DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Svim čitaocima i pretplatnicima


ŠUMARSKOG LISTA


čestitamo


PRVI MAJ


PRAZNIK


RADNOG


NARODA


UREDNIŠTVO


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg. br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH 1 članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih
škola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstvaučenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 40-KB-6-Z-1751. — Tisak:


Tiskara »Prosvjeta« Samobor