DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 39     <-- 39 -->        PDF

mjeni boje bukovih piljenica kod parenja
u zavisnosti od njihove debljine i trajanja
parenja; V. M.: Diskusija o stolicama; ing.


Z. Rok oš: Mješavine ulja kod impregnacije
TT i elektrovodnih stupova; ing.
Branislav Pejosiki: »Imperkol« drvni
proizvod budućnosti.
Br. 3/4: Prof. dr. Roko B e n i ć: Minimalni
promjer trupaca i maksimalno učešće
srca kod pragovske oblovine; Industrija
namještaja u Enleskoj; Izbor, održavanje
i upotreba brusnih ploča; ing. Josip
Peternel : Kamion u eksploataciji šuma.


Br. 5/6: Ing. Zora Smolčić : Ispitivanje
i kontrola kvalitete materijala za površinsku
obradbu; Mjerenje sadržaja vlage;
Izbor, održavanje i upotreba brusnih
ploča; ing. Rikard Striker : Impregnacija
drva Pentaklorfenolom.


Br. 7/8: Mile Jo k a: Drvna industrija
na Zagrebačkom velesajmu 1958. godine;
ing. Rikard Strieker: Mogućnost zamjene
borovine smrekovinom u brodogradnji;
ing. Zora S molč i ć-Z erd i k: Probijanje
ljepila kod furniranja; M. B.: Neki
problemi evropske drvne industrije.


Đ. K.


PRIPREMNA PUBLIKACIJA ZA
SAVEZNO SAVJETOVANJE O KRŠU


Početkom mjeseca travnja 1950 god.
održana je u Splitu konferencija manjeg
broja šumarskih stručnjaka na saveznom
nivou na kojoj su razmatrane mjere za što
bolji rad na melioracijama i ozeljenjivanju
krša. Na toj konferenciji izrađena su
i uputstva o tehnici rada kao i jedan priručnik
za rad s pojedinim vrstama. Pored
toga izrađen je i prijedlog posebnog zakona
o kršu. Kako je pri završetku te konferencije
došlo do decentralizacije državne
uprave, cjelokupni taj materijal dalje nije
korišten, iako bi baš upute vrlo dobro došle
u praksi, jer su rađene na osnovu konzultiranja
terenskih stručajaka, koji su saopćili
svoja iskustva, i jer je u njima bio
sadržan materijal, koji se do tada (a dijelom
ni danas )ne nalazi ni u kakvoj publikaciji.


Intenziviranje radova na obnovi šuma
na kraškom području pokrenuto je i na
Savjetovanju šumarskih stručnjaka FNRJ
koje je održano od 4. do 6. X. 1954. god. u
Ohridu. Na tom Savjetovanju ponovo je
konstatirana specifičnost kraškog područja
i jednom od zaključaka naglašena je
potreba donošenja posebnog Zakona o kr-
Ju. Takav je zakon potreban, »da bi se moglo
pristupiti kompleksnom rješavanju
problematike šumarstva, poljoprivrede, vodoprivrede,
elektroprivrede, saobraćaja i


rudarstva i uopće moglo pristupiti rješavanju
privrednih problema na kršu«, kako
doslovno glasi odnosni zaključak, odnosno
preporuka. Na savjetovanju koje je održano
krajem studenoga 1954. god. u Osijeku
»o problemima šumske privrede i drvne
industrije u NRH« na inicijativu šumarskih
stručnjaka iz Dalmacije (ing. D.
Bure i dr.) povjereno je Šumarskom društvu
Hrvatske, odnosno Šumarskom klubu
u Splitu, da za ostvarenje citirane preporuke
ohridskog savjetovanja dzvrši pripreme
za jedno savjetovanje o problematici
kraškog područja na saveznom nivou.
Prvi korak u realizaciji takvog savjetovanja
bio je osnivanje inicijativnog odbora,
u koji isu ušli predstavnici šumarskih društava,
društava poljoprivrednih stručnjaka
i društava ekonomista iz onih Narodnih
Republika, na čijem se području nalazi i
krš, dakle iz NR Slovenije, Hrvatske, Bosne
i Hercegovine te Crne Gore. Najvažniji
pripremni rad za samo savjetovanje bio
je izdavanje publikacije u kojoj bi »Dinarsko
ili Jadransko kraško područje« bilo
obrađeno po isvojim prirodnim značajkama
te ekonomsko-socijalnim odsima. Ova publikacija
je uvjetovala, da je samo savjetovanje
održano tek 1958. god. (od 30. VI.
do 4. VII. u Splitu).


Sama publikacija nema jedinstven
naziv, jer je izdana u pet svezaka
pod naslovima: Krš Slovenije (sv. I.), Krš
Hrvatske (sv. II.), Krš Bosne i Hercegovine
(sv. III.), Krš Crne Gore (sv. IV.) i Krš
Jugoslavije (sv. V.). Svi svesci imaju blizu
1400 stranica teksta. Cjelokupnu materiju


— tematiku savjetovanja obradila su 92
stručnjaka {šumarska, poljoprivredna,
elektroprivredna, ekonomisti i dr.) u slijedećim
skupinama:
I. Osnovni podaci: geološka podloga
kraškog područja, pedološka podloga — tla
krša, klima kraškog područja, flora-fitoceloška
podjela kraškog područja, statistika
krša;
II. Poljoprivreda: poljoprivreda na kršu
Jugoslavije (sumarni referat), poljoprivredne
melioracije na kršu, ratarstvo i
vrtlarstvo na kršu, vinogradarstvo na kršu,
maslinarstvo na kršu, voćarstvo na kršu,
duhan na kršu, stočarstvo na kršu, planinski
pašnjaci, odnos pašnjaka i šuma u
aridnim područjima, pčelarstvo na kršu,
organizacija poljoprivredne proizvodnje,
službe i zadrugarstva na kršu, naučnoistraživački
rad i školstvo u poljoprivredi
krša;
III. Šumarstvo: šumarstvo na kršu Jugosalvije
(sumarni referat), historijski razvoj
devastacije i degradacije krša i uloga
šume, šumsko-meliorativni i zaštitni ra365