DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 42     <-- 42 -->        PDF

odstupanje samo 2—3 dana, a to je sasvim
zadovoljavajuće.


Sverdlovska meteorološka služba često
je pomišljala da se otkrije jednostavna i
očigledna metoda kojom bi se predvidjela
opasnost od požara, tako da je može lako
shvatiti i najobičniji čuvar šuma u gospodarstvima
i šumarijama. Zadatak se sastojao
u tome, da se otkrije veza između pri-


Trajanje suhe Broj


pravnosti šušnja da se zapali i meteorološkim
elementima i to zato da bi se svakog
dana moglo znati da li prijeti opasnost
od požara.


Analizirano je 347 slučajeva u tri šumska
gospodarstva. Ovisnost gorenja šušnja


o temperaturi zraka i trajanju suhe periode
vidi se iz ove tablice:
zapaljenja kod ;emperatu C»


periode (dana) 6—10 | 11—15 | 16—20 21—25 26 i više ukupno


1
2
3
4
5 5 20


5 20


Podaci ovi očito pokazuju zavisnost gorenja
šušnja o temperaturi zraka i trajanju
sušne periode. Na taj način, ocjenjujući
stepen opasnosti od požara, izgleda
da bi se moglo ograničiti na ta dva faktora.
Međutim, praksa je pokazala, da je gorenje
šušnja ovisno i o još jednom — trećem
faktoru — o manjku vlage u zraku.
Istina, deficit vlage nema izravne veze
s gorenjem; ta se veza dobiva zajedničkim
djelovanjem tog deficita i temperature
zraka.


Iz toga nedvoumno slijedi, da pomenute
faktore valja smatrati osnovicom za sastav
nomograma u svrhu određivanja opasnosti
od požara.


Puna (donja) krivulja nomograma po


1S


,´l


-?#


tf ? ti

Temperatura, zrajta, u /3saLC


SI. 2. Nomogram za određivanje spremnosti
šušnja da se zapali u Sverdlovskom. Gornjo-
Isetskom i Uralmaševskom šumskom
gospodarstvu.


13 13
16 16
2 4 14 20 e 12 29 47
30 65 131 251
38 81 203


kazuje gornju granicu površine gdje nema
opasnosti od požara, a crtkana (gornja)
krivulja — srednju vrijednost deficita vlage
kod gorenja. Tanke horizontalne linije
omeđašuju duljine trajanja suhe periode
potrebne da se sušanj upali. One su povučene
kao minimalne vrijednosti trajanja
suhe periode koja je prethodila pojedinom
požaru pri određenoj temperaturi zraka
i deficitu vlage.


Upotreba je nomograma jednostavna.
Kad znamo temperaturu zraka i deficit
vlage odnosnog dana, naći ćemo na nomogramu
odgovarajuću točku. Padne li ona
ispod pune krivulje, to ne treba očekivati
tog dana požar. Ako se nađe iznad nje, to
će mogućnost požara ovisiti o trajanju
suhe periode.


Na istom se nomogramu može s dovoljnom
točnošću odrediti vjerovatnost opasnosti
za slijedeći dan. Treba samo od
točke koja pokazuje temperaturu zraka
koju predviđamo za sutra, povući uvis dok
ne siječe krivulju srednje vrijednosti deficita
vlage (crtkana krivulja). Ako kod
toga trajnost suhe periode bude veća ili
jednaka od one na nomogramu, valja pojačati
mjere zaštite od požara na tom šumskom
području. U protivnom slučaju, ako
trajanje suhe periode koju očekujemo bude
manje od one na nomogramu, to se radna
snaga određena za požar, može iskoristiti
na drugim poslovima u šumskom gospodarstvu.


Mi se služimo ovim nomogramom od
1953. g. Analogno bi se mogli izraditi i za
druga područja. Oni će se ponešto razlikovati,
jer na opasnost od požara utječe osim
meteoroloških faktora i drugi elementi, u
prvom redu tipovi sastojina.


Les, Hoz. 4—1958. L. A. Fedorov.


Preveo: Đ. Knežević