DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 73     <-- 73 -->        PDF

N


ovaj dom, uredismo u njem šumarski muzej
i smještasmo u nj Šumarsku akademiju.


Tim udarismo na ovaj dom očit biljeg,
da bude duševnim stjecištem svih prijatelja
šumarske struke, da bude dom prosvjete
i znanosti.«


Nakon otvorenja Doma bilo je otvorenje
Šumarskog muzeja. Mnogi predmeti
toga muzeja bili su već prije izloženi na
Gospodarsko-šumarskoj izložbi u Zagrebu
1891. god. i na izložbi u Budimpešti 1890.
god. U jednoj dvorani muzeja bila je smještena
zbirka sjemenje naše dendroflore,
zbirka šumskog tla iz svih krajeva Hrvatske
i Slavonije. Bili su nadalje izloženi
modeli šumskih rasadnika (sv. Mihovil nad
Senjom i drugi). Osim toga bile su izložene
mnogobrojne fotografije radova na pošumljavanju
krša. Od naročite vrijednosti
bile su analize prirasta naših hrastova i
drugih vrsta drveća. Bilo je preglednih nacrta
šuma Imovnih općina i fotografija
šuma (naročito fotografija o izvršenim
uspjelim proredama). Instruktivne su bile i
reljefne karte na kojima su bile prikazane
sve naše šume. Jedna takova karta prikazala
je reljef našeg primorskog krša.
Obe karte izrađene su po šumarskom inženjeru
Pf ister u. Bogata je bila i zbirka
izložaka razne piljene robe, hrastove i bukove
duge, vesala, šimle, kablova, barila,
maslenica, korita, hrastovih i bukovih parketa,
štapova i t. d. Pomenuti se moraju i
izloženi modeli šumskog alata i to: raznovrsne
sjekire, bradve, pile i t. d. Bili su izloženi
i mnogobrojni produkti destilacije
drvcta naročito proizvodi prve naše tvornice
tanina u Županji. U jednoj muzealnoj
dvorani bili su smješteni lovački trofeji i
zbirke lovnih sprava. Bilo je nekoliko lijepih
grupa divljači (divokoza sa Velebita
medvjedi sa Velebita i Kapele, veprovi
te velika zbirka ptica). Većinu predmeta
tog muzeja sakupili su drugovi starije i
najstarije naše šumarske generacije i to
naročito drugovi krajiških Imovnih općina.


U društvenim prostorijama bila je smještena
i društvena knjižnica. Moramo naglasiti,
da je mnogo godina Šumarsko društvo
i njegovi požrtvovni članovi sakupljali
knjige i časopise, da sastave šumarsku
stručnu knjižnicu. Iz skromnih početaka
sabran je tečajem vremena znatan broj
knjiga, među kojima su i neka vrijedna
enciklopedska izdanja, te potpune serije
vrijednih i po našu struku važnih časopisa.


Ako si postavimo pitanje da li je naš
Dom bio duševno stjecište šumarskih stručnjaka,
ako si postavimo pitanje da li je
naš Dom bio dom prosvjete i znanosti,


onda možemo vedra čela i ponosno odgovoriti
da je naš Dom bio duševno stjecište
šumarskih stručnjaka i da je bio Dom
kulture i znanosti.


U ovom se je Domu kroz pedeset godina
čula riječ profesora Šumarske akademije
i profesora Poljoprivrednog šumarskog
fakulteta. U ovom je Domu primilo
teoretsko znanje na stotine i stotine odličnih
naših stručnjaka. U ovom Domu čula
se je zahvalna riječ našim Osloboditeljima
nakon uništenja fašizma i okupatora. Ponosni
smo na naš Šumarski dom. On je
danas zaista ne samo društveni već i drugarski
Dom!


A. Kauders
POVODOM JEDNOG JUBILEJA


Punih 80 godina prošlo je od rođenja
prof. Alf on sa Kaudersa neumornog
i svima poznatog šumarskog stručnjaka,
pisca i naučnog radnika. Teško bi se našao
čovjek šumarske struke, koji bi poput
prof. A. Kaudersa mogao s ponosom
da se osvrne na 80-godišnju prođenu životnu
stazu, na kojoj je 60 godina ispunjeno
plodnim radom i vrijednim djelima .


Rođen je 26. XII. 1878. g. u Zagrebu,
gdje je polazio srednju školu i Šumarsku
akademiju, da zatim završi Filozofski fakultet
zagrebačkog Sveučilišta (1905). Ima-


Prof. A. Kauders


jući tako kvalifikacije za dvije struke, prof.
Kauder s odlučuje se za šumarsku struku
i zapoičnje službu u svojstvu asistenta
na Šumarskoj akademiji u Zavodu za uzgajanje
šuma. Njegova ljubav za šumu i


439