DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 33     <-- 33 -->        PDF

1961. god. glava XI. (N. N. br. 1/58.) predviđa
se:


— pošumljavanje na površini od 38.000
ha; — melioracija šuma na površini oko
40.000 ha (u koju vrstu radova spada i popunjavanje
i unašanje vrednijih vrsta drveća);
— unošenje ćetinjara u bukove
šume na površini od 40.000 ha.
Za taj rad potrebno je osigurati kvalitetni
sadni materijal, t. j . sjeme i sadnice.
Prirodno naplođenje je najjeftinije, ali
je ograničeno na godine uroda.


Kod vještačkog pošumljavanja se zasadi
najviše 10.000 biljaka po 1 ha. Izbor i
njega najboljih predstavnika je vrlo ograničena.
To ograničenje nam nameće dužnost
da se posveti naročita briga oko izbora
kvalitetnog sadnog materijala.


Sjemenarska služba u šumarstvu nije
organizirana na suvremenim metodama,
nego je ostala više manje stihijska. Do god.
1950. postojala je u saveznim razmjerima
posebna uprava za sjemenarstvo, koja je u
glavnom vodila brigu oko izbora sjemenskih
sastojina i stabala, te upotrebi kvalitetnog
sjemena. Na temelju takovih uputa i
propisa na terenu, su se zadržali izvjesni
propisi i metode.


Većina zemalja u svijetu napustila su
takvo neracionalno gospodarenje i postepeno
uvele sve veći red u sjemenarsku
službu: osnovana su sjemenarska središta,
izlučene su sastojine, dijelovi sastojina i
pojedino drveće za proizvodnju sjemena i
klonova, pazi se na porijeklo i ispituje
kvalitet sjemena, izdaju se certifikati, vrši
se selekcija u prirodi i u sjemenarskim
plantažama, obavlja se umjetno seksualno
i aseksualno križanje određenih tipova drveća,
razmnažaju se i t. zv. čiste linije
drveća. Krajnje je vrijeme, da se i kod nas
potpunije primjenjuju utvrđena biološka
načela u cilju osnivanja šuma od zdravog
otpornog i kvalitetno što boljeg drveća. Čitav
problem sjemenarstva sadrži tri kompleksna
skupa:


1. organizacija sjemenarske službe; 2.
izbor i izlučivanje sjemenarskih baza; 3.
izbor prirodno i umjetno stvorenih biotipova,
koji po svojim svojestvima odgovaraju
za razmnožavanje bolje nego prosječni
ekotipovi.
Zakon o prometu sjemenske robe (SI.
list br. 27/1954.) propisuje promet i kontrolu
sjemena. Reorganizacijom državne
uprave od 1955. god. i novom ekonomskom
politikom usmjerena je sva naša društvena
i ekonomska politika na kvalitetno unapređenje
cjelokupnog zbivanja u socijalističkoj
izgradnji zemlje.


Donošenje Zakona o Društvenom planu
privrednog razvoja i po njemu određenih


zadataka, šumarstvo mora svoj rad provesti
sistematski kvalitetno kako bi izvršilo
postavljene zadatke.


Za izvršenje zadataka u pošumljavanju,
popunjavanju i unošenju vrijednih vrsta
drveća na naše šumske površine, potrebno
je solidno organizirati sjemenarsku službu.


Prvi, osnovni i glavni zadatak sjemenarske
službe jest, da traži, izabere, izluči,
opiše i kartira objekta za sabiranje
sjemena, koje će biološki i ekonomski odgovarati
za osnivanje što boljih sastojiM
na određenim staništima. Za izvršenje tog
zadatka treba ispuniti ova tri uvjeta:


1. sabiranje određene količine sjemena,
kojom će se namiriti potrebe rasadnika i
planiranog pošumljavanja,
2. razdioba sjemena odgovarajućeg porijekla
za upotrebu na odgovarajućim staništima,
3. sabiranje sjemena, kojeg nasljedna
svojstva omogućuju osnivanje bioloških
otpornijih sastojina i kvalitativno što boljih
stabala.
To znači, da sjemenarsku službu treba
tako organizirati i voditi, da se omogući
što lakša i efikasnija kontrola nad sabiranjem,
raspodjelom i upotrebom sjemena,
ili bar da se unaprijed spriječe grube griješke
kod umjetnog osnivanja sastojina.
Takva kontrola treba prije svega utjecati,
da se uvijek ima u vidu ne samo stanište
u kojemu treba uzgojiti nove sastojine,
nego i ono, u kojemu se sjeme sabire te
genetska svojstva drveća i kvalitet sjemena.
Izlučivanje sjemenarskih sastojina
mnogo će olakšati navedenu kontrolu.


Količina sjemena je utvrđena u zadaima
pošumljavanja i unošenja vrednijih
vrsta drveća. Prema perspektivnom planu
razvoja šumarstva do god. 1901. treba osigurati:


— za pošumljavanje lišćarima na
21.000 ha oko 8,500.000 kg sjemena.
— za popunjavanje (melioraciju) na
4.000 ha oko 1,600.000 kg sjemena,
— za unošenje četinjara u lišćarske
šume na 40.000 ha oko 400.000 kg sjemena
jele.
Potrebna količina sjemena mora se sabrati
u sjemenarskim sastojinama, a utvrđuje
se pouzdano na temelju dugogodišnjih
ispitivanja u terenu. Ona ovisi o vrstama
drveća, podvrstama i njihovim rasama, za
istu vrstu drveća ovisi o starosti, veličini
osvjetljene krošnje, periodicitetu i količini
uroda, veličini, težini i klijavosti sjemena.
Iskustva stečena u inozemstvu mogu poslužiti
samo za grubu orijentaciju, ali malo
za adekvatnu primjenu u našoj praksi.


Porijeklo sjemena utvrđuje se na temelju
opisa sjemenarske baze (staništa i


359