DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 26     <-- 26 -->        PDF

odlikovan je 1957. g. Ordenom rada prvog reda. Zaslužno priznanje svom nestoru


pozdravila je cijela struka.


Prof. P e t r a č i ć svagda je stajao nepokolebivo na braniku interesa šumarske


struke. Bio je uporan i ustrajan borac kroz cio život na polju unapređenja svoje


struke. Radio je predano na utiranju puteva k boljoj njenoj budućnosti. Zbog svog


nesebičnog, odanog i privrženog rada u šumarskoj struci uživao je prof. P e t r a č i ć


među svojim drugovima i prijateljima, a napose među svojim mnogobrojnim bivšim


učenicima velike simpatije i poštovanje. Rijetko je tko u struci bio toliko cijenjen


i voljen, kao što je to bio prof. P e t r a č i ć.


Svjetao lik prof. Petračić a ostat će nam u trajnoj uspomeni. Zadržat ćemo
ga trajno u sjećanju kao uzor-stručnjaka, kojeg su resile osobine savjesnog, solidnog,
predanog, nesebičnog i nadasve čestitog radnika i čovjeka.


Neka je slava i hvala prof. Petračiću!


POPIS VAŽNIJIH RADOVA PROF. DR. A. PETRAClCA:


a) Posebne knjige


1.
Untersuchungen über die selbständige Bestandesausscheidung in Stärke- und
Nutzholzgüteklassen bei Eiche, Buche und Föhre (Inaugural-Dissertation), München
1908., s. 42 i 4 tabele u dodatku.
2. Uzgajanje šuma I. dio, Udžbenik i priručnik, Zagreb 1925., s. 308.
3. Uzgajanju šuma II. dio, Udžebnik i priručnik, Zagreb 1931., s. 310.
4. Uzgajanje šuma — Ekološki osnovi, II. prerađeno izdanje, Zagreb 1955., s. 171.
b) Naučni radovi


1.
Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u debljinske i vrijednosne razrede u
hrastovim, bukovim i borovim sastojinama. Izvadak iz disertacije, »Šumarski list«
1919., s. 35—40, 109—115, 152-^168, 209—217.
2.
O uzrocima sušenja hrastovih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. O pojavi sušenja sa
šurnsko-uzgojnog gledišta, »Glasnik za šumske pokuse«, 1., Zagreb 1920., s. 119—127.
3.
Uzrast i drvna masa hrastovih šuma (Quercus peduneulata). »Pola stoljeća šumarstva,
1876—1926.«, Zagreb 1926., s. 322—331.
4. Le literature sur le Karst. »Le Karst Yougoslave«, Zagreb 1928., s. 149—155.
5. Pridolazak bijele i žute imele na našem drveću, »Šum. list« 1929. s. 316—321.
6. Zaštita
biljaka prije sadnje. »Godišnjak Sveučilišta u Zagrebu«, Zagreb, 1929.,
»Šumarski list« 1930., s. 161—172.
7. O vremenu sadnje biljaka a obzirom na sadnju prolistalih biljaka, »Šumarski list«
1932., str. 491—500.
8.
Istraživanja o strukturi i prihodu bagremovih kolosijeka, »Glasnik za šumske
pokuse« br. 4, Zagreb 1935., s. 47—64.
9. Istraživanja
o otpornosti izvađenih i nezaštićenih biljaka protiv osušenja. »Glasnik
za šumske pokuse«, 5, Zagreb, 1937., s. 219—263.
10.
Pokusi u koliko zaštita nadzemnih dijelova izvađenih sadnica usporuje njihovo
osušenje. »Glasnik za šumske pokuse«, 5, Zagreb, 1937., s. 264—270.
11. Zimzelene šume otoka Raba, »Glasnik za šumske pokuse«, 6, Zagreb 1938., s. 3—60.
12. Amorpha fruticosa L. kao nov i opasan korov u posavskim šumama. »Šumarski
list«, 1938., s. 623—626.
13.
O rastvorbi šušnja uopće, a napose na šljunčano-pjeskovitom tlu, »Šumarski list«
1939., str. 57—65.