DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 37     <-- 37 -->        PDF

4. Primjer . U prva dva stupca tabele 3 prepisani su podaci za pokusnu plohu
Jasl e II (vidi Kl ep a c [1]. tabela 5 str. 10) i to izmjereni i još neizjednačeni podaci
za godišnji volumni prirast. Kako u spomenutom članku nije naveden broj izvrtaka
u pojedinom debljinskom stepenu, pretpostavljeno je, da je taj broj podjednak u
svim debljinskim stepenima. Grupe su formirane tako, da su u prvu grupu uzeti podaci
debljinskih stepena 20 do 55, a u drugu 60 do 95.
Tabela 3


X


X z„ V log ,— 20 + x
log z„ V 2; 1
z ;_
1 KV
20
25
30
35
40
45
50
55
0,0116
0,0209
0,0315
0,0400
0,0489
0,0593
0,0688
0,0775
— 0,301
— 0,255
— 0,222
— 0,196
— 0,176
— 0,160
— 0,146
— 0135
— 1,935
— 1,680
— 1,502
— 1,398
— 1,311
— 1,227
— 1,162
— 1,111
0,0135
0,0218
0,0306
0,0400
0,0486
0,0575
0,0670
0,0750
+ 0,0019
+ 0,0009
— 0,0009
0,0000
— 0,0003
— 0,0018
— 0,0018
— 0,0025
2 — 1,591 — 11,326 — 0,0045
60
65
70
75
80
85
90
95
0,0868
0,0935
0,0988
0,1056
0,1100
0,1143
0,1171
0,1167
— 0,125
— 0,116
— 0,109
— 0,103
— 0,097
— 0,092
— 0,087
— 0,083
— 1,061
— 1,029
— 1,005
— 0,976
— 0,959
— 0,942
— 0,931
— 0,933
0,082
0,090
0,097
0,103
0,110
0,115
0,120
0,126
— 0,005
— 0,004
— 0,002
— 0,003
— 0,000
+ 0,001
+ 0,003
+ 0,009
2 — 0,812 — 7,836 — 0,001


U trećem stupcu tabele 3 upisani su log f Miznosi (izvađeni iz tabele 2),


20 + x .


V 20 + x J


a u četvrtom stupcu logaritmi volumnog prirasta s mantisama od 3 decimale (logaritmirati
se može na tri decimale točno i pomoću logaritamskog računala).


Iznosi u trećem i četvrtom stupcu tabele 3 sumirani su za svaku grupu, te su iz
tih suma i broja debljinskih stepena u svakoj grupi izračunate aritmetičke sredine
(koordinate težišta pojedinih grupa)


— 1,591
— 11,326
= —0,199 W — 1,416
0,812
— 7,830
0,101


w = _ = — o,979
8


Točke s tim koordinatama nanesene su na funkcionalni papir (vidi str. ) pomoću
pomoćnih skala | i n (vidi konstrukciju naznačenu crtkanim linijama). Kroz te dvije
točke povučen je pravac, kojem su onda očitane ordinate pripadajuće sredinama
debljinskih stepena i unesene u tabelu 3 — stupac peti — kao izjednačeni volumni