DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 9     <-- 9 -->        PDF

stabala, to više ima loših stabala, koja svojim krošnjama i korijenjem
konkuriraju dobrim stablima, te ih mogu i znatno ugroziti, ako prevladaju.
Opasnija loša stabla nalaze se na grafikonu prikazana desno od
maksimuma krivulje dobrih stabala, jer su to stabla debljih stepena, preraslog
i vladajućeg sloja, jače razvijene krošnje i korjenovog sistema,


/ , Z&irtta Artrufo prije »fftr
2 Krtrutja c/o&rtA sfa&ak
3 — Lötrna krtntfym naAon jj´ete


Si. f. ?okmita ploha ćiUal/e&ea


š&trtta krivulja i /xrt´vuf?´si */o&rih jfaća/a /trt/r i tfaAort s/ra*
a) TrfAyp?u(/ct ftroja ataiatm 6J FrfAvgit´t´/a tevt?{/´-.:\-z


Z5tma Anvu/ja PrtJ? JJf<*
i ftrtvulju duLriu s/a&a/a
i_. _Zbtma krivulja itaioti sječe


15 pršut /rr^m:?´´


SI, 2. Petama plo/itt Vottn QCĆJ. 2$
ZSirtia Artru/f* t Arirttl/* c/očrt/i j/ača/a finje ( «*w< -*/<*-´´