DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Iz ovih podataka možemo izvesti interesantan zaključak. Za konsignaciju
i procjenu stabala kod proreda B i D stepena šumar uzgajivač utroši
približno isto vrijeme. Proredom D stepenom, u odnosu na B stepen povećana
je vrijednost prorednog materijala i stabala sastojine za 331.721
Din. za pet turnusa proreda, za period od 20 godina. Svakom proredom
povećana je vrijednost drvne mase u prosjeku za 66.344 Din. Za odabiranje,
obilježbu i procjenu stabala na površini od 1 ha šumar treba maksimum
8 sati rada. Znači, da se za jedan sat rada na proređivanju
konkretne sastojine podiže vrijednost
drvne mase za 8.293 Din.


Ova nam analiza najbolje ilustrira, koliko može uzgajivač pravilnom
njegom podići vrijednost sastojine.


c) Utjecaj njege na duljinu ophodnje.
Za šumarsku´privredu nije isto, da li ćemo postići dimenzije stabala
za određene Sortimente (a to je cilj gospodarenja) do 80-te ili 120-te godine.
Da bi se to postiglo, moramo sastojine intenzivno njegovati počevši
od dobe pomlatka pa sve do konca ophodnje. Od najranije dobi sastojine
mora naša pažnja biti usmjerena na elitna stabla. Šumar mora djelovati
na izlučivanje stabala i to ne smije prepustiti samoj prirodi. Tu se očituje
sposobnost i znanje stručnjaka, da pravovremeno intervenira u sastojim.
Naročito je to važno u mješovitim sastojinama, gdje dinamika
rasta nije jednaka kod raznih vrsta drveća. Radi ilustracije navodimo, da
u mješovitim sastojinama hrasta kitnjaka, bukve i običnog graba u mladosti
grab brže raste od kitnjaka i bukve, i naša intervencija mora biti u
korist kitnjaka i bukve. Nakon maksimalnog prirasta u visinu usredotočit
ćemo se u sastojini na takve zahvate, kojima ćemo omogućiti što
veći prirast u debljinu. Na taj ćemo način mjesto u ophodnji od 140 do
160 godina postići određene dimenzije stabala kitnjaka i bukve već u ophodnji
od 100 do 120 godina. Na primjer, donedavno je ophodnja za poljski
jasen u cenozi hrasta lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta
bila ista kao i za hrast lužnjak, iako je poljski jasen heliofilnija vrsta od
lužnjaka. S druge strane istraživanja su pokazala — kao što je već spomenuto
— da su tehnička svojstva poljskog jasena ovisna o širini godova,
a obrazovanja srži o veličini krošnje. Sve nas to upućuje na drugačiji postupak
kod poljskog jasena, nego što je kod lužnjaka. Primjenom jakih
intenziteta proreda skratit ćemo i ophodnju.


Prijelazne vrste u mješovitim sastojinama


a) U nizinskim šumama. Donedavno se u nizinskim šumama
poklanjala mala pažnja mekim vrstama, kao što su bijela i siva topola,
bijela vrba i crna joha. To su vrste, od kojih sjeme raznosi vjetar na velike
udaljenosti, i koje se lako pomlađuju napose na mokrim terenima.
Ako ophodnju ne promatramo statički, nego je prilagodimo pojedinim
vrstama u mješovitim sastojinama, onda ćemo kod ovih vrsta već u dobi
od 40 do 60 godina dobiti vrlo vrijedan drvni materijal naročito za industrijsku
preradu. U toj dobi stabla postižu debljine od 30 do 40 cm u prsnoj
visini. Pravilnim stavom prema tim vrstama, onosno ako ih održavamo
kao prijelazne vrste, možemo podići vrijednost sastojina i ostvariti po