DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1958 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Narodna Republika Bosna i Hercegovina
proizvest će 700 tona borove smole, uz cijenu
od 190 din po 1 kg.


Narodna Republika Hrvatska proizvest
će 283 tone borove smole uz cijenu od 210
dinara po 1 kg.


Narodna Republika Slovenija proizvest
će 40-50 tona borove smole uz cijenu od
20 din veću po 1 kg od ostalih.


Narodna Republika Makedonija mora
najprije sniziti šumsku taksu smole, te će
tada moći dati uz cijene 190 din po 1 kg.
Proizvodnja 800 tona.


Narodna Republika Crna Gora dat će
svoju borovu smolu od 320 din po 1 kg


Č o 1 i ć D.: O dvema sličnim udaljenim
reliktnim fitocenozama. Zaštita prirode 9.
6-11. Beograd, 1957.


Autor iznosi upravo eklatantan primjer
dviju vikarirajućih šumskih zajednica.
Jedna se nalazi na planini Tari na platou
Mitrovac, a druga u Bapirskoj u Alpama
kod mjesta Paterzell. Oba istraživana staništa
imaju istovjetne ekološke (naročito
edafske) uslove. Ispitivana su staništa (Mitrovac
1080 m, a Paterzell 650 m nadmorske
visine). Tlo je plitko t. j . visok nivo
podzemne vode. Voda se na mnogo mjesta
gotovo razliva otičući kroz sirovo humusni
materijal. U pogledu klime oba staništa
nemaju temperaturne ekstreme. Na
oba istraživana staništa je ustanovljeno 67
vrsta, a od toga su zajedničkih 36 (51,5%).
Sprat drveća izgrađuju slijedeće vrste:
Picea excelsa, Fagus moesiaca (F. silvatica),
Acer pseudoplatanus, Sorbus aucupa


s razloga, što se smolari munika, čija je
borova smola kvalitetnija. Proizvodnja 15
tona.


Prerađivači borove smole slažu se sa
predloženim prosječnim cijenama borove
smole po Republikama.


II. Formira se komisija sa zadatkom, da
sastavi dokumentaciju radi traženja zaštite
domaće proizvodnje borove smole ograničenjem
uvoza kolofonija.
Komisija će raditi u Beogradu od 18. III.
1958. te posjetiti državne organe, koje će
zamoliti za donošenje odgovarajućeg rješenja
za zaštitu domaće proizvodnje i prerade
smole. Ing. M. Würth


-ria, Abies alba, Alnus glutinosa, Picea
omorica, Taxus baccata i t. d.


Oba se staništa međusobno razlikuju.
Na staništu u Mitrovcu raste Picea omorica,
a na Paterzellu Taxus baccata.


Obje šumske zajednice t. j . ona iz Bavarske
i iz Srbije su u stvari kako smo
već pomenuli vikarirajuće zajednice. Imaju
više manje zajedničku fizionomiju, pa
i genetsko-razvojnu sličnost., Zajednice s
Tare imaju u svome sastavu F. moesiaca,
a ona iz Paterzella F. silvatica. Picea omorica
je tercijarni relikt, a Taxus baccata
je vrsta atlansko-primorskog klimata.


Uočivši svojstva ove šumske zajednice
na planini Tari, Zavod za zaštitu prirode
NR Srbije, stavio ju je pod zaštitu kao
i naučno proučavanje prirodnih retkosti
apsolutni rezervat.


Dr. J. Kovačević


\
ŠUMARSKI LIST 3-4/1958 str. 65     <-- 65 -->        PDF

OBAVIJEST


Kod Srednje šumarske škole za krš u Splitu postoje dva prazna
nastavnička mjesta koja treba popuniti sa šum. inzinjerima u zvanju
profesora srednje škole. Nastavnici su potrebni za predmete iskorištavanje
šuma, lovstvo, organizacija rađa i šumsko oruđe, botanika, praktični
rad, uređenje bujica i građevinarstvo. Interesenti neka se obrate navedenoj
školi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1958 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ČEOVIĆ ing. Ivo napisao je knjigu pod naslovom


»TRAGOVI I SILHUETE DIVLJAČI«


U knjizi se u tančine opisuju svi tragovi koje divljač ostavlja na
raznim mjestima i u razno godišnje doba. U posebnom poglavlju opisana
su gnijezda ptica, veličina, način građenja, materijal i si. uz točan opis
jaja, njihovih boja i šara, veličine i t. d.


Zatim slijede opisi tragova krvi, mirisnih žlijezda, ležaji, zalihe
hrane te svi mogući drugi tragovi, koji nas upoznavaju sa životom i
običajima divljači.


U knjizi su navedene i veličine dlakave i pernate divljači s točnim
mjerama visine i duljine kao i točnim mjerama njihove silhuete u mirnom
i pokretnom stanju. Oko 220 fotografija i slika upotpunjuju ovu
knjigu i zorno prikazuju ono o čemu se u njoj govori.


Knjiga će biti vrlo korisna ne samo svakom lovcu i šumaru već
i svakome ljubitelju prirode, jer mu otkriva mnoga zbivanja koja se u
prirodi događaju i poučava ih, kako će po raznim tragovima saznati
za život divljači u šumama i poljima.


S obzirom na relativno malu nakladu uvađamo za ovu knjigu
predbilježbu.


Svi interesenti, koji se jave i uplate iznos od Din. 1.850.— dobit
će knjigu uz tu cijenu; nakon izlaska knjige iz štampe, cijena će iznositi
Din. 2.100.—


Navedeni iznos se može uplatiti i u dva obroka po 620.— i treći po
610.— s time, da zadnja uplata bude uplaćena prije izlaska knjige.


Interesent, koji zaostane s uplatama te do izlaska knjige ne uplati
Din. 1.850.—, dobit će uplaćenu svotu natrag, po odbitku administrativnih
troškova, a knjigu će moći nabaviti samo po komercijalnoj cijeni t. j . po
Din. 2.100.—.


Imajući u vidu malu nakladu kao i osjetno nižu cijenu u pretplati,
osigurajte si knjigu: »TRAGOVI I SILHUETE DIVLJACI« pravovremeno
i u predbilježbi u svom vlastitom interesu!


Knjiga će biti štampana na srednje finom tiskovnom papiru s oko
320 stranica i 220 slika, uvezana u poluplatno. Izaći će iz štampe koncem
mjeseca kolovoza ove godine. Za knjige naručene u predbilježbi ne
zaračunavamo poštarinu.


Od istog autora u štampi se nalazi i III. (treće) izdanje poznate
knjižice LOV U PITANJIMA I ODGOVORIMA, koja sadržaje 1.000
pitanja i odgovora iz oblasti lovstva i lovne privrede, kao što su: Prirodoslovlje
divljači. Uzgoj divljači prirodnim i umjetnim načinom. Neprijatelji
divljači i obrana od njih. Bolesti divljači. Tragovi divljači. Zimska
prehrana divljači. Lovljenje. Visoki zasjedi i zaklonice. Postupak
s ustrijeljenom divljači (hlađenje, paranje, gulenje i svlačenje kože).
Trofeje sa divljači. Oružje, strjeljivo i balistika. Lovačka oprema. Lovački
psi (pasmine, uzgoj, bolesti, nametnici, školovanje). Seoba i prstenovanje
ptica seiica. Dužnosti čuvara lova. Vladanje u lovu.


Da je ova knjižica potrebna ne samo starijim lovcima, koji žele
osvježiti svoje znanje, već naročito mladim lovcima, koji moraju polagati
lovački ispit, dokazom je, što su prva dva izdanja brzo rasprodana,
a potražnja je za njom još uvijek vrlo velika.


Cijena knjižici je Din. 550.—
Narudžbe slati: Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb, Tomislavov trg 21