DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Peck E. C: Can crooked logs be
(Mogu li


6


straightened before


sawing?


se


zakrivljeni trupci ispraviti prije piljenja?).


Wood and Wood Products, Vol. 62, NO. 1, aa


tu


rt


ili


Prvotna zakri1
nost (maksim
i visina luka)


> a


Zakrvi enost trupca
poslije ispra Ijanja
(maks. visin luka)
(mm)


1957. Autor članka (Peck E. C, technoloo
gist, U. S- Forest Products Laboratory) c S
opisuje pokus izvršen sa ispravljanjem zaa
U u ´ej w


3

krivljenih pilanskih trupaca. Ekonomska


o


strana ovog pothvata, odnosno mogućnost f-šš
praktične primjene nije razmatrana, ali se niz svega može zaključiti, da bi niže opisani
postupak bio nerentabilan uslovima pi


30 67 0


i


u


lanske prerade trupaca. Ipak je problem
ispravljanja plianskih trupaca tehnološki
vrlo interesantan i originalan pa se stoga
donosi prikaz spomenutog članka.


Autor spominje, da je od U. S. Forest
Products Laboratory tražen odgovor o mogućnosti
ispravljanja pilanskih trupaca. U
Institutu je vladalo općenito mišljenje, da
bi tehnički bilo moguće sprovesti ispravljanje
zakrvljenih trupaca, ali da takav
postupak ne bi bio i ekonomski opravdan.


Nadalje autor govori o nedostacima zakrivljenih
trupaca kod pilanske prerade.
Jako zakrivljeni trupac daje manje iskorištenje,
a proizvedene piljenice su slabe
kvalitete, jer su piljene popreko vlakanaca
i imaju tendenciju da se iskrivljuju
prilikom sušenja. Prerezivanjem zakrivljenih
trupaca može se zakrivljenost jako
smanjiti ,ali se dobiju kraće piljenice, koje
su ipak piljene popreko vlakanaca. Zakrvljeni
se trupci katkada pile na jarmači
tako, da je smjer piljenja paralelan sa krivinom
trupca. Na taj se način postigne
maksimalno iskorištenje zakrivljenih trupaca,
ali se dobiju zakrivljene piljenice.
Smatra se, da se takve piljenice izravnaju
u složajevima za sušenje i ostanu ravne i
poslije sušenja.


Za ispitivanje mogućnosti ispravljanja
zakrivljenih trupaca bila su upotrebljena
četiri hrastova trupca (red oak) dužine


3.65 m (12 ft.). Tri su trupca bila prije
ispravljanja zagrijavana — dva vrućom
vodou:, a jedan električnom strujom —
dok je četvrti trupac podvrgnut isptivanju
u nezagrijanom stanju. U toku zagrijavanja
pojavile su se na trupcima raspukline
i kružljivost, t.j. greške koje su i inače
tipične za zagrijavane trupce. Za ispravljajnje
trupaca upotrebljavan je stroj koji
je savijao trupac na suprotnu stranu od
prvobitne zakrivljenosti. Trupac br. 3 se
kod toga slomio. Neki podaci o trupcima
i veličini zakrivljeosti, koje autor donosi u
članku opširnije/ prikazani su u tabeli.
76


2 29 191 25
3 27 178 —
4 34 152 132


Iz tih se podataka vidi, da su zagrijani
trupci ostali ravni i poslije djelovanja sile
kojom su bili ispravljani, dok je nezagrijani
trupac ostao i dalj zakrivljen, iako nešto
manje.


Ispravljeni trupci bili su zatim ispiljeni
u piljenice debljine 25,4 mm (1 in.) i to tako,
da su im šire plohe bile okomite na
ravninu prvobitne zakrivljenosti trupca.
Ovako ispiljene daske bile su ravne, odnosno
tek neznatno zakrivljene, a ostale su
takve i poslije umjetnog sušenja do 7.2%
vlage. Poslije nekoliko mjeseci stajanja u
natkritom prostoru daske su sadržavale
10.3°/o vlage. U tom stanju je srednja zakrivljenost
3,65 m dugačkih dasaka iznašala
svega 4,8 mm.


Ing. Marijan Brežnjak


Fleisher, H. O.: Instruments for
Aiming the Knife and Nosebar on the Veneer
Lathe and Slicer (Instrumenti za podešavanje
noža i pritiskivala na stroju za
ljuštenje i rezanje) Forest Products Journal,
Vol. VI, No. 1. January 1956.


Za proizvodnju kvalitetnog šperovanog
drveta potreban je furnir jednolike debljine
i glatkoće. Da se dobije takav furnir,
nož i pritiskivač na stroju za rezanje ili
ljuštenje moraju biti ispravno uređeni.
U U.S. Forest Products Laboratory konstruirana
su dva instrumenta za ispravno
uređenje strojeva: jedan za mjerenje veličine
kuta noža (indikator kuta noža)
drugi za određivanje veličine horizontalnog
otvora (indikator horizontalnog otvora).


Indikator kuta noža je kombinacija
strojarskog kutomjera i jedne precizne libele.
Na kraćem kraku kutomjera pričvršćena
je jedna ploča, koja se prisloni uz
brušenu površinu noža, kada se nož uređuje.
Ploča je trokutastog oblika s vrhom
okrenutim prema kraju kraka. Bliže baze