DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 64     <-- 64 -->        PDF

naplavljeno od rijeke Po. Potreba sirovina za drvnu preradu u Italiji je golema. Radi
svoje velike produkcije drvne mase u kratkoj ophodnji uzgoj topola zauzima važno
mjesto u podmirenja potreba drva u Italiji. Iako je površina koju topole zauzimaju
u odnosu na ostale vrsti drveća relativno mala (l,6°/o) ipak je njeno učešće u produkciji
drva znatno (5,5*/»). Visoka cijena tehničkih sortimenata topole je razlog da
se one u Padskoj dolini sreću na svakom koraku bilo na većim ili manjim površinama.
Nalazimo ih uz nasipe, kanale, ceste pa čak i pomješane sa poljoprivrednim kulturama.
Uzgojem topola bave se seljaci, udruženja, državne institucije, |pa smo imali čak
prilike upoznati jednoga direktora sanatorija koji je sa uspjehom uzgojio lijepu topolovu
sastojinu.


SI. 5 — U Institutu za topole u Casale
Monferrato stručnjaci se bave pronalaženjem
klonova otpornih na bolesti i štetnike.
(Foto: Anđroić)


Ovako intenzivan uzgoj topola praćen je i štetnicima i bolestima topole koji
napadaju stabla od rane mladosti pa do zrele dobi. Dok gljiva Dothichiza koja je kod
nas opasna bolest za topole u Italiji ne predstavlja naročiti problem, dotle je broj
štetnika veoma veliki. Uglavnom su to vrste iz reda Lepidoptera (Familije: Aegeridae,
Cossidae, Lymantridae), Coleoptera (Ceramycidae, Chrysomelidae, Curculionidae),
Hymenoptera (Thenthredinidae).


Veliki broj radova talijanskih entomologa posvećen je izučavanju ovih štetnika
i njihovom suzbijanju. Mi smo imali priliku vidjeti velike štete koje su nam pokazali
stručnjaci u Casale Monferrato u Institutu za topole, kao i u topolovoj kulturi
koja pripada sanatoriju u Lomellina i drugim topolicima na području općina Mortara
i Vigevano.


Larve leptira i ostalih ksilofaga koje žive u unutrašnjosti drva uništavaju se
pomoću otrovnih substanca koje se unašaju na šibicama u hodnike. Šibica se stavi
u hodnik čiji se otvor nakon toga hermetički zatvori bilo kojim sredstvom (gips, kit
za prozore). Otrovni gasovi koji se uz prisustvo vlage u biljci razvijaju u hodnicima
ubijaju larve.


Nažalost nismo imali prilike niti vidjeti a niti čuti da bi se u Italiji proučavale
biološke metode borbe za suzbijanje štetnika na topoli.


U Cazale Monferrato u Institutu za topole upoznali smo se sa nastojanjima talijanskih
stručnjaka na selekcioniranju klonova topola koji će biti rezistentni na bolesti
i napade štetnih insekata.


Kemijske metode borbe protiv štetnika na topoli su veoma efikasne za sve štetnike
koji napadaju topolu izvana. Nešto slabiji uspjesi postignuti su za ksilofage t. j .
štetnike koji se nalaze u unutrašnjosti drva. Znatan napredak učinjen je i u pronalaženju
klonova otpornih prema bolestima. Tako na pr. hibrid P. nigra sa formama
koje potječu od P. virginiana Foug i P. carolinensis Foug. otporan prema truleži
korijena.