DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— iako je bodljikava pri prehrani stoke, naročito u proljeće kad
izbiju mladi listovi;za t. zv. »dračenje« ogradnih zidova, da se na najefikasniji način
spriječi ulaz stoke i ljudi u ograđene prostore. Negdje se površine
povremeno ograđuju sa suhom dračom i bez zidova.

U mnogim krajevima ona je često jedino gorivo. Drača se siječe
posebnim alatom — sličnom kosiru — iza čega se suši. Osušena se
prije upotrebe krši i drobi drvenim batom.
Pri pošumljavanju kamenjara na kojima nije vidljiva uslojenost kamena,
a obrasle su dračom, ona pokazuje mjesta gdje je moguće prodiranje
korijenovog sistema u tlo vrste kojom pošumljavamo.


Na kamenjarama ekstremne degradacije može drača korisno poslužiti
za podizanje dvorednog zaštitnog pojasa slično živicama u pravcu okomitom
na smjer bure ili insolacije, koji pojasevi stvaraju zaštitu biljkama
šumskih vrsta drveća ili grmolikih leguminoza.


Zbog tih njenih svojstava pristupilo se njenom istraživanju.


PoZ/i/rus accf/eafus jCam. (prema W.-Z/e/rppf-tr}


Drač a ili dirak a (Paliurus aculeatus Lam. ili po najnovijoj nomenklaturi
P. spina Christi Mill., porodice Rhamnaceae) je naročito rustikalna,
rezistenta i kserofilna vrsta. Nalazimo je među posljednjim ostacima
drvenaste vegetacije kamenjara. Prema Horvatić u (8) je vjero