša.
Obe karte izrađene su po šumarskom inženjeru
Pf ister u. Bogata je bila i zbirka
izložaka razne piljene robe, hrastove i bukove
duge, vesala, šimle, kablova, barila,
maslenica, korita, hrastovih i bukovih parketa,
štapova i t. d. Pomenuti se moraju i
izloženi modeli šumskog alata i to: raznovrsne
sjekire, bradve, pile i t. d. Bili su izloženi
i mnogobrojni produkti destilacije
drvcta naročito proizvodi prve naše tvornice
tanina u Županji. U jednoj muzealnoj
dvorani bili su smješteni lovački trofeji i
zbirke lovnih sprava. Bilo je nekoliko lijepih
grupa divljači (divokoza sa Velebita
medvjedi sa Velebita i Kapele, veprovi
te velika zbirka ptica). Većinu predmeta
tog muzeja sakupili su drugovi starije i
najstarije naše šumarske generacije i to
naročito drugovi krajiških Imovnih općina.


U društvenim prostorijama bila je smještena
i društvena knjižnica. Moramo naglasiti,
da je mnogo godina Šumarsko društvo
i njegovi požrtvovni članovi sakupljali
knjige i časopise, da sastave šumarsku
stručnu knjižnicu. Iz skromnih početaka
sabran je tečajem vremena znatan broj
knjiga, među kojima su i neka vrijedna
enciklopedska izdanja, te potpune serije
vrijednih i po našu struku važnih časopisa.


Ako si postavimo pitanje da li je naš
Dom bio duševno stjecište šumarskih stručnjaka,
ako si postavimo pitanje da li je
naš Dom bio dom prosvjete i znanosti,


onda možemo vedra čela i ponosno odgovoriti
da je naš Dom bio duševno stjecište
šumarskih stručnjaka i da je bio Dom
kulture i znanosti.


U ovom se je Domu kroz pedeset godina
čula riječ profesora Šumarske akademije
i profesora Poljoprivrednog šumarskog
fakulteta. U ovom je Domu primilo
teoretsko znanje na stotine i stotine odličnih
naših stručnjaka. U ovom Domu čula
se je zahvalna riječ našim Osloboditeljima
nakon uništenja fašizma i okupatora. Ponosni
smo na naš Šumarski dom. On je
danas zaista ne samo društveni već i drugarski
Dom!


A. Kauders
POVODOM JEDNOG JUBILEJA


Punih 80 godina prošlo je od rođenja
prof. Alf on sa Kaudersa neumornog
i svima poznatog šumarskog stručnjaka,
pisca i naučnog radnika. Teško bi se našao
čovjek šumarske struke, koji bi poput
prof. A. Kaudersa mogao s ponosom
da se osvrne na 80-godišnju prođenu životnu
stazu, na kojoj je 60 godina ispunjeno
plodnim radom i vrijednim djelima .


Rođen je 26. XII. 1878. g. u Zagrebu,
gdje je polazio srednju školu i Šumarsku
akademiju, da zatim završi Filozofski fakultet
zagrebačkog Sveučilišta (1905). Ima-


Prof. A. Kauders


jući tako kvalifikacije za dvije struke, prof.
Kauder s odlučuje se za šumarsku struku
i zapoičnje službu u svojstvu asistenta
na Šumarskoj akademiji u Zavodu za uzgajanje
šuma. Njegova ljubav za šumu i


439
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 74     <-- 74 -->        PDF

sposobnost dolazi do izražaja u njegovu
daljnjem službovanju na terenu: u Delnicama,
Ogulinu, Sušaku i Senju. Upravo
tamo na golom kršu, gdje su oduvijek najteži
uvjeti za rad šumarskog stručnjaka,
stvorio je prof. Kauder s golemo djelo.
25 godina provedenih na području, koje
ljeti sunce pali, a zimi bura bije, predstastavlja
za njega u doba u kome neumorno
vodi bitku sa teškim ekološkim uslovima
da na siromašnom i degradiranom primorskom
Kršu podigne zelene šume.


Da li je potrebno govoriti o njegovim
uspjesima, kada gotovo i nema šumara bio
on iz mlađe ili starije generacije, koji ne
bi poznavao to velebno djelo šumarskog
znanja i sposobnosti. To je djelo postalo
ponos c::jele jedne generacije, koja u tome
djelu vidi ne samo požrtvovni rad jednog
pasioniranog šumara već mogućnost da se
čovjek uspješno bori sa prirodom za podizanje
novih šuma i spriječavanje sigurne
degradacije tla. I stoga nije slučajno da
ekskurzije naših i stranih stručnjaka ne
mimoilaze Krš na kome mnoge zelene oaze
u sivom kamenom moru predstavljaju rezultate
dugogodišnjih napora prof. Kau ri
er sa i njegovih sljedbenika.


Njegov je rad zapažen i van šumarskih
krugova. Pred nama su već požutjele stranica
listova: Jugoslavenski Lloyd, Jutarnji
List, Lički kalendar, Priroda ... Čitamo
opširne članke u kojima se toplim riječima
govori o prof. Kauders u, o njegovu
požrtvovnom radu, o njemu kao stručnjaku
i čovjeku. Čovjeku za koga je u Hrv.
Primorju i Velebito znalo i malo i veliko.
I upravo u tome jeste njegova vrijednost.
Narod onoga kraja osjetio je njegovu ljubav
za taj kraj i ljude koji u njemu žive,
pa je stekao simpatije stanovništva i popularnost
kakovu je rijetko koji stručnjak
prije njega doživio.


27 godina proveo je prof. Kauders
u Senju. Za to vrijeme pošumljeno je stotine
hektara Krša, izgrađeni su mnogi putevi
za potrebe stanovništva i turizma; podignuti
su mnogi rasadnici i uređeni parkovi.
No bolje nego ikakove riječi govore
njegova djela. U njima je mnogi mladi šumar
našao primjer i poticaj za svoj rad na
Kršu, rad plemenitiji i teži od svih drugih
na polju šumarstva.


Prof. Kauders nije ostao samo na
terenskom radu. Svoje iskustvo i bogatstvo
znanja prenosio je na mlađe putem mnogih
članaka objavljenih u raznim stručnim
časopisima. Mi ih namjerno ne citiramo,
jer iz njegova pera niču uvijek nova djela.
Upravo sada kada bi za svoj 80, rođendan


bilo za očekivati da od struke i zajednice
primi u znak priznanja i zahvalnosti dar,
prof. Kauders daje. struci jedno neobično
vrijedno djelo: Šumarsku bibliografiju II.
dio (1945—1955), u kome je donio sva djela
sa područja šumarstva, drvne industrije
i lovstva u razdoblju od 10 poslijeratnih
godina. To je rad pod kojim bi se umorile
sigurno i mlađe snage. To djelo stvoreno
u 80. godini života dokazuje kolika se energija
krije u njegovu autoru. No, kako mi
je jednom zgodom izjavio sam prof. Kauders,
25 godina je senjska bura čistila zrak
koga je udisao, a kroz to vrijeme organizam
je akumulirao energiju žarkog primorskog
sunca! Otuda tolika snaga i upravo
mladenački polet u radu. No ima još
i nešto drugo. Kod prof. Kaudersa ljubav
za domovinu našla je s.voj izraz u ljubavi
za šumu i šumarstvo. Mi koji smo ga slušali
prilikom proslave 60-godišnjice osnivanja
Šumarskog doma i Šumarske akademije
bili smo ganuti zanosom kojim je
govorio o razvoju naše struke i nauke. Samo
takovi osjećaji mogli su da pokrenu
divovskom snagom prof. Kauders a da
stvori na polju struke svoje veliko djelo,
na kome mu mora odati priznanje cijela
struka i naša zajednica. On je to priznanje
već i dobio. God. 1949. imenovan je saradnikom
Jugoslavenske Akademije znanosti
i umjetnosti u Odjelu za prirodne
nauke. Iste godine je imenovan počasnim
članom Šumarskog društva, a Ministar poljoprivrede
i šumarstva pohvalio ga je za
njegov rad na polju šumarske djelatnosti


i nauke.


Naša se struka ponosi da u svojoj sredini
ima čovjeka kao što je Alfons
Kauders , Život mu je ukrašen najljepšim
vrlinama koje mogu resiti jednoga čovjeka:
poštenjem i skromnošću. Uvijek
vedar i nenametljiv, rado je viđen od svojih
starijih kolega, a cijenjem i poštovan
od mlađih.


Malo je toplih riječi kojima bi mogli
našem drugu Kaudersu izraziti našu radost
i želje da ga još dugo imamo u našoj
sredini. Jedna latinska poslovica kaže:
Digni luce pauca; prof. Kauders ne samo
da je dostojan svjetla već i poštovanja cijele
struke u čijoj će povijesti jednom njegovo
ime biti upisano blistavim slovima.


Našem dragom jubilarcu, počasnom članu
našega Društva, vrijednom saradniku
našega Lista, Šumarsko društvo i redakcija
Šumarskog lista želi još dugi i plodonosan
život na korist naše struke i cijele zajednice.


Androić


440