DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 61     <-- 61 -->        PDF

U Sjevernoj Italiji prirodno je nalazište ovog vrlo korisnog šumskog stanovnika.
Sjeverno od Bergama nalazi se mjestance Vilminore. Nekoliko kilometara od toga
mjesta našli smo u prebornoj šumi (passo Giovetto) veliki broj mravinjaka malog
šumskog mrava si. 2. Nekoji od njih su neobično velikih dimenzija.


Primjetili smo da su mravinjaci brojčano više zastupani u prebornoj šumi gdje
dolazi smreka kao glavna vrsta drveća. U nižim predjelima šume koju smo posjetili
i u kojoj je zastupljena jela jače nego smreka nismo nalazili šumskog mrava.


Primjetili smo da na pojedinim staništima ovisi mjesto mravinjaka o ekspoziciji
i insolaciji. Za Passo Giovetto je karakteristično da se mravinjaci nalaze na suncu
izloženim mjestima. Veliki i brojni mravinjaci poslužili su kao rasadište odakle je
profesor P a v a n uzimao kolonije mrava i prenosio ih po cijeloj Italiji. Mravi su
preneseni u predjele centralnih Apenina, u obalno područje Denove a u najnovije
doba vrši se prenos čak i u Siciliju.


Prof. P a v a n i njegovi suradnici imali su zavidan uspjeh u borbi protiv borova
četnjaka sa kolonijama šumskog mrava.


Bilo je stoga veoma zanimljivo pored prirodnog areala u Sjevernoj Italiji posjetiti
i predjele gdje je prof. Pavan prenio kolonije mravi koje su se uspjele aklimatizirati.
Već je druga godina kako se tako preneseni mravi održavaju u neposrednoj
blizini Denove. Aklimatizacija ovih korisnih mravi na pojedinim biotopima predstavlja
još problem, koji se u Italiji, a i drugdje u Evropi nastoji riješiti. Dosadašnja rezultati
daju nam pravo da predpostavimo da će se u tom pogledu postići znatni uspjeh.


Razumije se da bi bilo pogrešno misliti da će uvođenjem mravi u šume prestati
odmah i masovne pojave štetnika. Ovo uvođenje ima za svrhu da se poboljšaju preventivne
mjere protiv prenamnažanja štetnika kao poboljšanje šumske higijene uopće.
Sigurno je međutim da ćemo na ovaj način uspjeti svesti broj štetnika ispod kritičnog
broja.


Sume u okolici Denove predstavljaju mediteranske odnosno submediteranske
šume već dovoljno opisane sa svojim karakterističnim elementima. U okolici Denove
imali smo prilike posjetiti šumu Portofino, koja zapravo predstavlja poslije sječe i
požara umjetno podignutu sastojinu u kojoj je šumarska djelatnost imala za cilj
olakšati razvoj spontane vegetacije (Ban ti). To je jedan lijep primjer rezistentne i
zdrave sastojine u kojoj dolazi do izražaja sve prednosti mješovitih sastojina. Šteta
što je ova šuma uslijed frekvencije turista i dalje izložena opasnosti od požara.


Borov četnjak predstavlja za borove kulture u okolici Denove neprijatelja broj 1.
Talijanski šumari uviđaju štetnost mehaničke metode borbe protiv ovog štetnika pa