DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 27     <-- 27 -->        PDF

gubo v (15) govori o praktičnoj važnosti smrike, vrijesa itd. pri pošumljavanju
krškog područja. Z i a n i (18) spominje, da pri melioraciji
površina, gdje je tlo veoma degradirano treba upotrebiti pionirske vrste
kao smriku, draču, glog, kadulju, vrisak itd. Direktnu sadnju biljaka
drveća preporuća samo na bolje usčuvanim tlima.


Upotreba grmlja pri pošumljavanju degradiranog krša u sukcesiji ne
će ublažiti sve nepovoljne elemente poremećenih ekoloških uslova, ali će
smanjiti nepovoljno djelovanje mikro i mezoklimatskih faktora, koji su
od vitalne važnosti za održanje biljaka.


Praksi je već odavno poznato, da biljke mnogo bolje odolijevaju, ako su sađene
pod zaštitom grmlja. To se saznanje gotovo redovno koristilo na radilištima, gdje su
postojali takvi elementi vegetacije. Međutim, ono se nije koristilo, u svrhu stvaranja
zaključka, da zbog boljeg uspjeha na jako degradiranim terenima treba prethodno
pristupiti podizanju grmlja. Vjerojatno je tome uzrok to, što nije postojala prava
predodžba o važnom utjecaju grmlja na uspjeh pošumljavanja. Tek u najnovije vrijeme
njegova je uloga uočena i objašnjena.


Korisnost upotrebe grmlja, kako je već napomenuto spominju mnogi autori.
Međutim, na to pitanje se posve određeno osvrnuo već klasik krša Wessel y (18),
koji kaže: »Istina je, da ove dvije vrste grmlja (Juniperus i Paliurus) ne daju stvarno
nikakve osobite koristi, ali uspjevaju na najlošijim kamenjarima, gdje su gotovo
neuništive. Tamo, gdje se iz bilo kojeg razloga u dogledno vrijeme ne će ništa drugo
unositi, bilo bi poželjno i korisno i ovo bijedno grmlje. Ono bi zaslužilo, da se u
izvjesnim prilikama i vještački uzgaja, što sigurno nije ni teško ni skupo«. Wessel y
ne polazi sa gledišta, da mu te vrste služe kao zaštita, iako bi se i to moglo zaključiti
iz njegovih imisli. Njemu je prvenstveno bio cilj, da se krš »zazeleni«.


Iz izloženoga slijedi:da upotreba grmlja nije nova i da se odavna preporuča, a praksa
je pokazala, da je njegova upotreba korisna, iako se malo primjenjuje;

da se tek u najnovije vrijeme njegova upotreba ponovo pokreće.
Osim navedene primjene grmlja postoji i druga mogućnost njegova
korištenja. Kad su svojevremeno razmatrani svi uzroci neuspjeha pošumljavanja,
došlo se do zaključka, da je među ostalim jedan od uzroka to,
što pošumljenje površine nisu dovoljno zaštićene od ugona stoke. Najefikasnija
zapreka ulasku stoke u branjevinu je suhozid. Međutim, podizanje
suhozida je veoma skupo. Prema cijenama, koje je Sekretarijat za
šumarstvo NRH primjenjivao pri razradi planova za period 1957.—1960.
god. za krško područje, troškovi podizanja 1 tm suhozida visine 1,30 i
širine 0,40 m u kruni planirani su s 165 dinara. Tu je računana samo radna
snaga bez doprinosa zajednici. S doprinosom taj se iznos penje gotovo na
dvostruko, pa je očito da se podizanjem suhozida troškovi pošumljavanja
znatno po visu ju.


Zadnjih godina odustalo se uglavnom od podizanja ogradnih zidova,
pa se branjevine samo označuju kamenim humkama. Ta mjera nije uvijek
dovoljno efikasna, zbog toga treba naći jeftiniji način ograđivanja. U obzir
dolazi živa ograda od materijala, koji se može uzgojiti iz sjemena na
terenu, dakle od vrsta koje mogu uspijevati pod najnepovoljnijim uslovima.
Među takve vrste spada drača. Toj svrsi ona odlično odgovara, jer
je zbog stvaranja trnja neprolazna. Osim toga drača se koristi: