DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 53     <-- 53 -->        PDF

U ovoj godini, poduzeće je sa kirijašima stupilo u kooperaciju i dalo im na
uporabu svoja nova kola, uz refundaciju navedenih dnevnih troškova. Izvoz je plaćen
450 dinara po m3, ili za 47°/o jeftinije.


Kola sa gumenim točkovima i kugličnim
ležajima snizuju transportne troškove
za 40°/o.


(Foto: Oštrić)


Prosječni dnevni učinak, kroz 10-satno radno vrijeme, iznosio je 11,16 ms ili
prosječno dnevna zarada 5.000 dinara.


Gdje stoji, da se pod ista kola nebi mogao upregnuti i traktor, napose za prevoze
na duljim relacijama van šume?


Kada bismo se zadržali samo na prikazu financijskog efekta, prednosti novih
kola ispred starih, ne bi u cjelosti prikazali. Zato je potrebno navesti još nekoliko
prednosti:


1. Oštećivanje saobraćajnica, napose cesta, znatno je manja sa gumenim točkovima,
nego li sa šinjiskim.
2. Oštećivanje rastućih stabala, zadiranje kore sa širokim i stršećim osovinama,
u mlađim i gušćim sastojinama, manje je kod kola sa gumenim točkovima.
3. Oštećivanje podmlatka u dovršenim i pomladnim sječama znatno je manje
gotovo nikakovo.
4. Povećanom produktivnošću sprega se oslobađaju za obavljanje ostalih, napose
poljoprivrednih radova.
5. Manjim utroškom stočne hrane povećavaju se tržni viškovi.
Pretpostavimo li sada, da se na ukupno sječivoj masi na cijelom području snize
troškovi transporta samo za 30"/o u odnosu na 1955. god., tada bi se naš dohodak povećao
za 135.000 m3 X 390 din. = 52,650.000.— dinara.


Istina, ovakav financijski uspjeh se nemože postići u jednoj godini, no za njegovo
postizanje ne treba baš niti mnogo godina. Poželjno je samo, da znamo, što
želimo, pa da se na određenom ekonomsko-privrednom području, kroz određenu privrednu
organizaciju, sprovede određena ekonomska politika.


Za potvrdu navedenog uspjeha poželjna je svakako i sređena knjigovodstvena,
odnosno dokumentacijska služba. U protivnom će, kako transportni tako i ostali troškovi
rasti umjesto padati, i to na račun dohotka u šumarstvu, a u krajnjoj liniji,
na račun društvenog standarda.


Ing. L Oštrić