DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 21     <-- 21 -->        PDF

većani financijski efekt osobito u dobi sastojine, kad nam druge vrste još
ne daju vrednije Sortimente. To je naročito važno sa šumarsko-ekonomskog
aspekta, budući da kod nas mlade i srednjodobne ekonomske šume
zapremaju vrlo velike površine.


b) U prigorskim i brdskim šumama. U tim se šumama
često vrlo obilno pojavljuju na sječinama trepetljika i breza. Dosada ih
se nastojalo što prije eliminirati iz sastojina smatrajući ih malo vrijednim
vrstama. Međutim, razvitkom industrije one su postale neobično cijenjene
i mnogo tražene. Tako se kod nas — od autohtonih vrsta — najviše cijeni
trepetljika kao drvo koje se upotrebljava u industriji žigica. Breza je neophodna
radi izrade klinaca za industriju obuće. Naročito su traženi njihovi
trupci za ljuštenje. Drvo breze i trepetljike daje i vrlo dobar materijal
za celulozu. Potrebe današnje industrije upućuju nas na to, da treba
pokloniti veću pažnju ovim vrstama, koje pridolaze uglavnom primješane
drugim vrstama u sastojini.


Maksimalna ophodnja za brezu bila bi 40—50 godina, a za trepetljiku
40—60 godina. Breza u toj dobi postiže debljinu od oko 30 cm promjera,
a trepetljika još i nešto veću. Pravilnim tretmanom ovih vrsta brzoga
rasta dižemo vrijednost mješovitih sastojina, pa u mlađoj i srednjoj dobi
sastojina dobivamo proredama vrijedan drvni materijal. Tim međuprihodima
povećavamo financijski efekt gospodarenja.


Prirodno i umjetno čišćenje od grana


Vrijednost i upotrebljivost deblovine znatno ovisi o čistoći od grana.
Kod četinjača odumrle grane teže trunu i otpadaju od debla nego kod
listača. Ako želimo dobiti debla čista od grana, onda moramo održavati
— osobito u mladosti — guste sastojine. Kako je svrha suvremenog uzgajanja
šuma, da se u što kraće vrijeme proizvedu kvalitetna stabla krupnih
dimenzija, to ćemo se morati poslužiti i obrezivanjem grana. Taj posao
treba obaviti u dobi sastojine, kada su stabla promjera cea 10 cm tako, da
urasle grane ostanu u tom cilindru.


ZAKLJUČAK


Na osnovu iznesenih rezultata i misli možemo zaključiti:


1. Intenzivnom njegom sastojina podižemo vrijednost prorednog materijala
i sastojina, a u nekim slučajevima i totalnu produkciju drvne
mase.
2. Jakim intenzitetima proreda u dominantnoj etaži sastojina pojačavamo
debljinski prirast, podižemo kvalitetu drvne mase i skraćujemo
ophodnju.
3. Meke vrsti drveća u mješovitim sastojinama tvrdih listaća treba
tako tretirati, da njihovim iskorišćivanjem u mlađoj dobi sastojina dobijemo
vrijedan drvni materijal, kojim podižemo vrijednost međuprihoda i
postižemo veći financijski efekt, jer su to vrste brzog rasta i ranog dozrijevanja
za sječu.