DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 69     <-- 69 -->        PDF

U Institutu postoji običaj da se svakih 15 dana održavaju kolokviji na koji se
pozivaju stručnjaci sa terena. Predmet kolokvija kojemu smo prisustvovali bio je
smrekova uš (Liosomaphis abietina Heintze), njena biologija, značenje i način suzbijanja
(Ohnesorge).


U blizini Göttingena posjetili smo smrekove kulture u kojima divljač čini ogromne
štete, te bukove šume u kojima podmladak strada od miševa. Dr. Schindle r ispituje
sredstva za sprečavanje šteta od divljači a zatim dinamiku populacije šumskih
miševa (Apodemus sylvaticus i Microtus agrestis) i način njihova suzbijanja.


Za vrijeme našeg boravka prikazani su nam dijapozitivi o štetama borov a
savijač a (Evetria buoliana) na borovim stablima, te štete koje čine miševi na mladim
bukovim stabalcima.


Institut za primjenjenu zoologiju u Würzburgu vodi prof. Gösswald. Glavni
predmet proučavanja u ovome Zavodu jest mal i šumsk i mra v (Formica rufa
rufopratensis) i njegova uloga u šumskoj higijeni. Prof. Gösswal d dao je dragocjen
prilog sistematici familije Formicida e i utvrdio postojanje slijedećih rasa:
smrekova rasa (F. rufopratensis minor), borova rasa (F. rufa rofopratensis minor) i dr.


Njegov najnoviji rad o uzgoju kraljica malog šumskog mrava od velikog je značenja
jer se na taj način mogu povećati kolonije u slabijim mravinjacima što je pak
od velike važnosti za njihov opstanak.


Sa prof. Gösswaldom posjetili smo bjelogoričnu šumu u Kitsingenu
kraj Wurzburga u kojoj on proučava akcioni radius šumskog mrava i njegovu ulogu
u šumskoj biocenozi. Prof. Gösswal d je utvrdio da u šumama u kojima se masovno
razmnožio hrastov savijač, mali šumski mrav može spriječiti golobrst odnosno
kulminaciju štetnika ako se na jednom ha nalazi 6 ravnomjerno raspoređenih mravinjaka.
Naročito je važno da se mali šumski mrav uspio stalno zadržati u bjelogoričnim
šumama.


U Institutu prof. Gösswald a razvila se djelatnost i u drugim smjerovima
dr. K l of t vrši zanimljive i korisne radove sa upotrebom aktivnih radio izotopa u
primjenjenoj entomologiji. Laboratorij je snabdjeven aparatima: Geiger-Müllerovim
cijevima, pojačalom i registratorom impulsa, aparatom koji omogućuje automatsko
mjerenje radioaktivnosti velikog broja egzemplara i t. d. U tom laboratoriju upoznali
smo rad sa tim aparatima. Radioaktivni izotopi čine ogromne usluge medicini i poljoprivredi.
Ne manje su važni za primjenjenu entomologiju. Oni pomažu proučavanje
biocenoze, ulogu predatora nekih insekata na gustoću populacije, djelovanje insekticida,
fiziologija insekata (adsorpciju hitina, rad žlijezda i t. d.).


U Institutu se primjenjuju također kromatografske metode za određivanje vrsta
insekata. Vjerojatno postoji mogućnost i određivanje bioloških rasa. Tako se mogu
distingvirati insekti koje morfološki uopće nije moguće razlikovati. Ovo odjeljenje
vodi dr. Schmidt.


Institut ima i drugih laboratorija kao histološki laboratorij, kemijski, bakteriološki
i laboratorij za uzgoj pčela. U ovome laboratoriju pčele se uzgajaju u košnicama
sa staklenim stijenama i njihovo kretanje se može u svakom času fotografirati.


U Laboratoriju za uzgoj termita ispituje se otpornost različitog materijala na
djelovanje termita (plastični materijal, metalni, drvo i t. d.).
Institut je snabdjeven modernim aparatima: analitičkim vagama Beckmanovim
spektrometrom, Wahrburg aparatom i t. d.


Od Instituta koje smo još u Njemačkoj posjetili vrijedno je spomenuti Institut
za zaštitu bilja u Stuttgartu (Landesanstalt für Pflanzenschutz). Ingeniozni stručnjak
ovoga instituta dr. Schlabritzk y pokazao nam je svoj insektarij u kome uzgaja
na dinjama parazite šljivine štitaste uši (San Jose) Prospaltella perniciosa koja je pred
nekoliko godina uvezena iz Amerike. Prvi su pokusi pokazali da je parazit uspio prezimiti
i imao mnogo izgleda da će se aklimatizirati. Masovni uzgoj je u toku. U ovome
Institutu koga vodi dr. Klett, istražuje se biocenoza u tretiranim i netretiranim voćnjacima
(dr. Steiner).


Konačno smo posjetili Institut za primjenjenu zoologiju u Münchenu kojega vodi
prof. W. Zwölfer . U Institutu smo upoznali bogatu literaturu, pregledali zbirke prof.
Zwölfera i upoznali najvažnije probleme kojima se Institut bavi. To su u prvome redu
nona (Lymantria monacha) hrastov savijač (Tortirx viridana) borova sovica (Panolis
flammea) bukov prelac (Dasychira pudibunda) i t. d. Dr. Postne r nas je upoznao sa


435,