DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 56     <-- 56 -->        PDF

III. VJETROBARNI POJASEVI
Iako u S. A. D. ima mnogo šuma (oko 262 miliona ha) ipak ima i mnogo predjela,
koji nemaju nikako ili imaju vrlo malo šuma.


Amerika je poznata sa svojim jakim i čestim vjetrovima upravo uraganima.
Ogromne su štete, koje ovoj zemlji nanose vjetrovi. Mnogi američki gradovi kao što
su Chicago — nazivaju se »Windy City« — t. j . grad vjetrova. Uslijed jakih vjetrova
mnoga poljoprivredna zemljišta su postala sterilna, mnoge komunikacije uništene i
zimi zatrpane, mnoge građevine porušene. Upravo najplodnija poljoprivredna područja
nemaju šuma — niti slične vegetacije, koja bi ih branila od bijesa vjetra,
uragana i »Huricane«-a (hariken) — kako ga u Americi često zovu. Mnoga su
zemljišta opustošena i čekaju, da ih se zaštiti od ovoga zla, da se ponovno privedu
kulturi.


SI. 3
Vjetrobrani pojas podignut u
Montani (USA) 1947. god. oko
farmerskog imanja


Praktični Amerikanac ni ovdje ne stoji skrštenih ruku — nego radi punom
parom na podizanju prije svega vjetrobranih pojaseva, a zatim većih šumskih sastojina.
Oni su uvidjeli kakav klimatski i zaštitni značaj ima šuma — jer sada skupo
plaćaju ranije nerazumijevanje za šume, koje je dovelo mnoge američke krajeve do
uništenja šume i do postepenog uništenja svake druge vegetacije u predjelima gdje
vladaju jaki vjetrovi. Zbog toga danas u Americi postoje čitave institucije za podizanje
vjetrobranih pojaseva. Naročito velike i uspješne vjetrobrane pojaseve imao
sam prilike vidjeti u državi Nebraska.


Vjetrobrani pojasevi se podižu obično 10—30 m široki i na milje dugački. Oni
se gotovo nikada ne podižu samo iz jedne nego od više vrsta drveća. Često puta svaki
red stabala u istom pojasu zasađen je drugom vrsti drveta. Samo u 2 američke države
Nebraska i Južna Dakota — podignuto je do danas oko 11.000 km dužine vjetrobranih
pojaseva. Kažu, da su najbolji pojasevi od raznih četinjača (borovi, juniperusi i
slično), jer da najbolje zaštite od vjetra. Gotovo sve troškove oko podizanja ovih
zaštitnih pojaseva snosi država bez obzira da li on štiti zemljište farmera ili javne
objekte. Farmeri u ovome radu samo pripreme tlo za sadnju šum. sadnica t. j . uzoru
ga traktorima i izbrazdaju ga plugom za sadnju. Kasnije kada se nasadi podignu —
farmer je dužan da ih njeguje. Dakle, oko 80%> troškova oko podizanja ovih pojaseva
snosi država, a 20bili su većinom podignuti od Juniperus virginiana, gledičija, brijest, topola, Rhamnus,
hrast, razni borovi (banksiana, strobus i dr.). Topole su se na suhim pjeskovitim tlima
mahom posušile.


422