DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 48     <-- 48 -->        PDF

18.
Recherches sur le gemmage du Pinus nigra Arn. et Pinus silvestris L. Congres
international des Instituts des recherches forestieres ä Nancy. 1932., II.-erne
Section, p. 1—5.
19.
Istraživanja o tehnici smolarenja vrsti Pinus nigra Arn. i Pinus silvestris I., Zagreb
1936. Glasnik Zavoda za šumske pokuse, p. 1—200. Izrađeno u zajednici sa
prof. dr. Bogdanom Šolajom.
20
Željeznički pragovi neimpregnirani i impregnirani. Građevinski vjesnik II, 6, 7
Zagreb 1933., p. 1—12.


21.
The methods of investigation, concerning the quality of wood. Rapport presente
au IX-e congres de l´Union internationale des Instituts de recherches forestieres
ä Budapest 1936., p. 1—6.
22.
Unification des methodes, de recherches sur le gemmage. Rapport presente au
IX-e congres de l´Union internationale des instituts de recherches forestiers ä
Budapest 1936., p. 1—7.
23.
Zur frage der Bestandesqualität. Rapport presente au IX-e congres de l´Union
internationale des institus de recherches forestieres ä Budapest 1936., p. 1—7.
24.
L´Activite forestiere francaise dans les provinces illyrienns (1809.—1813.). Annales
de rinstitut francais. Zagreb 1933., p. 1—13.
25.
Die Kenntnis des Holzes und seiner Eigenschaften bei den Römern. Ein Beitrag
zur Geschichte der Forstbenutzung. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 60. Jahrgang.
Nr. 18. 1938., p. 570—583.
26.
Metodološka istraživanja o čvrstoći cijepanja i cjepljivosti drva. Glasnik za šumske
pokuse. Zagreb 1940., p. 31—56.
27.
Planmässige Untersuchungen über die Spaltfestigkeit und Spaltbarkeit des Holzes.
Holz als Roh- und Werkstoff, 1940., p. 143—150.
28.
Untersuchungen über die Spaltfestigkeit und ihren Zusammenhang mit dem Bau
der Markstrahlen. Holz als Roh- und Werkstoff, 1941., p. 26—31.
29.
Istraživanja o čvrstoći cijepanja i njenoj zavisnosti sa građom sržnih trakova.
Glasnik za šumske pokuse. Zagreb 1942., p. 1—21.
30.
Istraživanja o čvrstoći cijepanja, njenoj zavisnosti od ravnine cijepanja i vlage
drveta. Glasnik za šumske pokuse. Zagreb 1942., p. 21—61.
31.
Šuma u svijetlu nauke, Jug. Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1951.
32.
Drvo za rezonanciju od Stradivarija do danas, Jug. Akademija znanosti i umjetnosti,
Zagreb 1951.
33.
Uvodna studija djela Kresnik, starotalijansko umjeće građenja gudačkih instrumenata,
Jug. Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1951.
34. Arhitektonika živog stabla, Jug. Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1952.
35.
Istraživanja o granatosti (kvrgavosti) bora (Pinus L.), Anali Instituta za eksperimentalno
šumarstvo, Jug. Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1955.
36.
Istraživanja o tehničkim svojstvima smrekovine (Picea excelsa Lk.). Anali Instituta
za eksperimentalno šumarstvo Jug. Akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
1955., u zajednici sa prof. dr. I. Horvatom.
B. Priručnici i udžbenici:
1.
Šumarsko-politička osnovica zakona o šumama (Naučno-kritički prikaz šum.-pol.
motiva). Ljubljana 1923., p. 1—106.
2.
Zakoni i propisi o šumama i pilanama. Zagreb 1930., p. 1—314.
3.
Iskorišćavanje šuma, Zagreb 1931., p. 1—225.
4. Tehnologija drveta. Zagreb 1932., p. 1—315.
5. Tehnika trgovine drvetom I. Zagreb 1934., p. 1—276.
6. Tehnika trgovine drvetom II. Zagreb 1935., p. 277—593.
7.
Kemijsko iskorišćavanje i konzerviranje drveta. (Svezak V. djela Iskorišćavanja
šuma;. Izdalo Ministvarstvo industrije i rudarstva. Zagreb 1947., p. 1—244.
8.
Upotreba drveta i sporednih produkata šume. (Svezak VI. djela Iskorišćavanja
šuma). Izdalo Ministarstvo industrije i rudarstva. Zagreb 1948.,. p. 1—429.
414