DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1958 str. 63     <-- 63 -->        PDF

1. toč., koja govori o perspektivnom planu)
i t. d. što je zabilježio Androić.
b) Tajnik Hajdin upoznava sa propisima
pravila o primanju novih članova u
društvo te predočava pristupnice koje je
primilo tajništvo društva od strane klubova
ili neposredno od interesenata. Ističe
da su pravila manjkava, jer nema propisa
da i klubovi mogu primati nove članove,
iako to mnogi čine. Predlaže da U. o. razmotri
primljene pristupnice i primi u članstvo
nove članove.


Zaključuje se da se primaju´ za nove članove
na temelju podnesenih pristupnica
slijedeći drugovi:


Jovan Vukmirić tehničar iz ŠK Koprivnica
sa danom 16. II. 1957.,
Ing. Ante Tomljenović, iz ŠK Koprivnica
sa danom 30. I. 1958.,
Ivan Kovač, tehničar iz ŠK Koprivnica,
Ing. Božidar Zeljak, iz ŠK Zagreb, sa
danom 5. I. 1958.,
Dušan Mirčetić, tehničar iz ŠK Zagreb,
sa danom 5. II. 1958.,
Ing. Ivan Knežević, iz ŠK Zagreb, sa danom
4. II. 1958.,
Ing. Rafael Mot, iz ŠK Zagreb, sa danom


10. VIII. 1957.,
svi navedeni primljeni su za redovne članove.
c) Tajnik govori da je prethodni U. o.
delegirao u Komisiju za kadrove pri Stručnom
udruženju šum. priv. organizacija
Hrvatske ing. Šulentića kao odbornika,
koji nakon protekle skupštine nije izabran
u U. o. predlaže da se delegira novi delegat,
odbornik U. o. Prisutni izabiru za tu
dužnost ing. A. Šerbetića.


d) U vezi potrebe da se jave članovi Plenuma
kako Savezu šumarskih društava
FNRJ tako i Savezu inženjera i tehničara
Hrvatske zaključuje se da to budu predsjednik
Butković i tajnih Hajdin.


e) Predsjednik stavlja na razmatranje
pitanje nagrada funkcionerima i činovnicima
društva za rad u protekloj godini.
Prisutni zaključuju da se podijeli nagrada:


— blagajniku ing. Josipu Petern/slu u iznosu
od 50.000.— dinara za uspješan rad
na priticaju novčanih sredstava i dobrom
vođenju novčanog poslovanja društva,
— činovnici Zdenki Vojvodić u iznosu od
10.000.— dinara radi opterećenosti i zalaganja
u radu u vezi sa povećanim poslom
zbog porodiljskog dopusta činovnice Grozdane
Pažameta.
f) U vezi sa »društvenim četvrtkom« koji
je uspostavljen i organiziran po biv. U. o.
zaključuje se da treba ta djelatnost preći
u nadležnost ŠK Zagreb i to onda kad taj
bude u mogućnosti da preuzme.


g) Blagajnik Peternel stavlja na razmatranje
pitanje plaća i honorara u vezi novih
platnih propisa, ali se zaključuje da
se iznese — radi poodmaklog vremena —
na slijedeću sjednicu.


IZ STRUČNOG UDRUŽENJA ŠUMSKOPRIVREDNIH
ORGANIZACIJA


Poslovni sastanak proizvođača i prerađivača
borove smole FNRJ održanog dne


7. III. 1958. u Zagrebu.
Prisutni proizvođači i prerađivači iz svih
republika FNRJ.


Drug sekretar Novaković ing. Mladen
otvorio je sastanak, pozdravio sve prisutne
i iznio, da je današnji poslovni sastanak
organiziralo Stručno udruženje šum.
privr. organizacija Hrvatske u cilju´ dogovora
proizvođača i prerađivača smole o
proizvodnji borove smole i njezinoj cjeni
u 1958. godini. On je naglasio, da je naša
zemlja deficitarna u pogledu derivata bonove
smole t. j . kalofonija i terpentinskog
ulja, te smo stoga prinuđeni, da iz inostranstva
uvozimo izvjesne količine ovih
artikala.


Prema današnjoj situaciji na našem tržištu
izgleda, da je u zemlju uvezena veća
količina smolnih derivata, nego što je to
potrebno obzirom na našu domaću proizvodnju.


Ovaj uvoz, čija je namjena bila jednim
djelom za široku potrošnju uz uvozni faktor
1,3 a otsali dio za industrijsku potrošnju
uz uvozni faktor 3, uticao je na to, da
je doveo u pitanje daljnju proizvodnju i
preradu naše borove smole.


Cijene uvoznog kolofonija su niže od


proizvodnih troškova borove smole, što


uzrokuje nemogućnost plasmana domaćih


kolofonija. Izgleda da se je industrija


snabdjevala sa kolofonijem, koji je bio


namjenjen širokoj potrošnji t. j . po znatno


nižoj cijeni.


Udruženje je organiziralo više sastanaka


sa proizvođačima borove smole, na kojima


su bile razmatrane kalkulacije proizvod


nih troškova borove smole, te se je nasto


jalo da se proizvodni troškovi što više


smanje, kako bi došli do realne cijene bo


rove smole. Apelira se na proizvođače, da


budu´ realni u svojim kalkulacijama, te da


trošškove proizvodnje snize do krajnjih


mogućnosti kako bi danas mogli doći do


dogovora i konačnog sporazuma.


Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali


svi prisutni ,došlo se do slijedećih


Zaključaka


I. Narodna Republika Srbija proizvest će
180 tona borove smole uz cijenu od 190 din
po 1 kg.