DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 36     <-- 36 -->        PDF

5. Pošto u prijedlogu Zakona o šumama
nema nikakove specifične odredbe za Krš,
a isti se pojavljuje kao posebni problem
kojega treba detaljno razraditi, a naročito
po pitanju financijske i organizacijske šumarske
službe, a u vezi donesenih zaključaka
Savjetovanja o. Kršu u Splitu 1958.
god. ukazuje se potreba, da se hitno osnuje
posebna komisija, koja će razmotriti taj
problem i donijeti teze za sastav prijedloga
Zakona o Kršu.
U komisiju su određeni slijedeći drugovi:


Radovčić ing. Ante, Šimunović ing. Milivoj,
Horvat ing. August, Pužar ing. Miloš,
Vučković Nikola, Čolović ing. Ilija,
Tkalčić ing. Branko i Novaković ing. Mladen.


DOMAĆI STRUČNA LITERATURA


Dr. S. Živojnović: ZAŠTITA SUMA


Naš poznati stručnjak za zaštitu šuma
i šumarsku entomologiju profesor beogradskog
Šumarskog fakulteta dr. Sveti slav
Živoj ino vi ć, objavio je nedavno
knjigu — Zaštita šuma — u izdanju
Naučne knjige, Beograd.


Ovo djelo, prvo ove vrste u našoj zemlji,
obuhvata materiju Zaštite šuma u četiri
dijela.


U prvom, uvodnom, dijelu autor je iznio
opasnosti koje ugrožavaju šumu i štete
koje otuda nastaju, predmet i zadaci zaštite
šuma te odnos zaštite šuma i drugih
šumarskih nauka.


U drugom dijelu obrađeni su abiotski
štetni uticaji, oštećenja i i zaštita šumskog
zemljišta, štete od atmosferskih uticaja
(žega, suša, mraz, kiša, snijeg, lavine, inje,
oluje i dr.) šumski požari i štete od dima.


Treći dio obuhvata štetne faktore biot


ske prirode. Ovamo spadaju štetočine bilj


nog pofijekla( korov, imele, lišajevi i fi


topatološke gljive), fitopatogene bakterije


i virusi. Posebno su obrađene bolesti na


drveću lišćara a posebno na drveću četi


njara. Bolesti su opisane sistematski: na


korijenu, stablu, lišću odnosno iglicama.


Posebno poglavlje obuhvata bolesti biljaka


u šumskim rasadnicima.


U ovom dijelu opisane su korisne živo


tinje (sisari, ptice, insekti, pauci)) i štetne


životinje (domaća stoka, šumska divljač,


sitni glodari, ptice i insekti). U poglavlju


o štetnim insektima autor je obradio ukratko
razviće insekata a zatim se osvrnuo na
njihovo značenje za šumsko gospodarstvo,
masovno razmnažanje te na mehaničke,
Prijedlog treba izraditi do konca XI.
mjeseca o. g.


Bivše Stručno udruženje razradilo je
svojevremeno prijedloge za rješavanje
problema privatnih šuma u NRH. Kako su
se od donošenja prijedloga do danas prilike
bitno izmjenile, potrebno je te prijedloge
nadopuniti odnosno izmjeniti, te se u
tu svrhu predlaže osnivanje komisije.


Donosi se zaključak, da u tu komisiju
uđu slijedeći drugovi:


Savić Đuro, Pavša ing. Ivo, Mihić ing.
Josip, Došen ing. Jerko, Motal ing. Zdravko,
Dobrosavjević ing. Predrag i Štetić ing.
Vladimir.


Wirth Milivoj


I ČASOPISI


kemijske i biološke mjere borbe protiv
njih. Zaštita od štetnih insekata opisana
je po redovima (Homoptera, Coleoptera,
Lepidoptera) posebno za lišćare a posebno
za četinjare. I ovdje su rasadnici tretirani
u posebnom poglavlju: Štetni insekti rasadnika.


Četvrti dio sadrži zaštitu šuma od čovjeka.
Do sada se obično govorilo o štetama
koje u šumama čine neuposlena lica
ili šumski radnici. Autor je opisao kakove
štete mogu nanijeti šumama i sami vlasnici
šuma (momentani interesi), zatim stručnjaci
rukovodioci nepravilnim poslovanjem
u procesu proizvodnje (nepravilno gazdovanje)
te uslijed propusta u sprovođenju
zaštitnih mjera.


Pod naslovom štete od neuposlenih lica
opisane su štete: pri korišćenju sporednih
šumskih proizvoda i šumskih prekršaja
(uzurpacije šuma, bespravne sječe, pustošenje,
krčenje, oštećivanje stabala), štete
od turizma, javnog saobraćaja, električnih
postrojenja, rudnika, industrijskih poduzeća,
vojske i ratova.


Na kraju knjige autor donosi osnovnu
literaturu kojom se služio pri sastavu knjige
i registar stručnih termina.


Knjiga ima 388 strana i bogato je ilu


strirana sa 232 slike od kojih je većina ori


ginalna.


Ovu knjigu sa zadovoljztvom su dočekali
i primili ne samo naši studenti već i
stručnjaci na terenu. Zaista se već dugo
vremena osjećala potreba jedne savremene
knjige o zaštiti šuma na našem jeziku i za
naše prilike. Udžbenika ove vrsti nema
mnogo niti u svjetskoj stručnoj literaturi.