DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 26     <-- 26 -->        PDF

održe na životu. Primanje biljaka — uz pretpostavku, da je materijalom za sadnju
pravilno manipulirano, te da je odabrana vrsta drveća, kojoj odgovaraju ekološki
uslovi —i ovisi o tehnici sadnje. Tehnika sadnje ne će se ovdje tretirati. O njoj su
posljednjih decenija iznijeli svoja iskustva i opažanja D. Burkalov (4), A. Premužić (13),


I. Oraš (12), A. Krpan (9), V. Veltram (2), M. Obradović (10 i 11), P. Ziani [16), A.
Horvat 7, M. Simunović (14) i drugi.
Posebno je pitanje održanje biljaka. U degradiranom dijelu krša izmijenjeni
su stanisni faktori. Degradirana tla krša, koja su bez ili s iskudnom
vegetacijom, nisu pogodna za podizanje šume — najsloženije biljne zajednice
— koja se u prirodi razvija u posebnim, za sebe, povoljnijim uslovima.
Na devastiranom kršu, gdje su degređacijom vegetacije i tla uslovi
temeljito izmijenjeni, podizanje šuma izravno sadnjom sadnica a napose
sjemenom često je neuspješno. To potvrđuju mnogobrojna bezuspješna
pošumljavanja kao i veliki broj uginulih biljaka na radilištima gdje je
pošumljavanje uspjelo. Ukratko dosadanja pošumljavanja možemo uporediti
s bitkom, u kojoj do izvojevanja pobjede ima u većini slučajeva
daleko više mrtvih, nego živih. Primjenom agrotehničkih mjera broj održanih
biljaka danas je daleko veći, ali još uvijek ne zadovoljava.


Fitocenologija je u tom pogledu unijela više svijetla. Vegetacija izvjesnog područja
može se kretati u progresivnom i regresivnom pravcu. Regresija je redovno
posljedica utjecaja antropozoogenih faktora. Stadiji progresije i regresije su sigurni
indikatori stanisnih prilika, pa nam zbog toga stanje biljnih zajednica pokazuje put,
kojim valja poći pri zaustavljanju regresije i obnovi vegetacije — odnosno pri rneliorativnim
zahvatima. Iz stadija progresije i regresije dolazimo do zaključka, da se
pošumljavanje degradiranih terena treba prema intenzitetu degradacije vršiti u sukcesijama
. Ova postavka je teoretski pravilna. Praktički se trebaju izvršiti još mnoga
istraživanja, da se ona može egzaktno primijeniti. Na području fitoceneologije izvršena
su uglavnom istraživanja, a njihova primjena je tek u začetku razrade, koja
predstavlja dugotrajan posao.


Posebno je pitanje, koliko razvojnih faza treba primijeniti pri melioraciji
u sukcesijama, prije nego počnemo s unošenjem vrsta drveća. To je
važno pitanje, na koje je vezano trajanje melioracije, a time i obim financijskih
sredstava. Da se prijeđu sve faze sukcesije, trebalo bi prema ocjeni
Wraber a (20) 50—100 godina. To je predugačak period. Danas je već
utvrđeno, da se može skratiti primjenom pionirskih vrsta i tehničkim
zahvatima. Pionirske vrste mogu biti prizemno rašće, grmlje i drveće. Na
najjače erodiranim terenima treba u pravilu početi prizemnim rašćem,
zatim unošenjem grmlja i konačno drveća. Najčešći je slučaj na degradiranim
površinama krša, da njihovo stanje dopušta započinjanje melioracije
rezistentnim vrstama grmlja, a kad ono izvrši svoju zadaću, da se
unose pionirske vrste drveća (obično borovi) ili rezistentne vrste drveća iz
šumskih zajednica tog područja.


Primjena grmlja kao pionirske vrste uspješna je, kako to potvrđuje
rad Č o lic a (5), a ekonomski je opravdana, jer se troškovi njegova unošenja
refundiraju smanjenjem izdataka kod popunjivanja biljkama drveća,
kojima je na taj način već pri prvoj sadnji osiguran daleko veći postotak
primanja i održanja.


Na primjenu grmlja pri melioraciji upućuju razni autori. F u k a r e k


(6) preporuča tilovinu (Petteria ramentacea). Povoljnu ulogu borovice pri
melioraciji serpentinskih erozivnih područja obradio je Ć o 1 i ć (5). Tre