DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Uz sav svoj naučno-istraživački i pedagoški rad radio je i kao urednik stručnih
časopisa i povremenih izdanja. Tako je bio urednik Šumarskog lista, Prirodoslovnih
istraživanja, Anala za eksperimentalno šumarstvo i Šumarske enciklopedije. Pored
toga pod njegovom redakcijom izašla su djela: Pola stoljeća šumarstva (1926.), Le
Karst Yougoslave (1928.), Kresnik, Staro talijansko umijeće građenja gudačkih instrumenata
(1951.).


U toku svog dugogodišnjeg i plodonosnog rada Aleksandar Ugrenović bio je
predstavnik šumarske nauke naše zemlje na više međunarodnih konferencija i kongresa:
Marseille (1922.), Paris (1923. i 1931.), Firenze (1924.), Grenoble [1925.), Rim
(1926. i 1934.), Nancy (1932.), Budapest (1936.), Berlin [1937.], Helsinki [1938.] i Nizza
(1957.).


On je cijelog svog života radio bez predaha i nesebično na razvijanju i unapređenju
šumarske struke, nauke i nastave. Njegov rad bio je mnogostran, bogat i
plodan. Naučni i stručni radovi, priručnici i udžbenici i druga djela Aleksandra
Ugrenovića od neocjenjive su vrijednosti danas, a biti će to još dugo i dugo vremena
za šumarske stručnjake, koji će raditi na području šumarske struke, nauke i nastave.


Aleksandra Ugrenovića više nema među nama. Neumoljiva smrt prekinula je
njegov plodonosan život. Plodovi njegova rada sadržani u njegovim mnogobrojnim
naučnim i stručnim raspravama, u njegovim udžbenicima i priručnicima biti će generacijama
šumarskih stručnjaka nepresušno vrelo znanja i daljnjeg poticaja za rad
na unsapređenju šumarske struke, nauke i nasteve. Zato će svima nama lik Aleksandra
Ugrenovića agilnog i neumornog stručnog i naučnog, javnog i kulturnog radnika,
profesora i učitelja ostati u živoj i nezaboravnoj uspomeni. I. Horvat


RADOVI PROF. DR. ALEKSANDRA UGRENOVIĆA


A. Naučni radovi:
1. Über einige Angriffe der Vogel auf Pflanzengallen, Forstliches Centralblatt, Wien
1907., Pag. 529—531.
2. Wald-Insektenschäden in Slavonien Österr. Forst- und Jagdzeitung Wien 1907.
3.
O diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u Coleoptera. Morfološko-biološka studija.
Slatina 1907. Pag. 1—48.
4. O potrebi biologije u prirodopisnoj obuci. Nastavni Vjesnik 1911. Pag. 799—803.
5. Građa za šumarsku terminologiju. Š. L. Pag. 9—15.
6. O redukciji optički mjerenih duljina — na horizont. Š. L. 1913.
7.
Les incenđies de forets en Yougoslavie. Edition du XIe Congres international
d´agriculture, Paris 1923., p. 71—83.
8.
Šumarsko-politička osnovica zakona o šumama (Naučno-kritički prikaz šum.polit.
motiva). Ljubljana 1923., p. 1—106.
9. Zakon o šumama. Samostalni projekat. Ljubljana 1923., p. 1—54.
10. Nos desseins et nos täches. Bulletin de la Silva Mediterranea. Firenze 1924.,
p. 8—15.
11.
Iz istorije našeg šumarstva. (Šumarsko-privredni problemi u vezi s narodnim preporodom).
Zagreb 1926., p. 1—34.
12.
La legislation forestiere de la Yougoslavie. Edition du Congres international de
sylviculture. Rome 1926., Nr. 56, p. 1—8.
13.
Le Karst au point de vue de la politique et de la Legislation forestiere. Zagreb
1928. Le Karst yougoslave, p. 108—117.
14. Zakon o šumama. Kritika ministarskog projekta. Zagreb 1928., p. 1—14.
15.
Drvarsko oruđe. (Prinos poznavanju historije razvitka drvarskog oruđa i tehnike
rada njime). Godišnjak Sveučilišta, Zagreb 1929., p. 598—628.
16.
Les Foreets privees et I´Etat. Rapport presente et public par le Congres international
de Paris. Groupe II, Paris 1931.
17.
Istraživanja o specifičnoj težini drveta i količini sirove smole vrsti Pinus nigra
Arn. i Pinus silvestris L. Glasnik Zavoda za šumske pokuse, Zagreb 1931., p.
29—90. Izrađeno u zajednici sa prof. dr. B. Šolajom.