DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 72     <-- 72 -->        PDF

da se grdanja Doma izvrši tako, da se u
Domu izgrade osim društvenih prostorija i
potrebne predavaone za Šumarsku akademiju.


Gradnja Doma izvedena je prema projektu
graditelja Eignera i Carneluttija.
Ali, kako je Društvo raspolagalo vlastitom
gotovinom od samo 35.267 for., a građevni
trošak iznosio bi 110.000 for. to je Društvo
bilo prinuždeno da se obrati za zajam
kako bi moglo pokriti građevne troškove.
Društvo se je obratilo na zastupstvo Brodske
im. općine. Molba je uvažena i zaključeno
je, da se Društvu podijeli zajam od


70.000 forinti uz 2% amortizacije i 4«Vo kamate.
Osim toga zaprimilo je Društvo od
raznih darovatelja za Društveni dom 12.861
for., a za uređenje Šumarskog muzeja 5.000
for. Gradnja Doma započela je rano u proljeću
1898. god., a početkom listopada gradnja
je završena.
Iz Spomenice, koju je Hrvatsko-slavonsko
šumarsko društvo izdalo 1899. god. i
iz nacrta koji prileži Spomenici razabire se
raspored prostorija Šumarskog doma. U
prizemlju na desnoj strani nalazile su se
društvene prostorije sa knjižnicom i prostorije
Društva za uzgoj lova i ribarstva.
Na lijevoj strani prizemlja bile su prostorije
Šumarske akademije (Institut za ribarstvo).
U I. katu pročelja zgrade bilo je
sedam soba (predavaonice i kabineti profesora)
za Šumarsku akademiju. U II. katu
u sobama pročelja zgrade bio je smješten
Šumarski muzej koji je zapremao tri
dvorane. U desnom i lijevom krilu nalazili
su se privatni stanovi.


Svečano otvorenje Šumarskog doma iŠumarskog muzeja bilo je spojeno sa održanjem
redovite XXII. glavne skupštine
Šumarskog društva koja je održana 20. listopada
1898. god.


Dan prije održanja glavne skupštine


t. j . 19. listopada društveni su članovili učinili
izlet u Božjakovinu. Svrha izleta bila
je da se razgleda šumarsko-botanicki vrt
Šumarske akademije. Ovaj se je vrt nalazio
u starom perivoju Zemaljskog dobra
Božjakovina, a zapremao je površinu od
22 jutra. Vrt je bio uređen po uzoru engleskih
parkova; jedan dio bio je određen za
šumsku floru, a drugi dio vrta za cjelokupnu
hrvatsku floru.
Isti su dan članovi Društva prisustvovali
svečanoj instalaciji rektora, koja je
održana u velikoj dvorani Glazbenog zavoda.
Tom je prilikom rektor dr. D o č k a 1
pozdravio prve slušatelje šumarstva na zagrebačkom
Sveučilištu i spomenuo slijedeće:
»Sveučilište bilježi u ovoj školskoj
godini osobito važan dogođaj u razvitku i


životu svomu. Popunjujući se i usavršujući
se postepeno u raznim granama ljudskoga
znanja, Sveučilište pozdravlja u ovoj
školskoj godini novu naučnu struku, koja
mu je prirasla.


Na temelju zakona od 13. ožujka 1897.


o promicanju gospodarstva u Hrvatskoj i
Slavoniji zemaljska je Vlada naredbama
od 7. listopada 1898. uređenjem šumarske
obuke i izdanjem naukovnoga i ispitnoga
reda za slušatelje šumarstva osnovala na
Sveučilištu tečaj za slušaoce šumarstva,
koji je po zakonu pripojen mudroslovnom
fakultetu ...« Rektor nastavlja: »Bogatstva
naših šuma, velika potreba i izvoz naših
drvnih proizvoda, svestrano zanimanje i
trgovanje s ovim našim domaćim proizvodom
kojim se dičimo i ponosimo, uputilo
je naš Sabor i Zemaljsku Vladu, da šumarsku
struku povjeri najvišemu učevnom
zavodu u zemlji, kako bi se na strogo znanstvenoj
podlozi učila i razvijala, i kako bi
se raširili našem mladom naraštaju i otvorili
putevi k javnim višim službama u našoj
domovini.
»Zahvaljujući saboru i zemaljskoj vladi,
da su sa Sveučilištem spojili tu naučnu
struku, bit će red na ovom Sveučilištu da
ju podigne, usavrši i prilagodi potrebi naroda,
i da ona postane vrelom intelektualnoga
i materijalnoga njegova razvitka.


Pozdravljam stoga s radošću otvorenje
šumarskoga tečaja na našem Sveučilištu,
a smatram svojom, ugodnom dužnošću, da
ujedno pozdravim sve prijatelje, promicatelje
i stručnjake šumarstva, koji su se u
ovoj dvorani sakupili, da s nami zajedno
proslave otvorenje šumarskoga tečaja.


Slušaoce pak šumarstva privi jamo očinskom
ljubavi na naša srca, te im preporučam,
da se kolegijalno paze sa svojim drugovima,
a ujedno poštuju zakoniti red na
ovom Sveučilištu.«


Na dan 20. listopada, izvršeno je svečano
otvorenje novo sagrađenog Šumarskog
doma. Zgrada je bila iskićena zastavama
i cvijećem, a stubište ukrašeno egzotičnim,
biljem i zelenilom. Ovom svečanom činu
prisustvovalo je 106 društvenih članova,
mnogi uzvanici i zastupnici Zemaljske
Vlade. Predsjednik društva Marko Bombelles
pozdravio je prisutne ovim riječima:
»Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo radilo
je već desetak godina na tomu da sebi
u glavnom gradu Zagrebu podigne vlastiti
»Šumarski dom«, koji ima da bude obilježjem
njegova rada i svjedokom njegova života.
To nastojanje Društva vidimo evo
danas ostvarenim. Potporom prijatelja i
požrtvovnošću svojih članova podigosmo