DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 41     <-- 41 -->        PDF

UČEŠĆE I RASPORED NEPRAVE SRŽI KOD BUKOVIH STABALA U


GOSPODARSKOJ JEDINICI RAVNA GORA


Ing. Stanko Tomaševski, Ravna Gora


Neprava srž (crveno srca) bukovih stabala, po JUS-u, je greška boje,
koja ne umanjuje čvrstoću drveta.


Kako se u praksi kod procjene bukovih stabala, često nalazimo u nedoumici,
a naročito kod procjene vrijednijih sortimenata, da li će procjenjeni
sortimenti, iako po vanjskim uslovima zadovoljavaju, moći zadovoljiti
i obzirom na učešće crvenog srca, proveli smo mjerenje promjera i
učešća crvenog srca na bukovim stablima.


Izvršena mjerenja trebala su nam dati odgovor na pitanje kako je
raspoređeno crveno srce u deblu bukve u longitatinalnom smjeru, kao i da
li postoji pravilnost u rasporedu neprave srži.


Podaci koje smo dobili vrijede za G. J. Ravna Gora, a obzirom na vrlo slične
sastojinske i stojbinske prilike, mogu korisno poslužiti i za šumarije Mrkopalj, Jasenak
i Gomirje.


Mjerenje smo izvršili u odjelima 145, 55 i 8. Uporedna mjerenja u komparativne
svrhe na manjem broju stabala, izvršena su u odjelima 34, 79, 108 i 52.


Kod odabiranja odjela u kojima smo vršili mjerenje, nastojali smo ujedno i da
ustanovimo, da li ekološke prilike staništa utječu na veličinu i raspored nepravog
srca. Radi toga odabrali smo jedan odjel s plitkim tlom i »toplom« ekspozicijom, jedan
sa srednje dubokim tlom i toplom ekspozicijom, te jedan sa srednje dubokim tlom i
»hladnom« ekspozicijom.


Odjel 145 je mješovita sastojina jele 0,6 i bukve 0,4 stablimične i grupimične
smjese. Teren je srednje strm sa vrtačama. Temeljno kamenje, vapnenci i dolomiti
izbijaju na površinu u neznatnoj količini. Tlo je srednje duboko, ilovasto i humozno.
Nadmorska visina 870—1020 m. Ekspozicija N, bonitet za bukvu I/II.


Odjel 55 je mješovita sastojina jele 0,4 i bukve 0,6 stablimične smjese. Teren je
strm sa vrtačama. Temeljno kamenje izbija na površinu u vidu većih blokova. Tlo
je plitko, ilovasto i humozno. Nadmorska visina 1000—1160 m. Ekspozicija W i SW,
bonitet za bukvu III.


Odjel 8 je mješovita sastojina jela 0,6 i bukve 0,4 stablimične smjese. Teren je
srednje strm. Tlo je srednje duboko, a kamenje izbija djelomično na površinu. Nadmorska
visina 1000—1120 m. Ekspozicija S i W, bonitet za II/III.


U odjelu 145 mjerenje crvenog srca je izvršeno na 51 stabala, u odjelu 55 na 61
stabala, a u odjelu 8 na 63 stabala.


Izvršena su mjerenja jednobojne, svijetle, crvenkasto-smeđa srži približno pravilnog
oblika, i smeđe srži nepravilnog oblika i nejednolične boje. Kod srži nepravilnog
oblika ustanovljivan je promjer srži aritmetskom sredinom iz nekoliko najkarakterističnijih
promjera, i zaokruživan na pune cm.


Mjerenja su izvršena do visine deblovine, koja se za bukovinu u G. J. Ravna
Gora kreće do 10 odnosno 12 m, do koje visine i dolaze najvrijedniji sortimenti, trupci
za ljuštenje i furnir, kao i pilanski trupci I. i II. klase.


Osim promjera srži na pojedinom prosjeku debla, ustanovljeno je i procentualno
učešće srži, t. j . odnos između površine srži i površine bijeli. Površina srži odnosno
površina bijeli ustanovljena je na temelju promjera srži i promjera debla odnosno
stabla.


Za mjerenje korištena su oborena stabla u sječinama DIP-a Ravna Gora. Obzirom
na to da je u svakom odjelu izmjeren prilično veliki broj stabala, podaci mjerenja
nisu prikazani tabelarno, nego u grafikonu br. 1 u kojem su iskazane prosječne vri


407