DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Proučavanje šumskih štetnika i propaganda.


Proučavanjem šumskih štetnika u Italiji bave se Zavodi za entomologiju i fitopatologiju
na i van poljoprivrednih fakulteta. U Firenzi postoji Šumarski fakultet
na kojemu se šumskim štetnicima bavi docent dr. Rudol f Zocchi . Predmet njegova
proučavanja jesu slijedeći štetnici: hrasto v prste n a r (Coraebus bifasciatus),
čempreso v krasni k (Buprestis cupressi) i ostali štetnici na čempresu,
boro v savija č (Evetria buoliana), j o h i n a pip a (Cryptortynchus laphati),
borov savijač, termiti i t. d.


U Italiji se provodi i propaganda protiv šumskih štetnika a naročito je intenzivna
propaganda protiv štetnika na topolama. Tako je Nacionalno društvo za celulozu
i papir izdalo seriju knjižica o štetnicima na topoli: seperdi, staklokrilki, johinoj
pipi, zlaticama i t. d.


Za niže šumarsko osoblje izdaju se također knjižice kako treba vršiti zaštitu
u rasadnicima i šumama.
Rezimirajući sve ono što smo vidjeli i čuli u Italiji moglo bi se zaključiti slijedeće:


U Italiji prevladava još uvijek tendenca suzbijanja štetnika kemijskim metodama
(insekticidma)j Isključivši studije biološke borbe protiv štetnika u šumama i
poljoprivrednim kulturama, koje se vrše u Institutu za entomologiju u Napulju koga
vodi nsljednik glasovitog entomologa iSilvestria prof. Russo, instituta, koji bi se
bavili biološkom borbom protiv štetnih insekata, u Italiji nema. Djelomično na tome
radi fitopatološka stanica u Benovi no ona se ograničila uglavnom na primjenu dosadanjih
rezultata sa Rodalia cardinalis u borbi protiv uši agruma leer y a purehasi .


Borba pomoću patogenih mikroorganizama: virusa, bakterija i sporozoa u Italiji
se ne primjenjuje kao što je to slučaj u Njemačkoj i Francuskoj.


Veoma je, značajno za Italiju da se Institut za agrarnu entomologiju u Paviji
kojega vodi prof. P a v a n bavi proučavanjem uloge šumskog mrava (Formica rufa)
u šumskoj biocenozi i njegovom aklimatizacijom u raznim klimatskim područjima
i biotopima. Uloga malog šumskog mrava za higijenu šume je neobično značajna iako
šumski mrav ne može spriječiti štete ako je već do masovne pojave došlo. No njegova
uloga u preventivnoj zaštiti i sprečavanju gradacija je izvan sumnje. Stoga se
i pokusi koji se u Italiji vrše sa šumskim mravom u velikim razmjerama mogu smotati
za zaštitu šuma veoma korisnim. Iako je uloga šumskoga mrava u zaštiti šuma
više preventivnog karaktera taj korisni stanovnik u stanju je da u slučaju masovne
zaraze decimira broj šumskih štetnika. U tome smislu možemo ga smatrati važnim
faktorom ne samo u preventivnoj već i represivnoj akciji protiv šumskih štetnika.
Stoga se upotreba šumskog mrava u šumama protiv šumskih štetnika može smatrati
jednim veoma važnim vidom biološke borbe u kojoj Italija danas pored Njemačke
zauzima prvo mjesto.


NJEMAČKA


U Njemačkoj smo se upoznali sa radom Instituta za biološko suzbijanje štetnika
u Darmstadtu (Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft, Institut für
biologische Schädlingsbekämpfung, Leiter dr. J. Franz), Institut za suzbijanje šumskih
štetnika u Göttingenu (Niedersächs. Forstlichen Versuchsanstalt, Ab. B Forstschädlingsbekämpfung,
Leiter prof. Schwerdtfeger, Institut za primjenjenju zoologiju Univerziteta
u Würzburgu (Institut für angewandte Zoologie Würzburg, Leiter prof. K.
Gösswald), te isto takav Institut u Münchenu (Leiter prof. W. Zwölfer).


Institut u Darmstadtu proučava pitanje biološke borbe protiv štetnih insekata,
a pri tome je naročito orijentiran na patogene mikroorganizme: gljive, bakterije, spoirđije
i viroze. Institut ima četiri odjeljenja: ekološko (dr. Niclas), mikološko (dr.
Müller-Koegler), patološko (dr. Krieg), i histološko (dr. Huger). U ekološkom odjelu
Instituta proučavaju se gradacije štetnih insekata, uloga ekoloških faktora na gradacije
a naročito uloga epizootija prouzrokovanih patogenim mikroorganizmima. U
ovome se odjelu na temelju gradoloških studija određuje vrijeme i način tretiranja
napadnutih sastojina bakterijskim odnosno virusnim suspenzijama. U vrijeme naše
posjete uzgajale su se u staklenkama hrušteve grčice. U svakoj posudi nalazila se
po jedna larva čiji se razvitak mogao kroz prozirne staklene stijenke lijepo pratiti.


432