DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 55     <-- 55 -->        PDF

sa stajališta na mjesto nastalog požara. Kada se požar pojavi — čuvar pomoću okrugle
mape razdjeljene u stepene i dioptera točno može očitati pod kojim uglom se pojavio
požar. On to odmah telefonom javi svojoj Šumskoj upravi.


Na drugom — suprotnom mjestu nalazi se drugi toranj sa istim uređajem kao
i prvi. U Šumskoj upravi na osnovu ovakova 2 izvještaja mogu točno znati na kojem
se je mjestu pojavio požar. Naime sjecište dviju smjerova (pravaca) koje su javili
2 čuvara — prestavlja točno mjesto požara.


Čuvari su namješteni samo sezonski t. j . za doba godine kada se požari obično
mogu pojaviti. Prema tome oni pored ove dužnosti moraju imati još neko vrelo
prihoda — da bi mogli živjeti i zarađivati čitavu godinu.


U Americi nemaju nikakovih lugara niti čuvara šuma u našem smislu riječi.
Zbog toga su im ovi čuvari požara neophodno potrebni, jer su oni jedina zvanična
lica, koja za vrijeme sezone požara — žive u šumi i paze na nju barem sa ovoga stanovišta.
Šumske štete su im vrlo rijetke pojave, a doznake stabala za sječu i šumsko
kulturne radove vrši izravno osoblje iz šumskih uprava — pa im lugari nisu mnogo
ni potrebni.


SI. 1 SI. 2Protupožarni toranj u S. A. D. Vjetrobrani pojas podignut u državi


sa osmatračnicom.


Nebraska radi zaštite ceste


Amerikanci polažu veliku važnost na čuvanje šuma od požara. To se lako vidi
na svakom koraku ako prolazite kroz šumske predjele. Svuda se vide vrlo šarolike
parole i propaganda za čuvanje šuma — ističući velike koristi, koje šume daju. Naročito
je lako uočiti njihovog naslikanog medvjeda »Smoky«-a, koji upozorava sve
prolaznike na važnost čuvanja šume od požara.


Pored toga široka televizijska mreža vrlo često daje dugačke programe sa čitavim
filmovima o strahotama, koje nanosi požar u šumi.