DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 42     <-- 42 -->        PDF

jeđnosti za izmjere na stablima debljinskog razreda 40—50 cm. Mjerenja su izvršena
na stablima svih dimenzija, a iskazani su podaci za debljinski razred od 40—50 cm.
jer smo u tom debljinskom razredu imali najveći broj izmjerenih stabala.


Kako je iz grafikona br. 1 vidljivo prosječno najveći promjer neprave
srži imaju bukova stabla u odjelu 55, dakle na plitkom tlu, lošem bonitetu
(III), i toploj W i SW ekspoziciji.


Prosječno manji promjer nepravog srca imaju bukova stabla u odjelu
8 na srednje dubokom tlu, II/III. bonitetu i toploj ekspoziciji.
Prosječno najmanji promjer nepravog srca imaju bukova stabla u
odjelu 145, na srednje dubokom tlu, I/II. bonitetu i hladnoj N ekspoziciji.


Iz grafikona je također vidljivo, da kulminacija promjera neprave
srži nastupa između jedan i četiri m od panja, odakle više manje nepravilno
opada prema panju i prema krošnji. Opadanje prema panju je jače
(brže), nego što je ono prema vrhu krošnje.


Dalje se može konstatirati, da kulminacija promjera neprave srži nastupa
kasnije na stablima koja imaju prosječno manji promjer nepravog
srca.


Kod bukovih stabala u odjelima 8 i 145, može se konstatirati ponovni
porast promjera nepravog srca od 6 m dalje, s kulminacijom u 8 m. Kulminacija
na 8 m manja je od one između 1 i 4 m.


Porast promjera nepravog srca od 6 m dalje s kulminacijom u 8 m,
mogli smo konstatirati i na bukovim stablima u odjelima gdje smo vršili
uporedna mjerenja radi komparacije.


Kako smo već istakli izvršeno je i mjerenje promjera stabala odnosno
trupaca, na istim presjecima na kojima je mjeren promjer neprave srži,
odakle smo izračunavali površinu srži odnosno procentualno učešće srži.
Dobiveni rezultati iskazani su u grafikonu br. 2.


Kako je iz grafikona br. 2 vidljivo, kulminacija procentualnog učešća
neprave srži na bukovim stablima u odjelu 55 dolazi na 4 m, odakle opada
prema krošnji i prema panju. Opadanje učešća jače je prema krošnji, dok
u opadanju prema panju imademo još jedan maksimum na 1 m. Ovaj maksimum
manji je od onoga na 4 m.


Procentualno učešće neprave srži na bukovim stablima u odjelu 8 pokazuje
znatne nepravilnosti, s maksimumom na 8 m, te s još 2 maksimuma
jednakih vrijednosti na 3. i 5. m od panja, koji su niži od onoga na 8 m.