DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SAOPĆENJA


RACIONALIZACIJA TRANSPORTA U ISKORIŠTAVANJU SUMA


Danas veoma aktuelno povećanje produktivnosti u šumarstvu, specijalno na
poslovima iskorišćavanja šuma, uključuje u prvom redu racionalizaciju troškova
transporta. Evo zašto:


Na području kotara Vinkovci, iznosili su troškovi proizvodnje po kubiku posječene
i prodane drvne mase kako slijedi:


Tek. Godina
Vrst troška 1954. %> 1955. °/o
učešće učešće


Sječa i izrada 171 9 199 8,6


Prevoz na pom. st. 257 13,5 429 18,6


Prevoz na gl. st. 700 36,8 870 37,9


Stovarišni troškovi 104 5,5 118 5


Upravna i pogonska režija 330 17,7 390 17


Soc. i ostali doprinosi 315 16,5 288 12,5


Kamata i amortizacija 26 1,3 9 0,4


ukupno 1.903 2.306


8. Šumska taksa 2.604 2.587
Sveukupno 4.507 4.893


Prednji podaci se odnose na iskorišćavanje sanitarnih i seljačkih sječa u vlastitoj
režiji u označenim godinama.


Iz navedenih podataka, vidljivo je, da po vrsti troškova, u ukupnim troškovima,
samo transportni troškovi učestvuju sa 50—56,5%. Osim toga vidljivo je povećanje
tih troškova u 1955. godini u odnosu na 1954. godinu za 12%). Takovo povećanje
je zapaženo u 1956. i 1957. godini u odnosu na 1954. godinu. Istina, porast u
1955. g. bi se mogao djelomično opravdati lošijim izvoznim prilikama obzirom na
znatno uvećane oborine i prtane puteve. Prosjek oborina za područje Vinkovaca
iznosilo je za godinu 1954. 893 m/m, 1955. — 1.116 m/m, a 1956. — 687 m/m, no i pored
tih razloga, može se reći, da transportni troškovi stalno imaju tendenciju povećanja.


Navedeno ukazuje na činjenicu, da transport čini težište troškova i uslijed toga


treba biti hvatište poduzimanje mjera racionalizacije troškova u šumarskoj proiz


vodnji, napose u iskorišćavanju šuma.


O povećanju produktivnosti, te sniženju troškova proizvodnje zavođenjem me


hanizacije, kod nas se dosta govori i piše. Cesto se za tu svrhu preporučuju skupocjene


uvozne mašine, premda nismo u cjelosti iskoristili niti najjednostavnije mogućnosti,


koje nam stoje na raspolaganju. Tako na primjer samo upotrebom kola sa kugličnim


ležajima i gumenim točkovima, mogu se uštediti znatna novčana sredstva, a da ne


govorimo o drugim prednostima ovih kola ispred onih sa običnim točkovima.


Radi dobivanja realnih podataka i dokaza njihove prednosti, praćen je uspo


redni rad »starih« i »novih« kola, koja su radila pod istim uslovima, tj. u isto go


dišnje doba, na istom putu i relaciji, te sa podjednako jakim konjima.


Osnovni elementi promatranja za dobivanje podataka bili su slijedeći:


1. Težina konja: 770 i 1.100 kg.
2. Daljina prevoza: a) 2,5 km mekog i blatnog puta; b) 7,5 km tvrdog puta (cesta)
3. Radno vrijeme: 10 sati
4. Broj dnevnih vožnji: 2
5. Materijal, koji je vožen: hrastovi pilanski tropci
6. Prosječni dnevni učinak u m3 iznosio je: