DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Drvo kao sirovina za proizvodnju špiritusa već predstavlja važniju i rentabilniju
industriju. Na ovaj način dobija se proizvod, koji se u normalno vreme dobija iz
poljoprivrednih proizvoda. Cena ovako proizvedenog špiritusa je niža od onog iz
poljoprivrednih proizvoda. Preradom drveta u viskozu se proizvodi, koji se sada uvoze u velikim količinama. Prema tome potreba za ovim
produktima postoji. Same viskoze (veštačke svile, vune, pamuka i korda) uvozi se
godišnje 12.090.000 kg u vrednosti od oko 5.175,770.000 dinara.


Sem toga u zemlju se uvozi vuna, vuneno predivo kao i pamuk u količini
39,300.000 kgr u vrednosti od oko 24.787,600.000 dinara. Viskozom se može zameniti
20"Vo ove količine što znači smanjenje uvoza za još 4.957,520.000 dinara.


U vezi sa poboljšanjem standarda, proizvešće se 540.000 kg celofana u vrednosti
od 199,8000.000 dinara, koji se sada ne uvozi, ali postoje veoma velike potrebe. Prema
tome podizanjem ove industrije u Loznici smanjice se uvoz za 10.333,060.000 dinara
godišnje. Ova ušteda na uvozu postiže se preradom od svega 163.680 prostornih metara
godišnje. Ista ova količina drveta kao gorivo predstavlja vrednost od 654,720.000 dinara,
a može se zameniti ugljenom vrednosti od svega 314,265.600 dinara. Prema tome
kao gorivo predstavlja stvarnu vrednost 314,265.600 dinara.


Ako bi se ova količina drveta preradila puteni suve destilacije dobio bi se proizvod
u vrednosti za 3.519,120.000 dinara.


Špiritusa bi dobili u vrednosti od 6.029,971.120 dinara. Iz svega napred navedenog
jasno se vidi, da je za naše prilike sada najrentabilnija upotreba drveta: prerada
njegova u viskozu.


Kao još jedan dokaz važnosti industrije viskoze najbolje može poslužiti to šta
su učinile razne zemlje za podizanje ove industrije.
Ing. Dimitrije Kritić


NEKI PROBLEMI ZAŠTITE ŠUMA U ITALIJI I NJEMAČKOJ


Sva dosadašnja nastojanja da se kemijskim metodama borimo protiv šumskih
štetnika nisu dala potpuni uspjeh. Nije bilo moguće tretirati napadnute šume u relativno
kratko vrijeme i time spriječiti štete. S druge strane kemijske metode upotrebljavane
na velikim površinama mogu imati neželjene posljtediee. Sve su češći glasovi
poznatih stručnjaka na polju zaštite prirode koji tvrde da su tretiranja šuma otrovima
dvosjekli mač. Veliki broj stručnjaka zalaže se za biološke metode borbe.
Marchai, Howard, Berlese, Silvestri, u prošlosti; Balachowsky,
Vayssiere, Trouvelot, Pavan, Russo, Grisom, Steinhaus, Franz,
Gösswal d i dr. u sadašnjosti čine ozbiljne napore da se kemijska borba svede u
racionalne okvire a da se gdje je god to moguće orijentiramo na biološku borbu. Razumije
se, da niti oni a niti ostali stručnjaci nisu protiv upotrebe kemijskih sredstava
uopće, jier bi to na današnjem stupnju nauke bilo štetno za šumarstvo i poljoprivredu,
no oni su ukazali na činjenicu da je biološka borba bez štetnih posljedica
za biocen, specifična t. j . pogađa samo štetnika a pošteđuje korisnu entomofaunu, i
konačno daju joj prednost i sa ekonomskog stanovišta jer je jeftinija od kemijske
metode.


Nažalost studij biološke borbe nalazi se i pored rezultata koji su do sada postignuti,
još u početnoj fazi. Od 270 slučajeva biološke borbe koju su do danas primjenjeni,
tek je 30 imalo potpuni uspjeh, 40 nepotpuni a ostali nisu uspjeli. To je upravo i
razlog da se energičnije pristupi studiju ove materije. Da bi se što prije došlo do rezultata
neophodno je potrebno da se naučni radnici jedne zemlje povezu sa onima
iz drugih zemalja, da izmjene iskustva i steknu nova, da se pokusi provedu u što širim
razmjerama jer je tada izgled u brži uspjeh sigurniji.


Amerikanci su dali veliku važnost entomofagima (Howard). No u ovome studiju
oni su išli još dalje. Veliki progres učinjen je u izučavanju patogenih mikroorganizama:
virusa, bakterija i sporozoa (Steinhaus, Bergold, Tompson). Njih su slijedili
Franuzi (Grison, Vago, Toumanoff), Nijemci (Franz, Krieg) i Švicarci (Martignoni).
Sve je veći broj onih u inostranstvu koji rade na tom polju. Naš je zadatak bio da
se upoznamo sa dostignućima na polju biološke borbe u Italiji i Njemačkoj.


425