DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Po biljci broj grančica varira od 6 do 26 komada, a duljina grančice
kreće se u prosjeku od 40 do 50 cm. Međutim, ima grančica, koje su dugačke
samo 8 do 10 cm.


Ovi podaci ukazuju, da je bujni rast drače moguć već prve godine.
Naravno, da ovi podaci dobiveni u rasadniku, nisu mjerodavni za rast na
terenu, gdje su nepovoljniji uslovi. Ipak, ovi orijentacioni podaci ukazuju,
da — uz podesnu tehniku uzgoja na terenu — podizanjem drače 2 do 3
godine prije pošumljavanja možemo dobiti potrebnu zaštitu za sadnice
drveća. Jednako tako zaključujemo, da njome možemo razmjerno brzo
podignuti žive ograde oko kultura. Ovdje napominjemo, da je podzemni
dio sadnice do mjesta, gdje počinje raščlanjen je žila, to jest 6 do 7 cm ispod
površine, bio na promatranim primjercima približno za jednu trećinu
deblji, nego stabljika na najdebljem dijelu. To nema praktične vrijednosti,
ali je zabilježeno radi interesantnosti. Jednogodišnje biljke imaju habitus
odraslog grma sa karakteristično zavinutim i trnovitim grančicama. Habitus
jednogodišnje biljke i njena veličina utvrđuje mišljenje, da se drača
zbog teškoće pri manipulaciji vađenja, sortiranja, otpreme i sadnje mora
uzgajati direktno na terenu.


Ovdje su izneseni samo neki orijentacioni podaci, jer su daljnja istraživanja
napuštena zbog premještaja obradivača. Trebalo je na osnovu
ovih podataka nastaviti s radom u rasadniku još jednu sezonu, da se dobiju
precizniji podaci, a potom prijeći na ispitivanje uzgoja na terenu.
Time bi se dobili korisni podaci za operativu.


Ovaj kratki prikaz iznesen je s namjerom, da se stručnjaci operative
zainteresiraju za draču i da sami nastave ovim radom. Pošto čitav daljnji
postupak traje dvije do tri sezone, a ne iziskuje neki naročiti trošak, smatram,
da će se netko naći, tko će nastaviti radom.


LITERATURA


1. Ani ć dr. M.: Dendrologija, Šuma. priručnik I, Zagreb 1946.
2.
Bel tram ing. VI: Za bolše in uspešnije delo, Obnova .gozda na Slovenskom
krasu, Gozđ. vestnik, br. 9/10, Ljubljana 1954.
3.
Bel´tra n ing. VI.: Šumarsko pitanje krša Jadranskih obala i otočja, Šum. list
br. 10/11, Zagreb 1946.
4.
Burlako v ing. D.: Način »suhih kultura« pri pošumljavanju krša i golijeti u
Crnoj Gori i Boki Kotorskoj, Šum. list, br. 6/7, Zagreb 1929.
5.
Čoli ć ing. D.: Ispitivanje uloge kieke (Juniperus communis L.) na serpentinskom
erozivnom području, Naučne osnove borbe protiv erozije, Akademski Savjet
FNRJ Beograd 1957.
6. Fukare k ing. P.: Nekoliko podataka o tilovini, Šum. list, br. 9, Zagreb 1947.
7.
Horva t ing. A.: Tehnika pošumljavanja, Rukopis za šumarsku enciklopediju,
Zagreb 1954.
8. H o r v a t i ć
dr. Stj.: Karakteristika flore i vegetacije krša, Šum. list, br. 10,
Zagreb 1929.
9. Krpa n ing. R.: Goli krš, Šum. priručnik I, Zagreb 1946.
10.
Obrad o vi ć ing. M.: Prednosti saditive v zgodni jesen, Obnova gozda na slovenskem
krasu´ Gozdarski vesnik, br. 9/10, Ljubljana 1954.