DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Ostali problemi zaštite šuma


Prirodno je da smo u Italiji koristili priliku da se pored biološke borbe upoznamo
i sa ostalim problemima zaštite šuma i načinima kako se oni rješavaju. Veoma
je zanimljiv bio naš posjet rasadniku u Godiasco. Tu smo bili upoznati sistemom
polijevanja rasadnika te načinom kako se suzbijaju neki štetnici u rasadnicima.


SI. 6 — Obrštene smreke u jednoj šumi u
blizini Parme djelo je smrekova savijača
(Epiblema tedella). (Foto: Anodroić)


Mrmak (Gryllotalpa geyllotalipa L.) suzbija se na slijedeći način: u proljeće
posipa se noću rasadnik škart rižom koja je prethodno bila uronjena u otopinu cin


vkova fosfata. Uspjeh je bio odličan. Hrušteva grčica (Melolontha vulgaris i hipocastanea)
suzbijaju se u ovom rasadniku tako da se u tlo injicira preparat Geogama.
Protiv istih štetnika upotrebljavaju se i preparati na bazi HCH i Parathion (Fostox
Ero). Zn fosfid je u upotrebi protiv mrmka i miševa. Kao zaštita od ptica upotrebljava
se preparat »Morkit forte«, koji nije škodljiv za biljke.


Posjetili smo mješovitu sastojinu smreke i bukve u šumi Bosco di Corniglio u
blizini Parme na nadmorskoj visini 1300 metara. Smreke u ovoj šumi već nekoliko
godina uzastopce napada smrekov savijač (Epiblema tedella). Proučava se dinamika
populacije a primjenjuju se kemijske metode borbe. Nismo stekli dojam da kompetentni
stručjaci respektiraju u ovoj šumi prednost koju imaju mješovite sastojine za
zdravstveno stanje šume. Vađenje bukve i stvaranje čistih smrekovih sastojina ne
može se u ovoj šumi niti sa uzgojnog a niti sa zaštitnog stanovišta opravdati.


Na koncu smo posjetili područje u okolici Denove gdje se je prvi put pojavila
gljiva koja izaziva rak kestenove kore (Endothia parasitica), odakle se proširila u
druge susjedne države pa i u Jugoslaviju. U Italiji je ova bolest izgubila donekle svoju
važnost onim momentom kada se ustanovilo da stabla posječena na panj postaju
postepeno rezistentna. Ipak je za producente kestenova ploda bolest ostala neriješen
problem.


Posjet fitopatološkoj stanici u Đenovi koju vodi prof. Janonn e dao nam je
uvid u historijat biološke borbe protiv štitastih ušiju agruma pomoću kukca R o d o-
li a cardinalis . Stanica se bavi uglavnom poljoprivrednim štetnicima.


Uporedo sa tendencom da se u Italiji pristupi masovnom uzgoju vajmutovca
(Pinus strobus) spominjemo štete koje na ovoj vrsti drveta izaziva jedan kukac koji
još nije definitivno determiniran ali se smatra da spada u familiju Tortricidae (Evetria
sp.). Navodno je štetnik parazitiran po jednoj vrsti Braconida. Problem se izučava
u Institutu za entomologiju u Milanu. Za sada se vrši borba mehaničkom metodom.
Dio napadnute kore se izreže i premaze dezinfekcionim sredstvom. Rezultati
su dobri jer ovako tretirane biljke ostaju na životu.