DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 43     <-- 43 -->        PDF

U odjelu 145 procentualno učešće neprave srži kulminira na 4 m od
panja, dakle na istoj visini od panja na kojoj kulminira i promjer neprave
srži.


Iz rezultata kojeg smo dobili na osnovu mjerenja, može se izvući zakjučak
da će nam procjenjeni sortimenti u bukovoj deblovini, ukoliko
odgovaraju JUS-u po vanjsokm izgledu, odgovarati i obzirom na veličinu
i učešće neprave srži.


Već smo napomenuli da smo kod odabiranja odjela u kojima smo
vršili mjerenje srži nastojali i da ustanovimo da li, ekološke prilike staništa
utječu na veličinu j raspored nepravog srca.


U tehnologiji drveta Ugrenovi ć navodi za nastanak neprave srži mišljenje
Tuzson-a , prema kojem je nepravo srce posljedica rastvaranja što ga u živome
drvetu izazivaju izvjesne gljive, odnosno reakcija kojom se drvo bori i zaštićuje
protiv napadaja gljiva, na taj način, da se u napadnutome drvetu sakupljaju gumene
tvari, a sudovi se pune tilama.


Povod pojavljivanja nepravog srca daju spoljašne povrede živog debla, za kojima
slijedi napadaj izvjesnih gljiva.
Kišpati ć u raspravi Pokusi zaštite bukovih trupaca od prešlosti, navodi novu
teoriju Zych e o uzroku crvenila te osrženja bukve.


Prema toj teoriji primarno se ne radi o djelovanju gljiva, odnosno o reakciji
drveta na napadaj gljiva. Po Zychi se radi o reakciji živog drveta (stojećeg ili oborenog),
na prodor kisika kroz sva otvorena mjesta (rane, čeona strana), kod određenog
kritičnog sadržaja vode u pojedinim dijelovima drveta. Zycha tvrdi, da i samo osržavanje,
a ne samo promjena boje drveta (crvenilo), u stojećeg drveta nastupa uslijed
prodora kisika u drvo. Napad gljiva je prema tom autoru sekundaran i ne mora u
svim slučajevima uslijediti.


Po mišljenju Kišpatića pokusi zaštite bukovih trupaca koje je izveo, govore u
prilog teorije Zyche, da je kisik iz zraka primaran uzrok crvenila i nepravog srca, a
ne, kako se dosada općenito smatralo prodor gljiva, odnosno reakcija drveta na taj
prodor. Prodor gljiva slijedi sekundarno.


Ne ulazeći u ocjenu navedenih teorija, iz naših istraživanja nužno se
nameću neki zaključci u pogledu veličine i učešća neprave srži, odnosno
odnosa neprave srži i ekoloških prilika staništa.


Možemo konstatirati da u pogledu rasporeda i učešća neprave srži
postoji izvjesna pravilnost. I promjer i učešće neprave srži manje je u
odjelima (sastojinama) na dubljem tlu (boljem bonitetu).


U još jačoj mjeri na veličinu i učešće nepravog srca utječe ekspozicija.
Promjer i učešće nepravog srca veće je u odjelima (sastojinama) na toplim
(S i W) ekspozicijama.