DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Većina autora ograničavala se na šumarsku
entomologiju i fitopatologiju, a tek
mali broj obuhvatio je zaštitu šuma kao
kompleksnu nauku. Najnovije djelo te vrste
od prof. F. Schwerdtfegera na njemačkom
jeziku nije bilo dostupno našim stručnjacima.
Iako je to nesumnjivo odlično
djelo eminentnog stručnjaka na području
zaštite šuma, ono nije moglo naglasiti
mnoge probleme koji izviru iz naše prakse.


Knjiga prof. Zivojnovića ispunila je
stoga veliku prazninu u našoj stručnoj literaturi,
a njena je vrijednost upravo u
tome što je to zbir problema i iskustava
iz naše vlastite prakse.


Autor je potpuno ispravno odredio mjesto
zaštite šuma u šumarskoj nauci uopće
i u odnosu na osnovne šumarske nauke.
Zadaci šuma sastoje se u: dijagnozi štete,
utvrđivanju uzročnika te određivanje preventivnih
i represivnih mjera. Najzad autor
naglašuje sistematsku zaštitu koja prožima
čitav sistem poslovanja u šumi.


Autor je^svojom knjigom razbio mišljenje
strano svima šumarskim stručnjacima,
koje nažalost i kod nas zastupaju pojedinci,
a koje negira zaštitu šuma kao nauku
i sve probleme svode na šumarsku entomologiju
ili fitopatologiju. Potpuno je krivo,
a to izlazi iz djela prof. Zivojnovića,
gledati štetnog insekta ili štetnu gljivu a
ne gledati sami objekt koji treba zaštiti


t. j . šumu. Pri tome su preventivne mjere
one koje trebaju dominirati u zaštiti šuma.
Na tim mjerama, a ne na suzbijanju,
treba da se bazira šumsko poslovanje. Mjere
suzbijanja, kaže autor, uzeti će se samo
kao krajnje sredstvo. —i Zaštita je sve do
nedavna bila nerazvijena. — (str. 29). Ona
je gutala materijal šumarske entomologije
i fitopatologije, a za pravo gradivo u tim
udžbenicima nije balo mjesta. Ostaje sve
do nedavna nauka koja nabraja šumske
neprijatelje i razna zla, daje mjere njihova
suzbijanja a ne radi svoj glavni posao:
formulisanje zahtjeva šumskom poslovanju
u vezi sa zaštitom šuma. —
Dosljedan ovoj koncepciji autor je izvanredno
uspio da cijeloj knjizi dade
stručni šumarski pečat. On je znao da odredi
opseg koji je potreban dati samom
uzročniku štete da ne izgubi iz vida ono
što je bitno: ugroženi objekt, šumu. Potrebno
je poznavati uzročnika i njegove
slabe točke, ali je potrebno poznavati i šumu,
njen život, što je slabi a što joj daje
otpornost. Mnogi uzročnici su van naših
snaga, njima ne možemo vladati (vjetar,
oluja i dr.). U tim slučajevima upućeni smo
na šumu, u njoj samoj tražiti mogućnost
kako se ovoj višoj sili oduprijeti. A to zah


tijeva da zaštitar bude dobar ekolog, liječnik,
koji dobro poznaje svog pacijenta.


Autor je opisao sve operacije u produkciji
šuma od njenog početak do sječe, pri
kojima se mogu uzrokovati štete. Bilo da
se radi o sakupljanju sjemena bilo o paljenju
ugljena ili eksploataciji šuma, čovjek
stručnjak ili nestručnjak, seljak ili
radnik, industrijalac ili vojnik, notice ili
iz neznanja, stvara štete ili stvara uslove
da biotski ili abiotski faktori započmu sa
svojim štetnim djelovanjem. Ono što je
daje još veću vrijednost ovoj knjizi jesu
primjeri iz našeg vlastitog iskustva. Uzurpacije
šuma, bespravna sječa, razna oštećivan
ja stabala i pustošenja šuma dokumtiarni
su sa brojevima nad kojima se moramo
zamisliti.


Iz ovog izlazi: Zaštita šuma je u većini
slučajeva u rukama stručnjaka, šumara.
On šumu stvara, njeguje i iskorištava. Njegova
je dužnost da osigurana .nesmetanu
produkciju. Zaštita šuma — djelo prof. Zivojinovića
biti će svakome stručnjaku putokaz,
kako će to postići.


Androić


ŠUMARSTVO — Beograd. Br. 1/2 1958.
Članci: Ing. Stevan Kolarović: Uređenje
šuma i turizam; ing. R. Ivkov: O
introdukciji stranih vrsta drveća; dr. T.
Bunuševac: Uloga šušnja u pojavi erozije
zemljišta; ing. M. Simonović: i
ing. A. Janković : Jednostavniji način
nivelanja pri trasiranju šumskih putova i
železnica; dr. ing. Pejoski : Terpentinska
industrija Poljske; ing. D. M a š i r ević:
Hemiska ispitivanja bosanske bukve.


Br. 3/4: Dr. Z. Miletić: Prilog poznavanju
sušenja bukve na južnom Kucaju;
ing. M. Jovanović: Neka zapažanja o
uticaju svetlosti na proizvodnju drvne mase
kod hrasta; dr. ing. V. Popovi ć i ing.


D. Stošić : Izbor ob lovine za izradu greda
maksimalne nosivosti; ing. D. J ed l o v-
ski: Temperatura tla pod kamenim pločama;
ing. D. Pejović : Prilog poznavanju
strukture i prirasta u čistoj bukovoj
sastojini karaktera prašume u predelu
»Ćosin Grob« —. Grdelička Klisura; ing.
V. Hafić : Crveni hrast (Q. borealis) —
Anatomska građa i neka tehnička svojstva.
Br. 5/6: Dr. V. Jovanović i A. Tucović:
Prethodno saopštenje o hibridizaciji
topola u god. 1957; ing. Svetislav Radulović
: Ogledi nege šuma zapadnog
Srema; dr. ing. Cedomir Janković: Integralne
melioracije planinskih i pretplaninskih
slivova; dr. Milica Corovi ć i dr.
Leposava Stjepanović: Rastenje ko


363