DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 27     <-- 27 -->        PDF

14.
O upotrebljivosti različito razvijenih sadnica. »Šumarski list« 1940., str. 433—438.
Zagreb, 1942., s. 179—237.
15.
Šumarsko-dendrološke bilješke iz područja Malinska-Glavotok na otoku Krku,
»Šumarski list« 1941., str. 1—7.
16.
Šumski i dendrogeografski odnosi otoka Brača. »Glasnik za šumske pokuse«, 8,
17.
Biološki cdnošaji mješovitih sastojina crne johe´ i hrasta lužnjaka, »Glasnik za
šumske pokuse«, 9, Zagreb 1948., str. 1—17.
18.
Obični jasen (Fraxinus excelsior L.) u Zagrebačkoj gori, s prof. dr. M. Anićem,
»Glasnik za šumske pokuse«, 10, Zagreb 1952., s. 25—62.
19.
Vitalitet sadnica sofore, »Glasnik za šumske pokuse«, 12, Zagreb 1956., s. 5—11.
20.
Prilog za poznavanje visinskog prirasta smrekovih stabalaca nastalih iz različito´
razvitih sadnica iste sjetve, »Glasnik za šumske pokuse«, 13, Zagreb 1957., s. 5—17.
c) Stručni članci


1.
Šumsko sjemenje, »Šumarski list 1906., s. 249—254.
2.
Oiđium na hrastovim šumama, »Šumarski list« 1909., s. 441—444.
3.
K dvadesetpetgodišnjici pošumljivanja Krasa u posestrimi Kranjskoj »Šumarski
list« 1913., s. 188—194.
4.
Važnost šuma u privatnom i državnom gospodarstvu«, »Lugarski vjesnik«, Zagreb
1917., s. 2—8.
5.
Bijeli bor (Pinus silvestris) kao šumsko drvo, »Lugarski vjesnik« 1917., s. 12—14.
6.
Boja drva, »Lugarski vjesnik« 1917., s. 24—29.
7.
Na kojim vrstama drveća pridolazi bijela imela (Viscum album) u Hrvatskoj i
Slavoniji, »Lugarski vjesnik« 1917., s. 43—49.
8.
Klima i šuma u međusobnom odnošaju, »Šumarski list« 1918., s. 197—217.
9.
Iz života bilja i drveća, »Lugarski vjesnik« 1918., s. 17—22, 26—-30.
10.
Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i Homburga, »Šumarski list« 1919.,
s. 339—343.
11.
Štete od koza u šumama, »Šumarski list«, 1924., s. 73—77.
12.
Pomlađenje naših hrastovih šuma je u opasnosti, »Šumarski list« 1926., s. 467—469.
13.
Nada u preporod našeg šumarstva, »Šumarski list« 1929., s. 57—58.
14.
Sušenje naših hrastika i nova naša šumarska politika, »Šumarski list« 1930.,
s.
10—12.
15.
O knjizi J. Balena: »O proredama«, »Šumarski list« 1929., s. 508.
16. O knjizi J. Balena: »Naš goli Krš«, »Šumarski list« 1932., s. 49—50.
17.
Zaštita brestovih šuma u vezi sa sušenjem brestovih stabala«, »Šumarski list«
1933., s. 253^254.
18.
Štete od hrastovih krasnika (Coraebus bifasciatus) kod uzgajanja hrastovih šuma,
»Šumarski list« 1934., s. 110—111.
19. Nova opasnost za lisnate šume, »Šumarski list« 1934., s. 96.
20.
O knjizi K. Rubnera: Die pflanzengeographisch-ökologischen Grundlagen des
Waldbaus«, »Šumarski list« 1934., s. 353—354.
21.
O knjizi L. Tschermaka: »Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ostalpen«,
»Šumarski list« 1937., s. 156—157.
22.
Paralela iz života i rada hrvatskog šumara Josipa Kozarca i ruskog šumara Georgija
Teodorovića Morozova, »Šumarski list« 1945., s. 24—28.
23.
Bagremovi kolosjeci, »Šumarski list« 1945., s. 40—43:
24.
K 60-godišnjii prof. dr. A. Levakovića, »Šumarski list« 1945., s. 71—72.
Dr. Milan Anić
353