DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Kaspijsko primorje je bogato kršom.
Klima je mediteranska. Maslina ids do 800


m. U mediteranskom području šume, kulturno
tlo izmjenjuje se s grmljem Paliurus
i Punica.
Gornja granica šume je 2300—2400 m
(Pol-e Zangule), a završava se degrađiranom
bukovom šumom.


Dr. J. Kovačević


RACIONALIZACIJA U ISKORIŠTAVANJU
SMOLE SA BOROVIH STABALA
NA PODRUČJU U.S.A.


(prema Naval Sores Review — 1957)


Oskudica radne snage u Sjevernim državama
Amerike, gdje se posljednih stoljeća
najviše proizvađala borova smola,
kao i sve veća potrošnja glavnih derivata
prerađene smole naročito u kemijskoj industriji,
natjerale su stručnjake da pronalaze
nove metode rada, pojednostave tehnički
postupak, zavedu primjenu raznih
stimulatora (solne, sumporne kiseline i dr.)
kako bi mogli da preradom smole proizvedu
što jeftinije uglavnom dva mnogo
tražena produkta: terpentin i kalofonij.


Tako je od 4.680 proizvođača borove
smole, na čijem se području zarezivala stabla
u borovim šumama naročitim strugom
svako 4—7 dana, da bi se postiglo što intenzivnije
lučenje smole, u godini 1956.


3.342 proizvođača ili oko 71% prešlo na
ekonomičniji način zarezivanja svakih 15
do 30 dana primjenom stimulacije razblaženom
sumpornom kiselinom (50—65%).
Tim postupkom znatna ušteda na radnoj
snazi s jedne strane povezana je s intenzivnijim
lučenjem smole i dosljejdno jeftinijom
proizvodnjom s druge.
Od sveukupnog broja bjelenica 1956. g.
od 36,206.391 komada tretirano je stimulacijom
sumpornom kiselinom 27,967.187 ili
77%. Proizvedena smola prerađivana je u
dvadeset parnih destilerija uglavnom u
Alabami, Floridi, Georgiji i državi Mississippi.


Sa oko 9% manje bjelanica nego godine


1955. proizvedeno je u 1956. godini i pored


velike suše svega borove smole 98% pro


izvodnje prethodne godine zahvaljujući


boljoj racionalizaciji radova.


Proizvodnja terpentina u radnoj sezoni
1956/57. iznosi 612.000 bačava, uglavnom u
parnim destilerijama 194.750 bačava, a u
sulfatnom postupku 381.640 bačava. Kolofonija
je prerađeno 1,324.220 bačava. Cijena
terpentinu po galonu (uključiv bačvu)
0.87 dolara FOB New-York cijena
kolofoniju (po Cwt = 50.8 kg) FF 9.00, WG
10.75, WW 11.15 i X .11.25 dolara. Ing. Rr.


PROIZVODNJA PLOČA VLAKNATICA


I IVERICA U SVIJETU


(prema Unasylva 1957.)


Proizvodnja ploča vlaknatica datira samo
nekoliko decenija unatrag. Između dva
rata proizvodnja se osobito bila razvila u
USA, a tek posljednjih decenija ona uzimlje
sve više maha i u evropskim zemljama.
Naročito se snažno razvija u skandinavskim
zemljama. Tako je 1929. god. proradila
u Švedskoj prva tvornica ploča
vlaknatica, a već 1940. god. izgrađeno je
14 postrojenja sa kapacitetom od 160.000
tona, od toga polovina od prilike tvrdih
ploča. Za vrijeme od 1938.—1948. god. utrostručio
se kapacitet proizvodnje ploča
vlaknatica u skandinavskim zemljama, dok
je 1948. god. proizvodnja u Evropi iznosila
preko pola miliona tona, od toga preko
polovine čvrstih ploča.


Ploče vlaknatice označuju se po najnovijoj
nomenklaturi (International Board
Consultation Classification) kao nepresovane
i presovane ploče. Ove posljednje
uključuju prijašnju determinaciju] »polutvrdih,
tvrdih i supertvrdih« ploča.


Iz prednjeg proizlazi da nekad najjača
proizvodnja ploča vlaknatica u Sjedinjenim
državama Amerike iznosi danas manje
nego polovinu svjetske proizvodnje,
koja se za vrijeme od 1946—1956. godine
povećala za preko 150%.


Proizvodnja tvrdih ploča naglo se razvijala,
te danas prelazi proizvodnju svih
ostalih vrsti ploča vlaknatica zajedno.


Proizvodnja ploča vlaknatica lijepo napreduje
i u drugim zemljama svijeta posljednjih
godina, tako naročito u Japanu,
na Formozi, Filipinima. Planirana je proizvodnja
do g. 1960. u SSSR-u sa 430.000 t
u Čehoslovačkoj sa 60.0001; u Poljskoj sa


106.000 tona godišnje. Sve u svemu prema
dosadašnjem razvitku proizvodnja ploča
vlaknatica u svijetu trebala bi koncem
godine 1960 da se popne do pet miliona
tona godišnje, od toga bi proizvodnja tvrdih
ploča iznosila oko tri miliona tona.
Svjetska potrošnja ploča vlaknatica
(isključiv Kinu) kreće se na oko 3.5 mil.
tona, prosječno u zemljama Sjev. Evrope
od 20 kg, a u Aziji od samo 0.1 kg po stanovniku.


Rapidni porast kapaciteta novih tvor


nica i postrojenja za proizvodnju ploča


vlaknatica najbolji je dokaz mnogostruke


upotrebe. —


Ing. Rađimir