DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ove trokutaste ploče nalaze se dva mala
mjedena šiljka, pomoću kojih se instrument
zakvači na oštricu noža. Na dužem
kraku kutomj era nalazi se precizna strojarska
libela. Želi li se izmjeriti kut pod
kojim je nož postavljen, instrument se zakvači
na oštricu noža a krak kutomjera s
libelom se horizontira. U tom položaju
očita se veličina kuta noža u djelovima
stupnja na noniusu kutomjera. Ako se pak
nož želi postaviti pod određenim kutem, za
koji je ustanovljeno da je najpodesniji za
rezanje furnira određene debljine i vrste
drveta, tada se taj kut namjesti na kutomjeru
a instrument učvrsti u tom položaju.
Tako podešeni indikator kuta noža
zakvači se na oštricu noža, a nosači se naginju
sve dok se ne postigne kut kojeg pokazuje
indikator. Instrumentom se također
vrši kontrola, da li su oba kraja dugih noževa
postavljeni pod istim kutem.


Mjerna ura (dial-gage indicator, Messuhr)
točnosti 0.0025 mm (0.0001 in) upotrebljena
je za izradu indikatora horizontalnog
otvora. Ona je montirana na jedan
aluminijski blok, dok je osovina koja pokreće
kazaljku na brojčaniku umetnuta
kroz otvor na bloku i može se pomicati
prema unutra i prema van. Jedna ploha
ovog bloka namijenjena za kontakt s brušenom
površinom noža proviđena je s tri
brončane pločice, koje strše neznatno iznad
njezine površine. Pri mjerenju, instrument
se preko ove tri pločice prisloni uz brušenu
površinu noža. Na gornjem kraju ovog
aluminijskog bloka pričvršćena je jedna
manja ploča čiji se jedan dio nalazi izvan
rubova bloka, pod pravim kutem. Razmak
od centra osovine do ruba ove ploče manji
je od debljine pritiskivača na stroju
za ljuštenje ili rezanje. Instrument je izrađen
tako, da će pokazivati nulu kada je
stavljen na ravnu plohu.


Kod mjerenja horizontalnog otvora indikator
se prisloni uz brušenu površinu
noža, a osovina mjerne ure pomiče se sve
dok ne dotakne pritiskivač. Sada kazaljka
na brojčaniku pokazuje veličinu horizontalnog
otvora t. j . razmak između oštrice
noža i ruba pritiskivača s točnošću od
0.0025 mm (0.0001 in). Za rad indikatorom
horizontalnog otvora potrebna su dva
radnika. Jedan namjesti instrument uz
brušenu površinu noža, a drugi sa suprotne
strane očitava stanje na brojčaniku i
podešava pritiskivač naprijed ili natrag,
već prema tome, što je potrebno. Instrumentom
se vrši očitavanje uzduž noža, na
mjestima čija je udaljenost jednaka razmaku
vijaka za uređivanje pritiskivača.


Ako se režu trupci ili fličevi, koji su zagrijavani,
rastezanje metalnih dijelova
uslijed topline, može uzrokovati poremećaj
međusobnog odnosa noža i pritiskivača.
Zato treba kontrolirati veličinu horizontalnog
otvora uzduž noža, kada su metalni
dijelovi potpuno zagrijani. Nadalje
se u članku spominje da u industriji furnira
u U.S.A. postoji instrument za mjerenje
horizontalnog otvora. Uglavnom taj
instrument sličan je onomu ranije opisanom.
Razlika je jedino u tome, što on ima
jednu malu žarulju, koja se upali, kada
osovina instrumenta dođe u dodir s rubom
pritiskivača.


Osim ovih, do sada spomenutih instrumenata,
u industriji furnira u U.S.A. upotrebljavaju
se razni instrumenti za određivanje
veličine vertikalnog otvora t. j .
razmaka između oštrice noža i donjeg ruba
pritiskivača. Jedna takova naprava za
mjerenje (feeler gage) sastoji se od niza
tankih metalnih pločica poznate debljine.
Pločice se umeću između noža i pritiskivača,
sve dok se ne nađe odgovarajuća, a
veličina vertikalnog otvora jednaka je
debljini pločice. Instrumenti za mjerenje
vertikalnog otvora konstruirani su tako,
da se veličina vertikalnog otvora određuje
pomoću širine snopa svijetla koji prolazi
kroz otvor ili se jednim mikrometrom mjeri
udaljenost od donjeg ruba pritiskivača
vertikalno prema dolje do oštrice noža.


Autor preporučuje proizvođačima furnira
da registriraju veličine kuta noža, horizontalnog
i vertikalnog otvora, uz koje
su dobivali najbolji furnir. Time bi se u
naprijed znale, najprikladnije veličine i
prema tome bi se pomoću instrumenta uredio
stroj za ljuštenje odnosno rezanje.
Istraživanja u U. S. Forest Products Laboratory
pokazala su da se: mogućnosti
rezanja jednoliko kvalitetnog furnira
znatno povećavaju, da se stroj može urediti
uz minimalni potrošak vremena i napora,
ako se upotrebe opisani instrumenti.
Diskusije s proizvođačima furnira, koji
su bili upoznati načinom podešavanja pomoću
instrumenata, općenito su potvrdile
gornje zaključke.


Članku je priloženo nekoliko fotografija
koje prikazuju spomenute instrumente,
kao i rad s njima prilikom uređivanja
strojeva. Indikator kuta noža i horizontalnog
otvora konstruirani u Forest Products
Laboratory, proizvodi:
WISCONSIN FOUNDRY and MACHINE
COMPANY 623 E. MAIN ST. MADISON,


WIS. .,


Ing. S. Bad jun


77